Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORG 2388) / 2017

Název:
Odbor územního plánování a stavebního řádu (2388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3635 Územní plánování 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 720 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 720 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 670 000,00 Kč 549 500,00 Kč 82 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 670 000,00 Kč 549 500,00 Kč 82 %
Celkem 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2388 (Odbor územního plánování a stavebního řádu), Paragraf 3635 (Územní plánování), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5166 Konzultační, .. 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatní.. 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 670 000,00 Kč 549 500,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 549 500,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
Celkem 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 549 500,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %