Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2390) / 2017

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 713 000,00 Kč 1 892 904,00 Kč 70 %
29 ProSenior 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 713 000,00 Kč 1 892 904,00 Kč 70 %
5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 56 174,00 Kč 102 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 56 174,00 Kč 102 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 512 500,00 Kč Navýšení 691 000,00 Kč 481 444,00 Kč 70 %
29 ProSenior 512 500,00 Kč Navýšení 691 000,00 Kč 481 444,00 Kč 70 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 184 500,00 Kč Navýšení 249 000,00 Kč 173 317,00 Kč 70 %
29 ProSenior 184 500,00 Kč Navýšení 249 000,00 Kč 173 317,00 Kč 70 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 25 092,00 Kč 125 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 25 092,00 Kč 125 %
Celkem 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 713 000,00 Kč 1 892 904,00 Kč 70 % 113 623,00 Kč 4 % 117 532,00 Kč 9 % 139 249,00 Kč 14 % 137 331,00 Kč 19 % 130 527,00 Kč 24 % 133 367,00 Kč 28 % 200 810,00 Kč 36 % 171 574,00 Kč 42 % 162 118,00 Kč 48 % 149 789,00 Kč 54 % 155 048,00 Kč 59 % 281 936,00 Kč 70 %
5021 Ostatní osobn.. 55 000,00 Kč 56 174,00 Kč 102 % 2 389,00 Kč 4 % 3 280,00 Kč 10 % 1 360,00 Kč 13 % 600,00 Kč 14 % 3 570,00 Kč 20 % 6 580,00 Kč 32 % 15 020,00 Kč 60 % 3 600,00 Kč 66 % 4 600,00 Kč 75 % 4 600,00 Kč 83 % 6 415,00 Kč 95 % 4 160,00 Kč 102 %
5031 Povinné pojis.. 691 000,00 Kč 481 444,00 Kč 70 % 28 406,00 Kč 4 % 30 203,00 Kč 8 % 34 812,00 Kč 14 % 36 833,00 Kč 19 % 33 525,00 Kč 24 % 33 592,00 Kč 29 % 51 365,00 Kč 36 % 42 893,00 Kč 42 % 40 530,00 Kč 48 % 37 447,00 Kč 53 % 41 354,00 Kč 59 % 70 484,00 Kč 70 %
5032 Povinné pojis.. 249 000,00 Kč 173 317,00 Kč 70 % 10 226,00 Kč 4 % 10 873,00 Kč 8 % 12 533,00 Kč 14 % 13 260,00 Kč 19 % 12 068,00 Kč 24 % 12 092,00 Kč 29 % 18 491,00 Kč 36 % 15 443,00 Kč 42 % 14 590,00 Kč 48 % 13 481,00 Kč 53 % 14 886,00 Kč 59 % 25 374,00 Kč 70 %
5192 Poskytnuté ne.. 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 % 3 546,00 Kč 27 % 8 763,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 25 092,00 Kč 125 % 2 839,00 Kč 14 % 6 943,00 Kč 49 % 771,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 1 110,00 Kč 58 % 2 286,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 1 276,00 Kč 76 % 1 702,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 2 438,00 Kč 97 % 5 727,00 Kč 125 %
Celkem 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 % 161 029,00 Kč 4 % 177 594,00 Kč 5 % 188 725,00 Kč 5 % 188 024,00 Kč 5 % 180 800,00 Kč 5 % 187 917,00 Kč 5 % 285 686,00 Kč 8 % 234 786,00 Kč 6 % 223 540,00 Kč 6 % 205 317,00 Kč 5 % 220 141,00 Kč 6 % 387 681,00 Kč 10 %