Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce (ORG 1112) / 2017

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce (1112)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 169 500,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 000,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 6 000,00 Kč 92 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 6 000,00 Kč 92 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
Celkem 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 169 500,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1112 (Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce), Paragraf 3900 (Ostatní činnosti související se službami pro obyva), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Svaz tělesně postižených v ČR o.s. místní organizace Nový JičínARES 40 000,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram B - Rekondiční pobyt pro tělesně postižené a postižené kardiovaskulárním onemocněním 4019 03.04.2017 40 000,00 Kč
Vzduchoplavci z. s.ARES 29 500,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram B - Letní tábory se Vzduchoplavci 4124 12.04.2017 29 500,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Nový JičínARES 25 000,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram B - Ozdravný pobyt pro osoby z Novojičínska s kardiovaskulárním onemocněním a diabetem 4266 27.03.2017 25 000,00 Kč
MOZAIKA rodinné centrum z.s.ARES 11 500,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram C - Zajištění provozu rodinného centra Mozaika z.s. 4268 27.03.2017 35 300,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram B - Podpora mezigeneračních vztahů - Setkání se sv. Mikulášem II. 4120 12.04.2017 11 500,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram C - Zajištění provozu rodinného centra Mozaika z.s. 8102 19.06.2017 -35 300,00 Kč
RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismemARES 0,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram C - Realizace aktivit pro zlepšení života rodin dětí se zdravotním postižením zvaným autismus na Novojičínsku 4267 27.03.2017 30 500,00 Kč
programová dotace na rok 2017 - podprogram C - Realizace aktivit pro zlepšení života rodin dětí se zdravotním postižením zvaným autismus na Novojičínsku 8102 19.06.2017 -30 500,00 Kč
Celkem 106 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5212 Neinvestiční .. 6 500,00 Kč 6 000,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -500,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5221 Neinvestiční .. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 90 800,00 Kč 86 % 81 000,00 Kč 162 % 0,00 Kč 162 % -65 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 47 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 170 000,00 Kč 169 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 97 300,00 Kč 57 % 138 500,00 Kč 81 % -500,00 Kč -0 % -65 800,00 Kč -39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %