Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních (ORG 1114) / 2017

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních (1114)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4350 Domovy pro seniory 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 249 600,00 Kč 249 600,00 Kč 249 600,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 249 600,00 Kč 249 600,00 Kč 249 600,00 Kč 100 %
Celkem 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5213 Neinvestiční .. 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 85 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 249 600,00 Kč 249 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 249 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 335 000,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %