Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2391) / 2017

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 465 000,00 Kč Navýšení 546 000,00 Kč 475 042,00 Kč 87 %
29 ProSenior 465 000,00 Kč Navýšení 546 000,00 Kč 475 042,00 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 93 %
29 ProSenior 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 93 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 118 000,00 Kč Navýšení 151 500,00 Kč 119 588,00 Kč 79 %
29 ProSenior 118 000,00 Kč Navýšení 151 500,00 Kč 119 588,00 Kč 79 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 250,00 Kč Navýšení 42 750,00 Kč 43 050,00 Kč 101 %
29 ProSenior 11 250,00 Kč Navýšení 42 750,00 Kč 43 050,00 Kč 101 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 4 144,00 Kč 69 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 4 144,00 Kč 69 %
Celkem 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2391 (ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 6 500,00 Kč
Celkem 6 500,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 546 000,00 Kč 475 042,00 Kč 87 % 25 914,00 Kč 5 % 28 791,00 Kč 10 % 20 412,00 Kč 14 % 23 343,00 Kč 18 % 19 920,00 Kč 22 % 32 549,00 Kč 28 % 63 688,00 Kč 39 % 47 176,00 Kč 48 % 45 834,00 Kč 56 % 47 632,00 Kč 65 % 45 484,00 Kč 73 % 74 299,00 Kč 87 %
5021 Ostatní osobn.. 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 500,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5031 Povinné pojis.. 151 500,00 Kč 119 588,00 Kč 79 % 6 479,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 9 % 5 103,00 Kč 12 % 5 836,00 Kč 16 % 4 980,00 Kč 20 % 8 138,00 Kč 25 % 15 922,00 Kč 35 % 12 619,00 Kč 44 % 11 459,00 Kč 51 % 11 908,00 Kč 59 % 11 371,00 Kč 67 % 18 575,00 Kč 79 %
5032 Povinné pojis.. 42 750,00 Kč 43 050,00 Kč 101 % 2 333,00 Kč 5 % 2 591,00 Kč 12 % 1 837,00 Kč 16 % 2 100,00 Kč 21 % 1 793,00 Kč 25 % 2 929,00 Kč 32 % 5 732,00 Kč 45 % 4 543,00 Kč 56 % 4 125,00 Kč 65 % 4 286,00 Kč 75 % 4 094,00 Kč 85 % 6 687,00 Kč 101 %
5424 Náhrady mezd .. 6 000,00 Kč 4 144,00 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 083,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 273,00 Kč 56 % 364,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 424,00 Kč 69 %
Celkem 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 % 34 726,00 Kč 5 % 38 580,00 Kč 5 % 30 435,00 Kč 4 % 31 279,00 Kč 4 % 26 693,00 Kč 4 % 43 616,00 Kč 6 % 85 342,00 Kč 11 % 71 111,00 Kč 9 % 61 782,00 Kč 8 % 63 826,00 Kč 8 % 60 949,00 Kč 8 % 99 985,00 Kč 13 %