Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (ORG 307) / 2017

Název:
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 228 188,73 Kč 400 %
výdaje 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 061 000,00 Kč Navýšení 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 3 061 000,00 Kč Navýšení 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 711 000,00 Kč Pokles 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 711 000,00 Kč Pokles 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 %
Celkem 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 307 (MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org.), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 198 000,00 Kč
Celkem 198 000,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Mateřská škola Máj Nový Jičín K. Čapka 6 příspěvková organizaceARES 2 922 986,00 Kč
Příspěvek na provoz leden 2017 4060 10.01.2017 198 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4132 13.02.2017 198 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4128 14.03.2017 198 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - duben 2017. 4135 12.04.2017 198 000,00 Kč
Příspěvek na provoz červen 2017. 4085 08.06.2017 198 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 173 503,97 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 146 976,17 Kč. 4123 13.07.2017 146 976,17 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 173 503,97 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 146 976,17 Kč. 4123 13.07.2017 173 503,97 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu akce výměna podlah a koberců. 4287 31.07.2017 13 664,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu 149 091,- Kč malování, 205 674,43 Kč na částečná oprava plotu, 29 200,94 Kč výměna PVC. 4072 08.08.2017 29 200,94 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu 149 091,- Kč malování, 205 674,43 Kč na částečná oprava plotu, 29 200,94 Kč výměna PVC. 4072 08.08.2017 149 091,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu 149 091,- Kč malování, 205 674,43 Kč na částečná oprava plotu, 29 200,94 Kč výměna PVC. 4072 08.08.2017 205 674,43 Kč
Příspěvek na provoz 08/2017 po odečtu 1/6 odpisů. 4082 09.08.2017 173 503,97 Kč
Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů a příspěvek na opravu plotu 68 908,- Kč. 4177 15.09.2017 68 908,00 Kč
Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů a příspěvek na opravu plotu 68 908,- Kč. 4177 15.09.2017 173 503,97 Kč
Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů. 4070 09.10.2017 173 503,97 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu , oprava PVC a TDI doplatek při opravě plotu. 4296 23.10.2017 28 816,98 Kč
Příspěvek na provoz 11/2017. 4106 08.11.2017 173 503,97 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017 ve výši 233 489,98 Kč příspěvek na údržbu 141 644,65 Kč. 4093 12.12.2017 141 644,65 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017 ve výši 233 489,98 Kč příspěvek na údržbu 141 644,65 Kč. 4093 12.12.2017 233 489,98 Kč
Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu. 4188 14.12.2017 48 000,00 Kč
Celkem 2 922 986,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 % 198 000,00 Kč 6 % 198 000,00 Kč 13 % 198 000,00 Kč 19 % 198 000,00 Kč 25 % 198 000,00 Kč 32 % 198 000,00 Kč 38 % 334 144,14 Kč 49 % 557 470,34 Kč 67 % 242 411,97 Kč 74 % 202 320,95 Kč 81 % 173 503,97 Kč 86 % 423 134,63 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 494 772,60 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 329 848,40 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 577 775,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 % 198 000,00 Kč 4 % 198 000,00 Kč 4 % 692 772,60 Kč 15 % 198 000,00 Kč 4 % 198 000,00 Kč 4 % 198 000,00 Kč 4 % 334 144,14 Kč 7 % 557 470,34 Kč 12 % 820 186,97 Kč 18 % 202 320,95 Kč 4 % 173 503,97 Kč 4 % 752 983,03 Kč 17 %