Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2017

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 5 488 760,00 Kč Navýšení 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč - - - -
Veřejná správa 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 5 237 907,65 Kč 91 %
Všeobecná pokladní správa 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 %
6171 Činnost místní správy 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 5 237 907,65 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
19 Odbor organizační 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
19 Odbor organizační 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 77 000,00 Kč Navýšení 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 %
19 Odbor organizační 77 000,00 Kč Navýšení 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
Celkem 5 488 760,00 Kč Navýšení 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5162 (Služby telekomunikací a radiokomunikací)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 9 351,10 Kč
telefony 12/2016 - počet čísel 104 - 602581571, 602581572, ... 4212 26.01.2017 88,91 Kč
vyúčtování služeb 12/2016 - počet služeb 6 - 5567682, ... 4247 30.01.2017 545,67 Kč
T-mobile telefonní služby 01/2017, počet čísel 104, 602581571, ... 4254 22.02.2017 109,15 Kč
Telefonní služby T-mobile 01/2017 počet služeb 6 - 5567682,3 ... 4018 02.03.2017 688,02 Kč
T - mobile, telefonní služby 02/2017 - počet služeb 6, (5567682, 5567683,..) 4254 23.03.2017 770,81 Kč
T-mobile, telefonní služby 02/2017, počet čísel 108(602581571) 4297 28.03.2017 111,84 Kč
T-mobile, telefonní služby 03/2017 - počet čísel 103 - 602581571-4, ... 4244 24.04.2017 105,43 Kč
T-mobile, telefonní služby 03/2017 - počet služeb 6 - 5567682,3 ... 4280 26.04.2017 1 057,56 Kč
vyúčtování služeb 12/2016 - počet služeb 6 - 5567682, ... 8103 30.04.2017 -545,67 Kč
vyúčtování služeb 12/2016 - počet služeb 6 - 5567682, ... 8103 30.04.2017 545,67 Kč
T-mobile telefonní služby 01/2017, počet čísel 104, 602581571, ... 8103 30.04.2017 -109,15 Kč
T-mobile telefonní služby 01/2017, počet čísel 104, 602581571, ... 8103 30.04.2017 109,15 Kč
Telefonní služby T-mobile 01/2017 počet služeb 6 - 5567682,3 ... 8103 30.04.2017 -688,02 Kč
Telefonní služby T-mobile 01/2017 počet služeb 6 - 5567682,3 ... 8103 30.04.2017 688,02 Kč
T - mobile, telefonní služby 02/2017 - počet služeb 6, (5567682, 5567683,..) 8103 30.04.2017 -770,81 Kč
T - mobile, telefonní služby 02/2017 - počet služeb 6, (5567682, 5567683,..) 8103 30.04.2017 770,81 Kč
T-mobile, telefonní služby 02/2017, počet čísel 108(602581571) 8103 30.04.2017 -111,84 Kč
T-mobile, telefonní služby 02/2017, počet čísel 108(602581571) 8103 30.04.2017 111,84 Kč
telefony 12/2016 - počet čísel 104 - 602581571, 602581572, ... 8103 30.04.2017 -88,91 Kč
telefony 12/2016 - počet čísel 104 - 602581571, 602581572, ... 8103 30.04.2017 88,91 Kč
vyúčtování služeb 4/2017 - počet čísel 103 - 602581571-2,4, ... 4258 25.05.2017 53,60 Kč
vyúčtování služeb 4/2017 - počet služeb 6 -5567682,3,... 4259 25.05.2017 559,40 Kč
Telefonní služby 5/2017, T-mobile - 103 čísel, (602581571..) 4348 26.06.2017 187,00 Kč
Telefonní služby T-mobile 05/2017. 4351 26.06.2017 650,54 Kč
Telefonní služby, T-mobile 06/2017 - počet čísel 103 (602581571, ...) 4221 24.07.2017 168,77 Kč
T-mobile, počet služeb 6 - telefonní služby 06/2017. 4245 25.07.2017 635,60 Kč
T-mobile, telefonní služby (602581571..) 100 čísel za 07/2017 - 602581571,2,4 ... 4192 22.08.2017 76,45 Kč
T-mobile, telefonní služby 07/2017. 4278 31.08.2017 337,17 Kč
T-mobile, telefonní služby 08/2017 - počet čísel 98 - 602581571,2,4, ... 4349 25.09.2017 116,49 Kč
T-mobile, telefonní služby 08/2017 - počet služeb 6 - 5567682, 5567683, 556701188, ... 4011 02.10.2017 616,23 Kč
T-mobile, telefonní služby 09/2017. 4293 23.10.2017 150,45 Kč
T-mobile, telefonická spojení 09/2017. 4361 27.10.2017 472,20 Kč
Vyúčtování služeb 10/2017, počet čísel 112 4360 29.11.2017 270,82 Kč
Poplatky za tel. hovory za 10/2017, počet služeb 6, 5567682, ... 4361 29.11.2017 844,17 Kč
Vyúčtování telef. hovorů za 11/2017 - počet čísel 112 - 602581571,2,4, ... 4416 29.12.2017 201,91 Kč
Vyúčtování služeb tel. za 11/2017, počet služeb 6 - 5567682,3, ... 4417 29.12.2017 532,91 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 3 567,32 Kč
Telefonní služby O2 23.12.2016-22.1.2017 - 725490510 4234 30.01.2017 477,47 Kč
O2 Telefonní služby - 02/2017 - 725490510 4066 08.03.2017 235,22 Kč
O2 - telefonní služby 23.02 - 22.03.2017 - 725490510 4334 31.03.2017 263,78 Kč
O2 - telefonní služby 23.02 - 22.03.2017 - 725490510 8103 30.04.2017 263,78 Kč
Telefonní služby O2 23.12.2016-22.1.2017 - 725490510 8103 30.04.2017 -477,47 Kč
Telefonní služby O2 23.12.2016-22.1.2017 - 725490510 8103 30.04.2017 477,47 Kč
O2 Telefonní služby - 02/2017 - 725490510 8103 30.04.2017 -235,22 Kč
O2 Telefonní služby - 02/2017 - 725490510 8103 30.04.2017 235,22 Kč
O2 - telefonní služby 23.02 - 22.03.2017 - 725490510 8103 30.04.2017 -263,78 Kč
O2 telefonní služby 23.3.-22.4.2017 725490510 4030 04.05.2017 235,22 Kč
hovorné 725490510 23.4. - 22.5.2017 4284 31.05.2017 229,90 Kč
Telefonní služby O2, 23.5-22.6.2017 - 725490510 4387 30.06.2017 317,75 Kč
O2 Telefonní služby 23.6-22.7.2017 725490510. 4266 31.07.2017 229,90 Kč
O2 telefonní služby 23.7.2017-22.8.2017 - 725490510. 4268 31.08.2017 410,92 Kč
O2 telefonní služby 23.8.2017-22.9.2017 - 725490510. 4004 02.10.2017 235,22 Kč
O2 telefony 23.9.-22.10.2017 - 725490510 4354 27.10.2017 229,90 Kč
Poplatky za volání - 23.10.2017 - 22.11.2017, 725490510 4345 29.11.2017 248,53 Kč
telefony poplatky - volání za 23.11. - 22.12.2017 - 725490510 4405 29.12.2017 453,51 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 12 918,42 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -57,00 Kč
5203 01.02.2017 -9,00 Kč
5008 02.03.2017 -9,00 Kč
5006 05.04.2017 -10,00 Kč
8103 30.04.2017 9,00 Kč
8103 30.04.2017 -9,00 Kč
8103 30.04.2017 9,00 Kč
8103 30.04.2017 -9,00 Kč
5050 25.05.2017 -4,00 Kč
5073 26.06.2017 -2,00 Kč
5021 20.07.2017 -1,00 Kč
5220 29.08.2017 -7,00 Kč
5039 27.09.2017 -2,00 Kč
5091 18.10.2017 -2,00 Kč
5070 22.11.2017 -6,00 Kč
5229 18.12.2017 -5,00 Kč
Celkem -57,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 % 282 428,00 Kč 11 % 255 571,00 Kč 22 % 235 900,00 Kč 31 % 267 362,00 Kč 42 % 281 720,00 Kč 54 % 290 784,00 Kč 65 % 413 272,00 Kč 82 % 298 787,00 Kč 94 % 296 370,00 Kč 106 % 270 383,00 Kč 117 % 276 218,00 Kč 128 % 421 874,00 Kč 146 %
5021 Ostatní osobn.. 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 950,00 Kč 5 % 600,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 750,00 Kč 8 % 750,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 750,00 Kč 11 %
5031 Povinné pojis.. 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 % 70 607,00 Kč 4 % 63 893,00 Kč 7 % 58 975,00 Kč 10 % 66 841,00 Kč 14 % 70 430,00 Kč 17 % 72 834,00 Kč 21 % 107 818,00 Kč 27 % 74 697,00 Kč 31 % 74 093,00 Kč 35 % 67 596,00 Kč 38 % 69 054,00 Kč 42 % 105 469,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojis.. 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 % 25 417,00 Kč 4 % 23 000,00 Kč 7 % 21 229,00 Kč 10 % 24 062,00 Kč 14 % 25 353,00 Kč 18 % 26 221,00 Kč 22 % 38 815,00 Kč 27 % 26 891,00 Kč 31 % 26 674,00 Kč 35 % 24 333,00 Kč 39 % 24 858,00 Kč 43 % 37 970,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební.. 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 612,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 79,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 2 026,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 044,00 Kč 2 % 4 793,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 28 369,00 Kč 36 % 63 697,50 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 % 1 538,82 Kč 6 % 1 955,70 Kč 14 % 1 970,85 Kč 22 % 2 091,52 Kč 30 % 1 674,98 Kč 37 % 2 391,74 Kč 46 % 3 222,28 Kč 59 % 1 818,99 Kč 67 % 1 721,56 Kč 74 % 1 953,14 Kč 81 % 2 073,32 Kč 90 % 2 319,19 Kč 99 %
5162 Služby teleko.. 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 % 1 112,05 Kč 7 % 100,15 Kč 8 % 2 060,67 Kč 21 % 1 152,99 Kč 29 % 1 074,12 Kč 36 % 1 153,29 Kč 43 % 1 033,27 Kč 50 % 817,54 Kč 55 % 114,49 Kč 56 % 1 702,00 Kč 67 % 1 357,52 Kč 76 % 1 183,33 Kč 84 %
5163 Služby peněžn.. 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 % 590,00 Kč 4 % 590,00 Kč 8 % 590,00 Kč 12 % 590,00 Kč 16 % 590,00 Kč 20 % 590,00 Kč 24 % 590,00 Kč 28 % 590,00 Kč 32 % 590,00 Kč 36 % 590,00 Kč 40 % 590,00 Kč 44 % 590,00 Kč 48 %
5167 Služby školen.. 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 % 2 980,00 Kč 1 % 21 860,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 12 720,00 Kč 16 % 8 690,00 Kč 20 % 23 290,00 Kč 30 % 8 230,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 3 580,00 Kč 35 % 22 410,00 Kč 45 % 13 340,00 Kč 50 %
5168 Služby zpraco.. 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 18 150,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 18 150,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5169 Nákup ostatní.. 13 000,00 Kč 12 683,00 Kč 98 % 83,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 3 000,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 3 000,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 600,00 Kč 51 % 6 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 13 000,00 Kč 12 427,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 850,00 Kč 7 % 591,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 84,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 222,00 Kč 13 % 10 680,00 Kč 96 %
5176 Účastnické po.. 5 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5178 Nájemné za ná.. 141 277,56 Kč 76 334,64 Kč 54 % 6 361,22 Kč 5 % 6 361,22 Kč 9 % 6 361,22 Kč 14 % 6 361,22 Kč 18 % 6 361,22 Kč 23 % 6 361,22 Kč 27 % 6 361,22 Kč 32 % 6 361,22 Kč 36 % 6 361,22 Kč 41 % 6 361,22 Kč 45 % 6 361,22 Kč 50 % 6 361,22 Kč 54 %
5194 Věcné dary 221,00 Kč 4 720,00 Kč 2136 % 0,00 Kč 0 % 85,00 Kč 38 % 428,00 Kč 232 % 221,00 Kč 332 % 479,00 Kč 549 % 700,00 Kč 866 % 385,00 Kč 1040 % 450,00 Kč 1243 % 153,00 Kč 1313 % 668,00 Kč 1615 % 523,00 Kč 1852 % 628,00 Kč 2136 %
Celkem 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 % 391 117,09 Kč 7 % 373 416,07 Kč 6 % 327 514,74 Kč 6 % 402 195,73 Kč 7 % 404 777,32 Kč 7 % 429 625,25 Kč 7 % 602 146,77 Kč 10 % 410 412,75 Kč 7 % 407 511,27 Kč 7 % 402 066,36 Kč 7 % 432 036,06 Kč 7 % 666 888,24 Kč 12 %