Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Hotel Praha-odbor bytový (ORG 2518) / 2017

Název:
Hotel Praha-odbor bytový (2518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 600 600,00 Kč 118 %
výdaje 21 858 200,00 Kč Pokles 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 858 200,00 Kč Pokles 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 %
Tělovýchova a zájmová činnost 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 6 858 200,00 Kč Pokles 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 125 671,00 Kč 25 %
37 Odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 125 671,00 Kč 25 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 1 088,00 Kč 1 088,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 1 088,00 Kč 1 088,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 189 783,50 Kč 95 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 189 783,50 Kč 95 %
5154 Elektrická energie 0,00 Kč 0,00 Kč -6 617,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč -6 617,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 798,72 Kč 99 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 798,72 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 550 000,00 Kč Pokles 518 912,00 Kč 317 701,11 Kč 61 %
37 Odbor bytový 550 000,00 Kč Pokles 518 912,00 Kč 317 701,11 Kč 61 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 500 000,00 Kč Pokles 5 078 920,00 Kč 4 856 195,04 Kč 96 %
37 Odbor bytový 5 500 000,00 Kč Pokles 5 078 920,00 Kč 4 856 195,04 Kč 96 %
Celkem 21 858 200,00 Kč Pokles 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2518 (Hotel Praha-odbor bytový), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Veolia Energie ČR a.s.ARES 81 691,72 Kč
provozování a obsluhu PK hotel Praha za 10-12/2016 7097 13.01.2017 8 651,50 Kč
Lidická 6 - Provoz a obsluha PK Hotelu Praha 01/2017. 7099 15.02.2017 8 543,37 Kč
Hotel Praha NJ, provozování a obsluha PK 2/2017. 7166 21.03.2017 8 543,37 Kč
Hotel Praha NJ, provozování a obsluha PK 03/2017. 7089 12.04.2017 8 543,37 Kč
Hotel Praha- provoz a obsluha PK 4/2017 7196 19.05.2017 8 543,37 Kč
Hotel Praha NJ, provozování a obsluha PK 05/2017 7134 14.06.2017 8 543,37 Kč
Hotel Praha NJ, provozování a obsluha PK 6/2017. 7091 14.07.2017 8 543,37 Kč
Hotel Praha - provoz a obsluha PK 8-10/2017, ODPOČET Kč 2.835,- 7141 15.11.2017 16 335,00 Kč
PK Hotelu Praha Provozování a obsluha za 11/2017 7108 13.12.2017 5 445,00 Kč
BeePartner a.s.ARES 36 300,00 Kč
Hotel Praha, zpracování analýzy pro získání případné dotace na přístavbu, ODPOČET Kč 6.300,- 7157 18.10.2017 36 300,00 Kč
Jaroslav Surý - SERVIS 3xDARES 6 534,00 Kč
Hotel Praha - deratizace domu-přístavba, sklep 7077 11.05.2017 6 534,00 Kč
JAN PALACKÝARES 1 800,00 Kč
Hotel Praha NJ, provedení kontroly a odborného posudku elektrospotřebičů navrhovaných na vyřazení z majetku. 7008 03.07.2017 1 800,00 Kč
Petr BartušekARES 1 573,00 Kč
Hotel Praha NJ, výměna zámků FAB 3ks + dodání klíčů, zabezpečení objektu - ODPOČET Kč 273,-. 7310 31.08.2017 1 573,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 900,00 Kč
Celkem 128 798,72 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 508 200,00 Kč 125 671,00 Kč 25 % 24 200,00 Kč 5 % 24 200,00 Kč 10 % 24 200,00 Kč 14 % 24 200,00 Kč 19 % 24 200,00 Kč 24 % 4 671,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5139 Nákup materiá.. 1 088,00 Kč 1 088,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 088,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 189 783,50 Kč 95 % 6 518,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 34 459,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 12 754,00 Kč 27 % 37 635,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 29 051,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 31 495,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 37 871,50 Kč 95 %
5154 Elektrická en.. 0,00 Kč -6 617,00 Kč - - - - -6 617,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 130 000,00 Kč 128 798,72 Kč 99 % 8 651,50 Kč 7 % 8 543,37 Kč 13 % 8 543,37 Kč 20 % 8 543,37 Kč 26 % 15 077,37 Kč 38 % 8 543,37 Kč 45 % 10 343,37 Kč 52 % 1 573,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 37 200,00 Kč 82 % 16 335,00 Kč 95 % 5 445,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 518 912,00 Kč 317 701,11 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 25 301,10 Kč 5 % 84 278,32 Kč 21 % 1 512,50 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 19 989,20 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 82 718,02 Kč 41 % 64 841,48 Kč 54 % 26 293,30 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 12 767,19 Kč 61 %
6121 Budovy, haly .. 5 078 920,00 Kč 4 856 195,04 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 680,00 Kč 0 % 53 603,00 Kč 1 % 8 833,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 417 145,14 Kč 29 % 856 510,60 Kč 46 % 24 684,00 Kč 47 % 2 485 739,30 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
Celkem 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 % 32 752,50 Kč 1 % 58 044,47 Kč 1 % 161 160,69 Kč 3 % 87 858,87 Kč 1 % 60 864,37 Kč 1 % 70 838,57 Kč 1 % 1 427 488,51 Kč 22 % 969 852,62 Kč 15 % 89 525,48 Kč 1 % 2 580 727,60 Kč 40 % 16 335,00 Kč 0 % 57 171,69 Kč 1 %