Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (ORG 320) / 2017

Název:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (320)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 320 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CS21 Nextnet s.r.o.ARES 47 916,00 Kč
Notebook Lenovo - 1ks, USB flash disk 32 GB - 120ks. [ISRS] 4198 22.08.2017 40 728,60 Kč
Notebook Lenovo - 1ks, USB flash disk 32 GB - 120ks. [ISRS] 4198 22.08.2017 4 791,60 Kč
Notebook Lenovo - 1ks, USB flash disk 32 GB - 120ks. [ISRS] 4198 22.08.2017 2 395,80 Kč
VELA CZECH, s.r.o.ARES 33 627,00 Kč
taška skládací s úchyty s potiskem EU, termohrnky, logo EU - MAP 4078 06.11.2017 28 582,95 Kč
taška skládací s úchyty s potiskem EU, termohrnky, logo EU - MAP 4078 06.11.2017 3 362,70 Kč
taška skládací s úchyty s potiskem EU, termohrnky, logo EU - MAP 4078 06.11.2017 1 681,35 Kč
PPS Advertising CZ s.r.o.ARES 8 833,00 Kč
Blok A5, kroužková vazba - MAP. 4156 15.03.2017 441,65 Kč
Blok A5, kroužková vazba - MAP. 4156 15.03.2017 883,30 Kč
Blok A5, kroužková vazba - MAP. 4156 15.03.2017 7 508,05 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 90 376,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 335,00 Kč
5228 10.03.2017 4,40 Kč
5228 10.03.2017 8,80 Kč
5228 10.03.2017 74,80 Kč
5246 24.05.2017 1,10 Kč
5246 24.05.2017 18,70 Kč
5246 24.05.2017 2,20 Kč
5013 06.11.2017 11,25 Kč
5013 06.11.2017 22,50 Kč
5013 06.11.2017 191,25 Kč
Celkem 335,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 % 45 250,00 Kč 7 % 45 250,00 Kč 14 % 47 250,00 Kč 21 % 47 250,00 Kč 28 % 50 250,00 Kč 35 % 91 250,00 Kč 49 % 45 250,00 Kč 56 % 45 250,00 Kč 62 % 48 250,00 Kč 70 % 45 250,00 Kč 76 % 45 250,00 Kč 83 % 112 500,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 % 10 249,00 Kč 7 % 10 249,00 Kč 15 % 10 249,00 Kč 22 % 10 249,00 Kč 30 % 10 249,00 Kč 37 % 14 249,00 Kč 48 % 10 249,00 Kč 55 % 10 249,00 Kč 63 % 10 249,00 Kč 70 % 10 249,00 Kč 78 % 10 249,00 Kč 85 % 20 498,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 % 3 690,00 Kč 7 % 3 690,00 Kč 15 % 3 690,00 Kč 22 % 3 690,00 Kč 30 % 3 690,00 Kč 37 % 5 130,00 Kč 48 % 3 690,00 Kč 55 % 3 690,00 Kč 63 % 3 690,00 Kč 70 % 3 690,00 Kč 78 % 3 690,00 Kč 85 % 7 380,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 149,00 Kč 94 % 1 549,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 921,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 22,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 47 916,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 33 852,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 39 800,00 Kč 6 % 1 562,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 3 400,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 562,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuz.. 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 126,00 Kč 2 % 499,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 640,95 Kč 22 % 4 531,05 Kč 100 %
5175 Pohoštění 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 849,61 Kč 29 % 913,00 Kč 31 % 1 720,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 9 658,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 1 782,00 Kč 59 % 5 683,00 Kč 70 % 630,00 Kč 72 % 13 457,00 Kč 100 %
Celkem 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 % 59 189,00 Kč 4 % 59 189,00 Kč 4 % 123 885,61 Kč 7 % 64 163,00 Kč 4 % 65 931,00 Kč 4 % 110 629,00 Kč 7 % 68 847,00 Kč 4 % 131 254,00 Kč 8 % 68 920,00 Kč 4 % 64 872,00 Kč 4 % 111 873,95 Kč 7 % 158 366,05 Kč 10 %