Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2017

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
výdaje 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 Kč Navýšení 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 %
29 ProSenior 700 000,00 Kč Navýšení 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 175 000,00 Kč Navýšení 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 %
29 ProSenior 175 000,00 Kč Navýšení 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 63 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 %
29 ProSenior 63 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 %
5132 Ochranné pomůcky 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 %
29 ProSenior 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 %
5154 Elektrická energie 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 %
5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 %
5168 Služby zpracování dat 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 600,00 Kč 60 %
29 ProSenior 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 600,00 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 550,00 Kč 55 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 550,00 Kč 55 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 100 %
29 ProSenior 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 370,00 Kč 37 %
29 ProSenior 17 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 370,00 Kč 37 %
Celkem 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1393 (ProSenior-Pohoda), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
APEIRON CONSULTING s.r.o.ARES 9 000,00 Kč
seminář Psychohygiena v soc. službách - viz prezenční listina 4383 22.12.2017 9 000,00 Kč
EDUCO CENTRUM s.r.o.ARES 6 453,00 Kč
Vzdělávací aktivita: Základy manipulace s imobilním klientem - 15 osob, 8hodin, 20.5.2017. 4375 27.06.2017 1 453,00 Kč
Vzdělávací aktivita: Základy manipulace s imobilním klientem - 15 osob, 8hodin, 20.5.2017. 4375 27.06.2017 5 000,00 Kč
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.ARES 5 180,00 Kč
Akreditovaný seminář Etika v obrazech ve službách soc. péče 11.3.2017 - pro zaměstnance ProSenior - viz prezenční listina. 4299 28.03.2017 5 180,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 20 633,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 % 32 337,00 Kč 4 % 39 500,00 Kč 10 % 33 771,00 Kč 15 % 34 042,00 Kč 19 % 33 591,00 Kč 24 % 36 460,00 Kč 29 % 36 337,00 Kč 34 % 40 766,00 Kč 40 % 42 151,00 Kč 45 % 43 841,00 Kč 51 % 41 410,00 Kč 57 % 55 248,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojis.. 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 % 8 084,00 Kč 4 % 9 876,00 Kč 9 % 8 443,00 Kč 14 % 8 510,00 Kč 18 % 8 398,00 Kč 22 % 9 115,00 Kč 27 % 9 084,00 Kč 32 % 10 192,00 Kč 37 % 10 538,00 Kč 42 % 10 960,00 Kč 48 % 10 352,00 Kč 53 % 13 812,00 Kč 60 %
5032 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 % 2 911,00 Kč 4 % 3 555,00 Kč 9 % 3 039,00 Kč 14 % 3 064,00 Kč 18 % 3 023,00 Kč 22 % 3 281,00 Kč 27 % 3 271,00 Kč 32 % 3 669,00 Kč 37 % 3 793,00 Kč 42 % 3 945,00 Kč 48 % 3 727,00 Kč 53 % 4 972,00 Kč 60 %
5132 Ochranné pomů.. 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 526,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 7 769,00 Kč 43 % 3 785,00 Kč 59 %
5134 Prádlo, oděv .. 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 614,00 Kč 18 % 5 654,00 Kč 81 %
5137 Drobný hmotný.. 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 21 735,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 6 980,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 24 961,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 3 731,00 Kč 10 % 418,00 Kč 12 % 3 697,00 Kč 22 % 3 385,00 Kč 31 % 1 431,30 Kč 35 % 2 105,00 Kč 41 % 2 681,00 Kč 48 % 3 636,00 Kč 59 % 2 454,00 Kč 65 % 4 556,00 Kč 78 % 1 292,00 Kč 82 %
5154 Elektrická en.. 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 180,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 2 000,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 2 820,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 605,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 315,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5167 Služby školen.. 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 180,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 6 453,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 9 000,00 Kč 83 %
5168 Služby zpraco.. 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatní.. 6 000,00 Kč 3 600,00 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 1 600,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 500,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 1 500,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5171 Opravy a udrž.. 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,50 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 550,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 275,00 Kč 28 % 275,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 1 000,00 Kč 370,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 107,00 Kč 11 % 263,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
Celkem 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 % 43 332,00 Kč 4 % 80 602,00 Kč 7 % 55 031,00 Kč 5 % 49 420,00 Kč 4 % 55 640,00 Kč 5 % 58 740,30 Kč 5 % 50 797,00 Kč 4 % 59 834,00 Kč 5 % 64 938,50 Kč 5 % 61 475,00 Kč 5 % 96 479,00 Kč 8 % 107 763,00 Kč 9 %