Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2017

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
výdaje 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 Kč Navýšení 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 %
29 ProSenior 700 000,00 Kč Navýšení 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 175 000,00 Kč Navýšení 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 %
29 ProSenior 175 000,00 Kč Navýšení 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 63 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 %
29 ProSenior 63 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 %
5132 Ochranné pomůcky 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 %
29 ProSenior 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 %
5154 Elektrická energie 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 %
5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 %
5168 Služby zpracování dat 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 600,00 Kč 60 %
29 ProSenior 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 600,00 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 550,00 Kč 55 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 550,00 Kč 55 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 100 %
29 ProSenior 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 370,00 Kč 37 %
29 ProSenior 17 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 370,00 Kč 37 %
Celkem 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1393 (ProSenior-Pohoda), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PVC OKNA s.r.o.ARES 1 000,50 Kč
Pod Lipami 19 NJ, Oprava okenních žaluzií, PDP Kč 130,50. 4151 13.09.2017 870,00 Kč
Pod Lipami 19 NJ, Oprava okenních žaluzií, PDP Kč 130,50. 4151 13.09.2017 130,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 000,50 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 % 32 337,00 Kč 4 % 39 500,00 Kč 10 % 33 771,00 Kč 15 % 34 042,00 Kč 19 % 33 591,00 Kč 24 % 36 460,00 Kč 29 % 36 337,00 Kč 34 % 40 766,00 Kč 40 % 42 151,00 Kč 45 % 43 841,00 Kč 51 % 41 410,00 Kč 57 % 55 248,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojis.. 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 % 8 084,00 Kč 4 % 9 876,00 Kč 9 % 8 443,00 Kč 14 % 8 510,00 Kč 18 % 8 398,00 Kč 22 % 9 115,00 Kč 27 % 9 084,00 Kč 32 % 10 192,00 Kč 37 % 10 538,00 Kč 42 % 10 960,00 Kč 48 % 10 352,00 Kč 53 % 13 812,00 Kč 60 %
5032 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 % 2 911,00 Kč 4 % 3 555,00 Kč 9 % 3 039,00 Kč 14 % 3 064,00 Kč 18 % 3 023,00 Kč 22 % 3 281,00 Kč 27 % 3 271,00 Kč 32 % 3 669,00 Kč 37 % 3 793,00 Kč 42 % 3 945,00 Kč 48 % 3 727,00 Kč 53 % 4 972,00 Kč 60 %
5132 Ochranné pomů.. 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 526,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 7 769,00 Kč 43 % 3 785,00 Kč 59 %
5134 Prádlo, oděv .. 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 614,00 Kč 18 % 5 654,00 Kč 81 %
5137 Drobný hmotný.. 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 21 735,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 6 980,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 24 961,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 3 731,00 Kč 10 % 418,00 Kč 12 % 3 697,00 Kč 22 % 3 385,00 Kč 31 % 1 431,30 Kč 35 % 2 105,00 Kč 41 % 2 681,00 Kč 48 % 3 636,00 Kč 59 % 2 454,00 Kč 65 % 4 556,00 Kč 78 % 1 292,00 Kč 82 %
5154 Elektrická en.. 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 180,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 2 000,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 2 820,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 605,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 315,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5167 Služby školen.. 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 180,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 6 453,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 9 000,00 Kč 83 %
5168 Služby zpraco.. 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatní.. 6 000,00 Kč 3 600,00 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 1 600,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 500,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 1 500,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5171 Opravy a udrž.. 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,50 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 550,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 275,00 Kč 28 % 275,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 1 000,00 Kč 370,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 107,00 Kč 11 % 263,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
Celkem 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 % 43 332,00 Kč 4 % 80 602,00 Kč 7 % 55 031,00 Kč 5 % 49 420,00 Kč 4 % 55 640,00 Kč 5 % 58 740,30 Kč 5 % 50 797,00 Kč 4 % 59 834,00 Kč 5 % 64 938,50 Kč 5 % 61 475,00 Kč 5 % 96 479,00 Kč 8 % 107 763,00 Kč 9 %