Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2017

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 5 488 760,00 Kč Navýšení 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč - - - -
Veřejná správa 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 5 237 907,65 Kč 91 %
Všeobecná pokladní správa 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
6171 Činnost místní správy 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 5 237 907,65 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
19 Odbor organizační 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
19 Odbor organizační 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 77 000,00 Kč Navýšení 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 %
19 Odbor organizační 77 000,00 Kč Navýšení 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
Celkem 5 488 760,00 Kč Navýšení 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), Položka 5194 (Věcné dary)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 181,00 Kč
Celkem 181,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 138,00 Kč
5060 27.03.2017 150,00 Kč
5061 27.03.2017 94,00 Kč
8104 30.04.2017 -150,00 Kč
8104 30.04.2017 150,00 Kč
8104 30.04.2017 -94,00 Kč
8104 30.04.2017 94,00 Kč
5051 25.05.2017 141,00 Kč
5208 04.07.2017 141,00 Kč
5036 24.08.2017 180,00 Kč
5254 11.10.2017 89,00 Kč
5112 24.10.2017 94,00 Kč
5028 14.11.2017 146,00 Kč
5078 22.11.2017 103,00 Kč
Fyzická osoba 971,00 Kč
5224 09.03.2017 85,00 Kč
8104 30.04.2017 -85,00 Kč
8104 30.04.2017 85,00 Kč
5067 29.05.2017 244,00 Kč
5240 21.06.2017 122,00 Kč
5211 02.10.2017 259,00 Kč
5250 21.12.2017 261,00 Kč
Fyzická osoba 804,00 Kč
5219 07.06.2017 105,00 Kč
5234 20.06.2017 200,00 Kč
5207 17.08.2017 212,00 Kč
5216 13.09.2017 126,00 Kč
5291 19.10.2017 55,00 Kč
5002 01.12.2017 106,00 Kč
Fyzická osoba 272,00 Kč
5036 18.04.2017 76,00 Kč
5049 27.04.2017 46,00 Kč
5028 15.05.2017 94,00 Kč
5225 13.06.2017 56,00 Kč
Fyzická osoba 257,00 Kč
5072 19.06.2017 103,00 Kč
5019 19.07.2017 63,00 Kč
5255 11.10.2017 91,00 Kč
Fyzická osoba 246,00 Kč
5064 28.03.2017 99,00 Kč
8104 30.04.2017 -99,00 Kč
8104 30.04.2017 99,00 Kč
5082 26.06.2017 47,00 Kč
5029 14.11.2017 54,00 Kč
5030 14.11.2017 46,00 Kč
Fyzická osoba 198,00 Kč
5232 16.06.2017 67,00 Kč
5002 01.08.2017 58,00 Kč
5219 08.12.2017 73,00 Kč
Fyzická osoba 196,00 Kč
5215 07.11.2017 86,00 Kč
5043 18.12.2017 110,00 Kč
Fyzická osoba 184,00 Kč
5047 27.02.2017 28,00 Kč
8104 30.04.2017 -28,00 Kč
8104 30.04.2017 28,00 Kč
5220 14.09.2017 27,00 Kč
5213 02.10.2017 50,00 Kč
5239 14.11.2017 42,00 Kč
5044 18.12.2017 37,00 Kč
Fyzická osoba 117,00 Kč
5294 19.10.2017 30,00 Kč
5240 14.11.2017 46,00 Kč
5010 07.12.2017 41,00 Kč
Fyzická osoba 99,00 Kč
5012 05.04.2017 99,00 Kč
Fyzická osoba 57,00 Kč
5231 21.02.2017 57,00 Kč
8104 30.04.2017 -57,00 Kč
8104 30.04.2017 57,00 Kč
Celkem 4 539,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 % 282 428,00 Kč 11 % 255 571,00 Kč 22 % 235 900,00 Kč 31 % 267 362,00 Kč 42 % 281 720,00 Kč 54 % 290 784,00 Kč 65 % 413 272,00 Kč 82 % 298 787,00 Kč 94 % 296 370,00 Kč 106 % 270 383,00 Kč 117 % 276 218,00 Kč 128 % 421 874,00 Kč 146 %
5021 Ostatní osobn.. 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 950,00 Kč 5 % 600,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 750,00 Kč 8 % 750,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 750,00 Kč 11 %
5031 Povinné pojis.. 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 % 70 607,00 Kč 4 % 63 893,00 Kč 7 % 58 975,00 Kč 10 % 66 841,00 Kč 14 % 70 430,00 Kč 17 % 72 834,00 Kč 21 % 107 818,00 Kč 27 % 74 697,00 Kč 31 % 74 093,00 Kč 35 % 67 596,00 Kč 38 % 69 054,00 Kč 42 % 105 469,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojis.. 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 % 25 417,00 Kč 4 % 23 000,00 Kč 7 % 21 229,00 Kč 10 % 24 062,00 Kč 14 % 25 353,00 Kč 18 % 26 221,00 Kč 22 % 38 815,00 Kč 27 % 26 891,00 Kč 31 % 26 674,00 Kč 35 % 24 333,00 Kč 39 % 24 858,00 Kč 43 % 37 970,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební.. 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 612,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 79,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 2 026,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 044,00 Kč 2 % 4 793,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 28 369,00 Kč 36 % 63 697,50 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 % 1 538,82 Kč 6 % 1 955,70 Kč 14 % 1 970,85 Kč 22 % 2 091,52 Kč 30 % 1 674,98 Kč 37 % 2 391,74 Kč 46 % 3 222,28 Kč 59 % 1 818,99 Kč 67 % 1 721,56 Kč 74 % 1 953,14 Kč 81 % 2 073,32 Kč 90 % 2 319,19 Kč 99 %
5162 Služby teleko.. 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 % 1 112,05 Kč 7 % 100,15 Kč 8 % 2 060,67 Kč 21 % 1 152,99 Kč 29 % 1 074,12 Kč 36 % 1 153,29 Kč 43 % 1 033,27 Kč 50 % 817,54 Kč 55 % 114,49 Kč 56 % 1 702,00 Kč 67 % 1 357,52 Kč 76 % 1 183,33 Kč 84 %
5163 Služby peněžn.. 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 % 590,00 Kč 4 % 590,00 Kč 8 % 590,00 Kč 12 % 590,00 Kč 16 % 590,00 Kč 20 % 590,00 Kč 24 % 590,00 Kč 28 % 590,00 Kč 32 % 590,00 Kč 36 % 590,00 Kč 40 % 590,00 Kč 44 % 590,00 Kč 48 %
5167 Služby školen.. 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 % 2 980,00 Kč 1 % 21 860,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 12 720,00 Kč 16 % 8 690,00 Kč 20 % 23 290,00 Kč 30 % 8 230,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 3 580,00 Kč 35 % 22 410,00 Kč 45 % 13 340,00 Kč 50 %
5168 Služby zpraco.. 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 18 150,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 18 150,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5169 Nákup ostatní.. 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 % 83,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 3 000,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 3 000,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 600,00 Kč 51 % 6 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 850,00 Kč 7 % 591,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 84,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 222,00 Kč 13 % 10 680,00 Kč 96 %
5176 Účastnické po.. 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5178 Nájemné za ná.. 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 % 6 361,22 Kč 5 % 6 361,22 Kč 9 % 6 361,22 Kč 14 % 6 361,22 Kč 18 % 6 361,22 Kč 23 % 6 361,22 Kč 27 % 6 361,22 Kč 32 % 6 361,22 Kč 36 % 6 361,22 Kč 41 % 6 361,22 Kč 45 % 6 361,22 Kč 50 % 6 361,22 Kč 54 %
5194 Věcné dary 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 % 0,00 Kč 0 % 85,00 Kč 38 % 428,00 Kč 232 % 221,00 Kč 332 % 479,00 Kč 549 % 700,00 Kč 866 % 385,00 Kč 1040 % 450,00 Kč 1243 % 153,00 Kč 1313 % 668,00 Kč 1615 % 523,00 Kč 1852 % 628,00 Kč 2136 %
Celkem 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 % 391 117,09 Kč 7 % 373 416,07 Kč 6 % 327 514,74 Kč 6 % 402 195,73 Kč 7 % 404 777,32 Kč 7 % 429 625,25 Kč 7 % 602 146,77 Kč 10 % 410 412,75 Kč 7 % 407 511,27 Kč 7 % 402 066,36 Kč 7 % 432 036,06 Kč 7 % 666 888,24 Kč 12 %