Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2017

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 5 488 760,00 Kč Navýšení 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč - - - -
Veřejná správa 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 5 237 907,65 Kč 91 %
Všeobecná pokladní správa 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
6171 Činnost místní správy 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 5 237 907,65 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
19 Odbor organizační 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
19 Odbor organizační 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 77 000,00 Kč Navýšení 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 %
19 Odbor organizační 77 000,00 Kč Navýšení 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
Celkem 5 488 760,00 Kč Navýšení 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 3 590 669,00 Kč
Celkem 3 590 669,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 % 282 428,00 Kč 11 % 255 571,00 Kč 22 % 235 900,00 Kč 31 % 267 362,00 Kč 42 % 281 720,00 Kč 54 % 290 784,00 Kč 65 % 413 272,00 Kč 82 % 298 787,00 Kč 94 % 296 370,00 Kč 106 % 270 383,00 Kč 117 % 276 218,00 Kč 128 % 421 874,00 Kč 146 %
5021 Ostatní osobn.. 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 950,00 Kč 5 % 600,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 750,00 Kč 8 % 750,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 750,00 Kč 11 %
5031 Povinné pojis.. 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 % 70 607,00 Kč 4 % 63 893,00 Kč 7 % 58 975,00 Kč 10 % 66 841,00 Kč 14 % 70 430,00 Kč 17 % 72 834,00 Kč 21 % 107 818,00 Kč 27 % 74 697,00 Kč 31 % 74 093,00 Kč 35 % 67 596,00 Kč 38 % 69 054,00 Kč 42 % 105 469,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojis.. 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 % 25 417,00 Kč 4 % 23 000,00 Kč 7 % 21 229,00 Kč 10 % 24 062,00 Kč 14 % 25 353,00 Kč 18 % 26 221,00 Kč 22 % 38 815,00 Kč 27 % 26 891,00 Kč 31 % 26 674,00 Kč 35 % 24 333,00 Kč 39 % 24 858,00 Kč 43 % 37 970,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební.. 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 612,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 79,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 2 026,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 044,00 Kč 2 % 4 793,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 28 369,00 Kč 36 % 63 697,50 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 % 1 538,82 Kč 6 % 1 955,70 Kč 14 % 1 970,85 Kč 22 % 2 091,52 Kč 30 % 1 674,98 Kč 37 % 2 391,74 Kč 46 % 3 222,28 Kč 59 % 1 818,99 Kč 67 % 1 721,56 Kč 74 % 1 953,14 Kč 81 % 2 073,32 Kč 90 % 2 319,19 Kč 99 %
5162 Služby teleko.. 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 % 1 112,05 Kč 7 % 100,15 Kč 8 % 2 060,67 Kč 21 % 1 152,99 Kč 29 % 1 074,12 Kč 36 % 1 153,29 Kč 43 % 1 033,27 Kč 50 % 817,54 Kč 55 % 114,49 Kč 56 % 1 702,00 Kč 67 % 1 357,52 Kč 76 % 1 183,33 Kč 84 %
5163 Služby peněžn.. 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 % 590,00 Kč 4 % 590,00 Kč 8 % 590,00 Kč 12 % 590,00 Kč 16 % 590,00 Kč 20 % 590,00 Kč 24 % 590,00 Kč 28 % 590,00 Kč 32 % 590,00 Kč 36 % 590,00 Kč 40 % 590,00 Kč 44 % 590,00 Kč 48 %
5167 Služby školen.. 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 % 2 980,00 Kč 1 % 21 860,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 12 720,00 Kč 16 % 8 690,00 Kč 20 % 23 290,00 Kč 30 % 8 230,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 3 580,00 Kč 35 % 22 410,00 Kč 45 % 13 340,00 Kč 50 %
5168 Služby zpraco.. 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 18 150,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 18 150,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5169 Nákup ostatní.. 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 % 83,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 3 000,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 3 000,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 600,00 Kč 51 % 6 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 850,00 Kč 7 % 591,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 84,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 222,00 Kč 13 % 10 680,00 Kč 96 %
5176 Účastnické po.. 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5178 Nájemné za ná.. 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 % 6 361,22 Kč 5 % 6 361,22 Kč 9 % 6 361,22 Kč 14 % 6 361,22 Kč 18 % 6 361,22 Kč 23 % 6 361,22 Kč 27 % 6 361,22 Kč 32 % 6 361,22 Kč 36 % 6 361,22 Kč 41 % 6 361,22 Kč 45 % 6 361,22 Kč 50 % 6 361,22 Kč 54 %
5194 Věcné dary 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 % 0,00 Kč 0 % 85,00 Kč 38 % 428,00 Kč 232 % 221,00 Kč 332 % 479,00 Kč 549 % 700,00 Kč 866 % 385,00 Kč 1040 % 450,00 Kč 1243 % 153,00 Kč 1313 % 668,00 Kč 1615 % 523,00 Kč 1852 % 628,00 Kč 2136 %
Celkem 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 % 391 117,09 Kč 7 % 373 416,07 Kč 6 % 327 514,74 Kč 6 % 402 195,73 Kč 7 % 404 777,32 Kč 7 % 429 625,25 Kč 7 % 602 146,77 Kč 10 % 410 412,75 Kč 7 % 407 511,27 Kč 7 % 402 066,36 Kč 7 % 432 036,06 Kč 7 % 666 888,24 Kč 12 %