Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (ORG 320) / 2017

Název:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (320)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 % 45 250,00 Kč 7 % 45 250,00 Kč 14 % 47 250,00 Kč 21 % 47 250,00 Kč 28 % 50 250,00 Kč 35 % 91 250,00 Kč 49 % 45 250,00 Kč 56 % 45 250,00 Kč 62 % 48 250,00 Kč 70 % 45 250,00 Kč 76 % 45 250,00 Kč 83 % 112 500,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 % 10 249,00 Kč 7 % 10 249,00 Kč 15 % 10 249,00 Kč 22 % 10 249,00 Kč 30 % 10 249,00 Kč 37 % 14 249,00 Kč 48 % 10 249,00 Kč 55 % 10 249,00 Kč 63 % 10 249,00 Kč 70 % 10 249,00 Kč 78 % 10 249,00 Kč 85 % 20 498,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 % 3 690,00 Kč 7 % 3 690,00 Kč 15 % 3 690,00 Kč 22 % 3 690,00 Kč 30 % 3 690,00 Kč 37 % 5 130,00 Kč 48 % 3 690,00 Kč 55 % 3 690,00 Kč 63 % 3 690,00 Kč 70 % 3 690,00 Kč 78 % 3 690,00 Kč 85 % 7 380,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 149,00 Kč 94 % 1 549,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 921,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 22,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 47 916,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 33 852,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 39 800,00 Kč 6 % 1 562,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 3 400,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 562,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuz.. 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 126,00 Kč 2 % 499,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 640,95 Kč 22 % 4 531,05 Kč 100 %
5175 Pohoštění 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 849,61 Kč 29 % 913,00 Kč 31 % 1 720,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 9 658,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 1 782,00 Kč 59 % 5 683,00 Kč 70 % 630,00 Kč 72 % 13 457,00 Kč 100 %
Celkem 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 % 59 189,00 Kč 4 % 59 189,00 Kč 4 % 123 885,61 Kč 7 % 64 163,00 Kč 4 % 65 931,00 Kč 4 % 110 629,00 Kč 7 % 68 847,00 Kč 4 % 131 254,00 Kč 8 % 68 920,00 Kč 4 % 64 872,00 Kč 4 % 111 873,95 Kč 7 % 158 366,05 Kč 10 %