Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce (ORG 1142) / 2017

Název:
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce (1142)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 100 000,00 Kč Pokles 60 160,00 Kč 55 900,00 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 44 100,00 Kč Pokles 4 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 44 100,00 Kč Pokles 4 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 44 100,00 Kč Pokles 4 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 44 100,00 Kč Pokles 4 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 100 000,00 Kč Pokles 60 160,00 Kč 55 900,00 Kč 93 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 21 100,00 Kč 21 100,00 Kč 100 % 8 300,00 Kč 39 % 12 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinv.. 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 100 % 14 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 4 260,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 60 160,00 Kč 55 900,00 Kč 93 % 23 100,00 Kč 38 % 32 800,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %