Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Památková péče (ORG 2380) / 2017

Název:
Památková péče (2380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 490 000,00 Kč Navýšení 601 000,00 Kč 296 591,00 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 490 000,00 Kč Navýšení 601 000,00 Kč 296 591,00 Kč 49 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3322 Zachování a obnova kulturních památek 490 000,00 Kč Navýšení 601 000,00 Kč 296 591,00 Kč 49 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 147 092,00 Kč 40 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 147 092,00 Kč 40 %
Celkem 490 000,00 Kč Navýšení 601 000,00 Kč 296 591,00 Kč 49 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 45 % 10 000,00 Kč 91 % 1 600,00 Kč 98 %
5139 Nákup materiá.. 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 874,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 60 000,00 Kč 56 %
5169 Nákup ostatní.. 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 840,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 17 185,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5171 Opravy a udrž.. 364 665,00 Kč 147 092,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 264,30 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 135 355,00 Kč 39 % 3 472,70 Kč 40 %
Celkem 601 000,00 Kč 296 591,00 Kč 49 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 840,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 71 323,30 Kč 12 % 10 000,00 Kč 2 % 145 355,00 Kč 24 % 65 072,70 Kč 11 %