Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-individuální žádosti (ORG 1180) / 2017

Název:
Veřejné podpory-individuální žádosti (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 55 516,90 Kč 55 516,90 Kč 100 %
výdaje 650 000,00 Kč Navýšení 6 424 735,00 Kč 6 092 998,72 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 219 120,00 Kč 218 822,00 Kč 100 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 346 000,00 Kč Navýšení 645 315,00 Kč 560 955,30 Kč 87 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 5 040 300,00 Kč 4 958 688,42 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 289 000,00 Kč Pokles 284 000,00 Kč 118 533,00 Kč 42 %
Zdravotnictví 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 163 422,30 Kč 77 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 163 422,30 Kč 77 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 163 422,30 Kč 77 %
3113 Základní školy 135 000,00 Kč Navýšení 148 340,00 Kč 111 558,00 Kč 75 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 135 000,00 Kč Navýšení 148 340,00 Kč 111 558,00 Kč 75 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 135 000,00 Kč Navýšení 148 340,00 Kč 111 558,00 Kč 75 %
3122 Střední odborné školy 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 4 755 300,00 Kč 4 673 688,42 Kč 98 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 3 132 900,00 Kč 3 053 288,42 Kč 97 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 3 132 900,00 Kč 3 053 288,42 Kč 97 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 000,00 Kč 97 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 000,00 Kč 97 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 1 562 400,00 Kč 1 562 400,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 1 562 400,00 Kč 1 562 400,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 285 000,00 Kč 285 000,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 100 %
6341 Investiční dotace obcím 0,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 248 475,00 Kč 248 475,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 248 475,00 Kč 248 475,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 248 475,00 Kč 248 475,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 289 000,00 Kč Pokles 284 000,00 Kč 118 533,00 Kč 42 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 24,00 Kč 2 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 24,00 Kč 2 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 509,00 Kč 84 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 509,00 Kč 84 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 Kč Pokles 146 000,00 Kč 116 000,00 Kč 79 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 150 000,00 Kč Pokles 146 000,00 Kč 116 000,00 Kč 79 %
5901 Nespecifikované rezervy 139 000,00 Kč Pokles 134 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 139 000,00 Kč Pokles 134 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 650 000,00 Kč Navýšení 6 424 735,00 Kč 6 092 998,72 Kč 95 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1180 (Veřejné podpory-individuální žádosti), Paragraf 6409 (Ostatní činnosti jinde nezařazené), Položka 5194 (Věcné dary)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 24,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč 2 509,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 509,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
5212 Neinvestiční .. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční .. 359 340,00 Kč 274 980,30 Kč 77 % 346 000,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 13 340,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -84 359,70 Kč 77 %
5221 Neinvestiční .. 248 475,00 Kč 248 475,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 248 475,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 3 538 900,00 Kč 3 459 288,42 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 35 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 509 900,00 Kč 15 % 10 000,00 Kč 16 % 86 000,00 Kč 18 % 1 186 000,00 Kč 52 % 50 000,00 Kč 53 % 20 000,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 742 000,00 Kč 75 % 820 388,42 Kč 98 %
5223 Neinvestiční .. 186 120,00 Kč 186 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 171 120,00 Kč 92 % 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 2 500,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 146 000,00 Kč 116 000,00 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 113 000,00 Kč 77 % 1 500,00 Kč 78 % 1 500,00 Kč 79 %
5493 Účelové neinv.. 68 000,00 Kč 65 702,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 000,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 9 702,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 50 000,00 Kč 100 % -2 000,00 Kč 97 %
5901 Nespecifikova.. 134 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6322 Investiční tr.. 1 657 400,00 Kč 1 657 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 312 400,00 Kč 79 % 345 000,00 Kč 100 %
6341 Investiční do.. 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 70 000,00 Kč 100 %
Celkem 6 424 735,00 Kč 6 092 998,72 Kč 95 % 346 000,00 Kč 5 % 35 000,00 Kč 1 % 10 000,00 Kč 0 % 681 020,00 Kč 11 % 33 000,00 Kč 1 % 86 000,00 Kč 1 % 1 186 000,00 Kč 18 % 50 000,00 Kč 1 % 43 042,00 Kč 1 % 115 533,00 Kč 2 % 2 354 375,00 Kč 37 % 1 153 028,72 Kč 18 %