Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kultura-ostatní výdaje (ORG 1380) / 2017

Název:
Kultura-ostatní výdaje (1380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
5164 Nájemné 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
5175 Pohoštění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 %
5194 Věcné dary 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 %
Celkem 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1380 (Kultura-ostatní výdaje), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5041 (Odměny za užití duševního vlastnictví)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Rubáč KarelARES 38 720,00 Kč
Zprostředkování - zajištění vystoupení: Abba + Boney M revival (Pop Stars)16.9.2017 na Hodech Straník, pořádané OV Nový Jičín - Straník 4309 22.09.2017 38 720,00 Kč
Vladimír VrbaARES 32 000,00 Kč
hudební produkce kapely Kvatro na reprezentačním plese Města Nového Jičína 27.1.2017 5038 27.01.2017 17 000,00 Kč
Zajištění hudební produkce KVATRO na akci setkání zaměstnanců MěÚ NJ, 17.3.2017 v Mořkově. 5034 17.03.2017 15 000,00 Kč
PETARDA PRODUCTION a.s.ARES 26 620,00 Kč
vystoupení Markéty Konvičkové na Reprezentačním plese města 27.1.2017 4249 30.01.2017 26 620,00 Kč
Rytíři a Lapkové z VítkuARES 25 120,00 Kč
Umělecký program - Dětský Karneval 18.2.2017 v NJ, maškarní ples pro děti, pořádaný OV Nový Jičín - Žilina. 4093 09.03.2017 6 500,00 Kč
Umělecká produkce: Klauni na akci v obci Žilina u NJ 19.8.2017, pořádané OV Nový Jičín - Žilina. 4263 30.08.2017 8 620,00 Kč
Umělecký program - vystoupení Mikuláš 2.12.2017 v Žilině, N.J., akci pořádá OV Nový Jičín - Žilina. 4062 08.12.2017 10 000,00 Kč
Josef RemešARES 19 899,00 Kč
Hudební produkce 11.2.2017 na maškarním plese pro dospělé dne 11.2.2017, pořádané OV Nový Jičín - Bludovice, hudební skupina Vakuum. 4016 02.03.2017 9 900,00 Kč
hudební produkce 19.8.2017 NJ-Bludovice, akce Horní-Dolní, pořádané OV Nový Jičín - Bludovice. 4264 30.08.2017 9 999,00 Kč
Country kapela LOSOSI Valašské MeziříčíARES 14 000,00 Kč
Hudební produkce, 10.6.2017 na akci Den Loučky, pořádané OV Nový Jičín - Loučka. 4083 11.07.2017 14 000,00 Kč
Petr SádovskýARES 12 100,00 Kč
DJ Tarock, ozvučení a osvětlení v rámci akce Hody Straník, pořádané dne 16.9.2017 OV Nový Jičín - Straník. 4054 05.10.2017 12 100,00 Kč
Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s.ARES 12 000,00 Kč
Náklady spojené se zajištěním koncertu Novojičínským sborem ZUŠ Ondrášek 6.9.2017 v NJ v rámci akce ' návštěva prezidenta ČR ' 4125 12.09.2017 2 000,00 Kč
Adventní koncert Ondrášku v kostele sv. Mikuláše v Žilině dne 16.12.2017, akci pořádá OV Nový Jičín - Žilina. 4281 19.12.2017 10 000,00 Kč
MATEDEST z.s.ARES 11 000,00 Kč
Vystoupení v NJ dne 27.1.2017 - ples Města NJ - Marek Dědík s partnerkou - latinské tance. 5039 27.01.2017 11 000,00 Kč
Tomáš FábryARES 10 000,00 Kč
Zajištění hudeb. produkce na obecním plese N. Jičín - Žilina, 11.3.2017, hudební skupina Radek a Danek. 4223 21.03.2017 10 000,00 Kč
Soubor lidových písní a tanců Javorník Nový Jičín z.s.ARES 8 000,00 Kč
Kulturní vystoupení - Hodová zábava, Bludovice dne 25.11.2017 4033 05.12.2017 8 000,00 Kč
Studio Bianca, z.s.ARES 7 500,00 Kč
Dětský den - zajištění programu, Bludovice u NJ, 3.6.2017, pořádané OV NJ Bludovice. 4147 17.07.2017 7 500,00 Kč
Mgr. Vladan JílekARES 7 500,00 Kč
Vystoupení dne 17.12.2017 na Adventním koncertě pořádaného OV N.J. - Loučka, hudební skup. Pramínky 4277 19.12.2017 7 500,00 Kč
Fyzická osoba 7 000,00 Kč
4234 24.08.2017 7 000,00 Kč
Bc. Blanka RoháčkováARES 7 000,00 Kč
zajištění kulturního programu 4.2.2017 NJ-Bludovice - Maškarní ples pro děti, pořádaný OV Nový Jičín - Bludovice 4206 20.02.2017 7 000,00 Kč
Ivana RoščákováARES 6 700,00 Kč
zajištění kult. programu na akci maškarní ples ve Straníku dne 4.3.2017, pořádaný OV Nový Jičín - Straník. 4154 15.03.2017 6 700,00 Kč
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebnímARES 6 584,00 Kč
Hudební veřejná produkce Reprezentační ples města NJ 27.1.2017 4117 14.03.2017 2 963,00 Kč
Poplatek OSA - Den obce Nový Jičín - Loučka dne 10.6.2017, hudební skupina LOSOSI. 4134 14.07.2017 1 646,00 Kč
autorská odměna dle smlouvy - Stranické hody 658,- Kč, Hody Kojetín 658,- Kč, Den obce Žilina 659,- Kč. 4027 02.11.2017 1 975,00 Kč
Libor HolubARES 6 000,00 Kč
Zajištění kulturního vystoupení hudby KLIKA NJ Blues 28.9.2017 v rámci akce Svatováclavská vyjížďka. 4128 11.10.2017 6 000,00 Kč
Městská dechová hudba Nový Jičín z. s.ARES 5 000,00 Kč
vystoupení Městské dechové hudby na dni obce Žilina dne 19.8.2017, pořádané OV Nový Jičín - Žilina. 5035 24.08.2017 5 000,00 Kč
Pístecká PetraARES 4 000,00 Kč
kulturní vystoupení na Setkání zaměstnanců 17.3.2017 - tanec 5035 17.03.2017 4 000,00 Kč
Sportovní klub KojetínARES 3 500,00 Kč
zajištění kulturního vystoupení - hudby pro akci Hody Kojetín 2017, pořádané OV Nový Jičín Kojetín. Vyplaceno v hotovosti na pokladně MěÚ předsedovi Sportovního klubu Kojetín p. Hub. 5026 18.09.2017 3 500,00 Kč
Fyzická osoba 3 500,00 Kč
4139 13.06.2017 3 500,00 Kč
Mgr. Vít GoršanovARES 3 000,00 Kč
kulturní program 30.4.2017 - Slet čarodějnic OV NJ-Loučka, pořádaný OV Nový Jičín - Loučka. 4131 12.05.2017 3 000,00 Kč
Spolek Starojická historická společnostARES 3 000,00 Kč
Vystoupení 3.6.2017 na dni dětí v NJ-Žilina, pořádaný OV NJ Žilina. 4138 13.06.2017 3 000,00 Kč
Barbora RychlíkovskáARES 3 000,00 Kč
Zajištění kulturního programu na akci: Ukončení prázdnin 25.8.2017, pořádané OV Nový Jičín Loučka. 4068 07.09.2017 3 000,00 Kč
Tomáš MurasARES 2 500,00 Kč
provozování nafukovacího skákacího hradu Den dětí v Kojetíně 3.6.2017, pořádané OV N.J. Kojetín. 4238 25.07.2017 2 500,00 Kč
Dechová hudba Starojičané o. s.ARES 2 500,00 Kč
Vystoupení dechové hudby: Starojičané při Hodové mši v Kojetíně 10.9.2017, pořádané OV Nový Jičín, Kojetín. 4237 20.09.2017 2 500,00 Kč
Daniel TarabaARES 1 900,00 Kč
Odehrané vystoupení Balonkového krále v NJ 30.6.2017 v rámci akce Vítání prázdnin 2017, Masarykovo náměstí. 4071 11.07.2017 1 900,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 289 643,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 43 % 10 000,00 Kč 71 % 10 000,00 Kč 100 %
5041 Odměny za uži.. 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 % 80 291,00 Kč 20 % 7 000,00 Kč 22 % 58 263,00 Kč 36 % 2 500,00 Kč 37 % 3 000,00 Kč 38 % 6 500,00 Kč 39 % 27 546,00 Kč 46 % 30 619,00 Kč 54 % 53 220,00 Kč 67 % 18 100,00 Kč 72 % 1 975,00 Kč 72 % 35 500,00 Kč 81 %
5139 Nákup materiá.. 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 % 400,00 Kč 2 % 1 467,00 Kč 11 % 1 478,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 2 809,00 Kč 36 % 500,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 960,00 Kč 45 % 2 528,00 Kč 60 % 2 667,00 Kč 75 % 676,00 Kč 79 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 7 000,00 Kč 14 % 4 000,00 Kč 22 % 1 500,00 Kč 25 % 2 000,00 Kč 29 % 5 500,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 3 420,00 Kč 47 % 9 000,00 Kč 65 % 998,00 Kč 67 % 16 550,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 14 025,00 Kč 16 % 1 000,00 Kč 17 % 2 400,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 500,00 Kč 25 % 13 680,00 Kč 41 % 2 000,00 Kč 43 % 11 780,00 Kč 56 % 5 000,00 Kč 62 % 2 000,00 Kč 64 % 25 221,00 Kč 92 %
5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 238,00 Kč 1 % 1 136,00 Kč 7 % 7 944,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5194 Věcné dary 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 % 24 647,00 Kč 21 % 6 031,00 Kč 26 % 2 619,00 Kč 28 % 1 548,00 Kč 29 % 7 498,00 Kč 35 % 23 406,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 3 585,00 Kč 58 % 1 582,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 23 517,00 Kč 79 % 5 161,00 Kč 83 %
Celkem 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 % 105 338,00 Kč 14 % 35 523,00 Kč 5 % 67 360,00 Kč 9 % 8 186,00 Kč 1 % 16 443,00 Kč 2 % 49 350,00 Kč 7 % 41 226,00 Kč 6 % 36 204,00 Kč 5 % 70 962,00 Kč 10 % 49 628,00 Kč 7 % 41 157,00 Kč 6 % 93 108,00 Kč 13 %