Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (ORG 1113) / 2017

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (1113)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 3 995 000,00 Kč Pokles 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 222 175,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4312 Odborné sociální poradenství 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 284 075,00 Kč 284 075,00 Kč 284 075,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 284 075,00 Kč 284 075,00 Kč 284 075,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 100 %
4344 Sociální rehabilitace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 100 %
4354 Chráněné bydlení 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 216 000,00 Kč 216 000,00 Kč 216 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 216 000,00 Kč 216 000,00 Kč 216 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 425 000,00 Kč 425 000,00 Kč 425 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 425 000,00 Kč 425 000,00 Kč 425 000,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 100 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 222 175,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 222 175,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 222 175,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 3 995 000,00 Kč Pokles 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 1 508 075,00 Kč 1 508 075,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 508 075,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 284 000,00 Kč 284 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 240 000,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 44 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 1 980 750,00 Kč 1 980 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 978 100,00 Kč 49 % 1 002 650,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 726 175,00 Kč 72 % 1 002 650,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 44 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %