Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce (ORG 1133) / 2017

Název:
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce (1133)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 200 000,00 Kč Pokles 185 000,00 Kč 164 500,00 Kč 89 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 176 100,00 Kč 176 100,00 Kč 164 500,00 Kč 93 %
Všeobecná pokladní správa 23 900,00 Kč Pokles 8 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 176 100,00 Kč 176 100,00 Kč 164 500,00 Kč 93 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 146 800,00 Kč 146 800,00 Kč 135 200,00 Kč 92 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 146 800,00 Kč 146 800,00 Kč 135 200,00 Kč 92 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 23 900,00 Kč Pokles 8 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 23 900,00 Kč Pokles 8 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 23 900,00 Kč Pokles 8 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 200 000,00 Kč Pokles 185 000,00 Kč 164 500,00 Kč 89 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5212 Neinvestiční .. 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 146 800,00 Kč 135 200,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 63 400,00 Kč 43 % 58 400,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 13 400,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5493 Účelové neinv.. 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 19 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 8 900,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 185 000,00 Kč 164 500,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 82 500,00 Kč 45 % 68 600,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 13 400,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %