Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Denní stacionář (ORG 1391) / 2017

Název:
ProSenior-Denní stacionář (1391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 364 945,00 Kč 122 %
výdaje 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 284 000,00 Kč Navýšení 374 000,00 Kč 243 927,00 Kč 65 %
29 ProSenior 284 000,00 Kč Navýšení 374 000,00 Kč 243 927,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 71 000,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 60 981,00 Kč 66 %
29 ProSenior 71 000,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 60 981,00 Kč 66 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 560,00 Kč Navýšení 36 560,00 Kč 21 955,00 Kč 60 %
29 ProSenior 25 560,00 Kč Navýšení 36 560,00 Kč 21 955,00 Kč 60 %
5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 5 865,00 Kč 53 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 5 865,00 Kč 53 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 2 970,00 Kč 85 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 2 970,00 Kč 85 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 876,00 Kč 88 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 876,00 Kč 88 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 4 884,00 Kč 44 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 4 884,00 Kč 44 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 10 152,00 Kč 85 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 10 152,00 Kč 85 %
5154 Elektrická energie 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 100 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 8 653,00 Kč 67 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 8 653,00 Kč 67 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 530,00 Kč 50 %
29 ProSenior 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 530,00 Kč 50 %
5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 100 %
29 ProSenior 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 7 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1391 (ProSenior-Denní stacionář), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Berendsen Textil Servis s.r.o.ARES 3 337,00 Kč
údržba rohože - DPS Pod Lipami 19 4145 16.05.2017 505,00 Kč
Rohož - nylon - údržba 5/2017. 4097 12.06.2017 603,00 Kč
Rohož Nylon - údržba. 4153 18.07.2017 505,00 Kč
Čištění rohože 7/2017. 4092 11.08.2017 505,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - údržba rohože 4147 13.11.2017 505,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - rohož údržba 11/2017 4112 13.12.2017 714,00 Kč
Hana VitíkováARES 1 793,00 Kč
konání workshopu v denním stacionáři 28.11.2017 - účast dle prezenční listiny 4338 21.12.2017 1 793,00 Kč
APEIRON CONSULTING s.r.o.ARES 1 400,00 Kč
Supervizní činnost pro zaměstnance PSNJ v lednu 2017 - 3h. 4103 13.02.2017 400,00 Kč
Supervizní činnost pro zaměstnance PSNJ - 3hodiny supervize. 4397 29.09.2017 500,00 Kč
Supervizní činnost pro zaměstnance ProSenior 4293 23.11.2017 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 6 530,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 374 000,00 Kč 243 927,00 Kč 65 % 17 992,00 Kč 5 % 22 605,00 Kč 11 % 18 777,00 Kč 16 % 19 265,00 Kč 21 % 18 932,00 Kč 26 % 17 037,00 Kč 31 % 25 852,00 Kč 38 % 19 001,00 Kč 43 % 19 576,00 Kč 48 % 20 335,00 Kč 53 % 19 259,00 Kč 58 % 25 296,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojis.. 92 000,00 Kč 60 981,00 Kč 66 % 4 498,00 Kč 5 % 5 651,00 Kč 11 % 4 694,00 Kč 16 % 4 816,00 Kč 21 % 4 733,00 Kč 27 % 4 259,00 Kč 31 % 6 463,00 Kč 38 % 4 750,00 Kč 43 % 4 894,00 Kč 49 % 5 084,00 Kč 54 % 4 815,00 Kč 59 % 6 324,00 Kč 66 %
5032 Povinné pojis.. 36 560,00 Kč 21 955,00 Kč 60 % 1 620,00 Kč 4 % 2 035,00 Kč 10 % 1 690,00 Kč 15 % 1 734,00 Kč 19 % 1 704,00 Kč 24 % 1 533,00 Kč 28 % 2 327,00 Kč 35 % 1 710,00 Kč 39 % 1 762,00 Kč 44 % 1 830,00 Kč 49 % 1 733,00 Kč 54 % 2 277,00 Kč 60 %
5132 Ochranné pomů.. 11 000,00 Kč 5 865,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 865,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5134 Prádlo, oděv .. 3 500,00 Kč 2 970,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 390,00 Kč 11 % 580,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 2 000,00 Kč 85 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 876,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 876,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5137 Drobný hmotný.. 11 000,00 Kč 4 884,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 326,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 558,00 Kč 44 %
5139 Nákup materiá.. 12 000,00 Kč 10 152,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 548,00 Kč 5 % 845,00 Kč 12 % 212,00 Kč 13 % 37,00 Kč 14 % 2 120,00 Kč 31 % 1 191,00 Kč 41 % 41,00 Kč 42 % 570,00 Kč 46 % 1 526,00 Kč 59 % 3 062,00 Kč 85 %
5154 Elektrická en.. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 400,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 1 000,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 2 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 605,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 695,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 13 000,00 Kč 8 653,00 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 475,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 1 428,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 2 178,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 3 572,00 Kč 67 %
5168 Služby zpraco.. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 13 000,00 Kč 6 530,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 505,00 Kč 7 % 603,00 Kč 12 % 505,00 Kč 15 % 505,00 Kč 19 % 500,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 1 005,00 Kč 31 % 2 507,00 Kč 50 %
5171 Opravy a udrž.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 % 24 110,00 Kč 4 % 31 296,00 Kč 5 % 33 300,00 Kč 6 % 27 240,00 Kč 5 % 26 086,00 Kč 4 % 25 897,00 Kč 4 % 37 267,00 Kč 6 % 27 157,00 Kč 5 % 32 051,00 Kč 5 % 28 695,00 Kč 5 % 34 898,00 Kč 6 % 51 596,00 Kč 9 %