Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (ORG 307) / 2017

Název:
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 228 188,73 Kč 400 %
výdaje 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 061 000,00 Kč Navýšení 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 3 061 000,00 Kč Navýšení 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 711 000,00 Kč Pokles 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 711 000,00 Kč Pokles 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 %
Celkem 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 307 (MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org.), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 198 000,00 Kč
Celkem 198 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 % 198 000,00 Kč 6 % 198 000,00 Kč 13 % 198 000,00 Kč 19 % 198 000,00 Kč 25 % 198 000,00 Kč 32 % 198 000,00 Kč 38 % 334 144,14 Kč 49 % 557 470,34 Kč 67 % 242 411,97 Kč 74 % 202 320,95 Kč 81 % 173 503,97 Kč 86 % 423 134,63 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 494 772,60 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 329 848,40 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 577 775,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 % 198 000,00 Kč 4 % 198 000,00 Kč 4 % 692 772,60 Kč 15 % 198 000,00 Kč 4 % 198 000,00 Kč 4 % 198 000,00 Kč 4 % 334 144,14 Kč 7 % 557 470,34 Kč 12 % 820 186,97 Kč 18 % 202 320,95 Kč 4 % 173 503,97 Kč 4 % 752 983,03 Kč 17 %