Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. (ORG 309) / 2017

Název:
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 52 655,00 Kč 400 %
výdaje 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 851 000,00 Kč Pokles 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 2 851 000,00 Kč Pokles 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 309 (MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org.), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín Máchova 62 příspěvková organizaceARES 2 841 877,00 Kč
Příspěvek na provoz leden 2017 4058 10.01.2017 150 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4129 13.02.2017 150 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4126 14.03.2017 150 000,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu , PD elektro MŠ Beskydská 4325 30.03.2017 10 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - duben 2017. 4133 12.04.2017 150 000,00 Kč
Příspěvek na provoz květen 2016. 4094 10.05.2017 150 000,00 Kč
Příspěvek na provoz červen 2017. 4083 08.06.2017 150 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 91 318,33 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 52 090,00 Kč. 4121 13.07.2017 91 318,33 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 91 318,33 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 52 090,00 Kč. 4121 13.07.2017 52 090,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu oprava dřevěných sloupů MŠ Komenského 4230 24.07.2017 97 381,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu malování MŠ Beskydská 4290 31.07.2017 25 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 08/2017 po odečtu 1/6 odpisů. 4064 08.08.2017 91 318,33 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu MŠ Beskydská oprava elektroinstalace. 4199 22.08.2017 169 702,00 Kč
Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu ZTI MŠ Máchova 514 250,-Kč, zpevněná plocha, brána MŠ Komenského 229 989,87 Kč. 4046 04.09.2017 744 239,87 Kč
Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů. 4172 15.09.2017 91 318,33 Kč
Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů částka 91 318,33 Kč, doúčtování účelové údržby 1677,13 Kč. 4067 09.10.2017 91 318,33 Kč
Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů částka 91 318,33 Kč, doúčtování účelové údržby 1677,13 Kč. 4067 09.10.2017 1 677,13 Kč
Příspěvek na provoz 11/2017. 4105 08.11.2017 91 318,33 Kč
Příspěvek na účelovu údržbu opravu zdi zahrady MŠ Komenského 78 a malování. 4369 29.11.2017 48 000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017. 4091 12.12.2017 326 453,65 Kč
Příspěvek na provoz nevyčerpané prostředky za energie za rok 2016. 4152 13.12.2017 10 741,70 Kč
Celkem 2 841 877,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -10 741,70 Kč
Převod finančních prostředků na základě rozpočtového opatření č. 64/1/2017 - převod vratek příspěvkových organizací města 4068 12.12.2017 -10 741,70 Kč
Celkem -10 741,70 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 % 150 000,00 Kč 5 % 150 000,00 Kč 11 % 160 000,00 Kč 16 % 150 000,00 Kč 22 % 150 000,00 Kč 27 % 150 000,00 Kč 32 % 265 789,33 Kč 42 % 261 020,33 Kč 51 % 835 558,20 Kč 80 % 92 995,46 Kč 84 % 139 318,33 Kč 88 % 326 453,65 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 359 702,40 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 39 990,00 Kč 63 % 239 801,60 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 % 150 000,00 Kč 4 % 150 000,00 Kč 4 % 519 702,40 Kč 15 % 150 000,00 Kč 4 % 150 000,00 Kč 4 % 150 000,00 Kč 4 % 265 789,33 Kč 8 % 261 020,33 Kč 8 % 835 558,20 Kč 24 % 92 995,46 Kč 3 % 179 308,33 Kč 5 % 566 255,25 Kč 16 %