Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2393) / 2017

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 798 000,00 Kč 1 827 013,00 Kč 102 %
29 ProSenior 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 798 000,00 Kč 1 827 013,00 Kč 102 %
5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 178 362,00 Kč 89 %
29 ProSenior 130 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 178 362,00 Kč 89 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 382 500,00 Kč Navýšení 488 500,00 Kč 488 384,00 Kč 100 %
29 ProSenior 382 500,00 Kč Navýšení 488 500,00 Kč 488 384,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 137 700,00 Kč Navýšení 176 700,00 Kč 175 815,00 Kč 99 %
29 ProSenior 137 700,00 Kč Navýšení 176 700,00 Kč 175 815,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 15 466,00 Kč 97 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 15 466,00 Kč 97 %
Celkem 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 798 000,00 Kč 1 827 013,00 Kč 102 % 112 835,00 Kč 6 % 95 081,00 Kč 12 % 93 563,00 Kč 17 % 139 078,00 Kč 25 % 130 165,00 Kč 32 % 143 772,00 Kč 40 % 190 532,00 Kč 50 % 174 014,00 Kč 60 % 164 585,00 Kč 69 % 158 655,00 Kč 78 % 172 182,00 Kč 88 % 252 551,00 Kč 102 %
5021 Ostatní osobn.. 200 000,00 Kč 178 362,00 Kč 89 % 12 206,00 Kč 6 % 17 342,00 Kč 15 % 18 901,00 Kč 24 % 5 000,00 Kč 27 % 13 190,00 Kč 33 % 7 776,00 Kč 37 % 20 627,00 Kč 48 % 21 473,00 Kč 58 % 12 821,00 Kč 65 % 23 043,00 Kč 76 % 14 195,00 Kč 83 % 11 788,00 Kč 89 %
5031 Povinné pojis.. 488 500,00 Kč 488 384,00 Kč 100 % 31 261,00 Kč 6 % 27 956,00 Kč 12 % 27 433,00 Kč 18 % 36 625,00 Kč 25 % 35 106,00 Kč 32 % 37 672,00 Kč 40 % 52 850,00 Kč 51 % 46 806,00 Kč 61 % 42 867,00 Kč 69 % 42 800,00 Kč 78 % 43 045,00 Kč 87 % 63 963,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 176 700,00 Kč 175 815,00 Kč 99 % 11 254,00 Kč 6 % 10 064,00 Kč 12 % 9 877,00 Kč 18 % 13 184,00 Kč 25 % 12 638,00 Kč 32 % 13 561,00 Kč 40 % 19 026,00 Kč 51 % 16 849,00 Kč 60 % 15 432,00 Kč 69 % 15 408,00 Kč 78 % 15 496,00 Kč 86 % 23 026,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd .. 16 000,00 Kč 15 466,00 Kč 97 % 2 718,00 Kč 17 % 4 339,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 3 505,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 274,00 Kč 68 % 365,00 Kč 70 % 4 265,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
Celkem 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 % 170 274,00 Kč 6 % 154 782,00 Kč 6 % 149 774,00 Kč 6 % 193 887,00 Kč 7 % 194 604,00 Kč 7 % 202 781,00 Kč 8 % 283 035,00 Kč 11 % 259 416,00 Kč 10 % 236 070,00 Kč 9 % 244 171,00 Kč 9 % 244 918,00 Kč 9 % 351 328,00 Kč 13 %