Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (ORG 320) / 2017

Název:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (320)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 320 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5175 (Pohoštění)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
WELLNESS HOTEL ABACIE NJ s.r.o.ARES 17 108,00 Kč
Akce konaná k příležitosti MAP 21.6.2017 v salónku Hotelu Praha. NáZ 1031 a 1035 - cca 30 osob dle prezenční listiny 4081 11.07.2017 8 209,00 Kč
Akce konaná k příležitosti MAP 21.6.2017 v salónku Hotelu Praha. NáZ 1031 a 1035 - cca 30 osob dle prezenční listiny 4081 11.07.2017 966,00 Kč
Akce konaná k příležitosti MAP 21.6.2017 v salónku Hotelu Praha. NáZ 1031 a 1035 - cca 30 osob dle prezenční listiny 4081 11.07.2017 483,00 Kč
zajištění občerstvení na akci MAP dne 11.12.2017 v hotelu Praha, N.J. 4321 20.12.2017 6 332,50 Kč
zajištění občerstvení na akci MAP dne 11.12.2017 v hotelu Praha, N.J. 4321 20.12.2017 745,00 Kč
zajištění občerstvení na akci MAP dne 11.12.2017 v hotelu Praha, N.J. 4321 20.12.2017 372,50 Kč
Kocourková LudmilaARES 1 013,61 Kč
Akce město v aule Educa 18.3.2017, minerálka jesenický pramen 0,5 l (perlivá 96ks, neperlivá 60ks) 4338 31.03.2017 50,68 Kč
Akce město v aule Educa 18.3.2017, minerálka jesenický pramen 0,5 l (perlivá 96ks, neperlivá 60ks) 4338 31.03.2017 101,36 Kč
Akce město v aule Educa 18.3.2017, minerálka jesenický pramen 0,5 l (perlivá 96ks, neperlivá 60ks) 4338 31.03.2017 861,57 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 676,60 Kč
Celkem 18 798,21 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 28 894,40 Kč
5004 01.03.2017 53,70 Kč
5004 01.03.2017 107,40 Kč
5004 01.03.2017 912,90 Kč
5007 01.03.2017 250,00 Kč
5007 01.03.2017 500,00 Kč
5007 01.03.2017 4 250,00 Kč
5228 10.03.2017 164,85 Kč
5228 10.03.2017 329,70 Kč
5228 10.03.2017 2 802,45 Kč
5028 15.03.2017 28,20 Kč
5028 15.03.2017 56,40 Kč
5028 15.03.2017 479,40 Kč
5059 27.03.2017 11,00 Kč
5059 27.03.2017 22,00 Kč
5059 27.03.2017 187,00 Kč
8103 31.03.2017 72,35 Kč
8103 31.03.2017 144,70 Kč
8103 31.03.2017 1 229,95 Kč
8103 31.03.2017 61,70 Kč
8103 31.03.2017 123,40 Kč
8103 31.03.2017 1 048,90 Kč
5040 26.04.2017 45,65 Kč
5040 26.04.2017 91,30 Kč
5040 26.04.2017 776,05 Kč
5246 24.05.2017 1 462,00 Kč
5246 24.05.2017 172,00 Kč
5246 24.05.2017 86,00 Kč
5221 15.09.2017 89,10 Kč
5221 15.09.2017 178,20 Kč
5221 15.09.2017 1 514,70 Kč
5218 02.10.2017 529,20 Kč
5218 02.10.2017 264,60 Kč
5216 02.10.2017 187,00 Kč
5216 02.10.2017 22,00 Kč
5216 02.10.2017 11,00 Kč
5217 02.10.2017 145,35 Kč
5217 02.10.2017 17,10 Kč
5217 02.10.2017 8,55 Kč
5218 02.10.2017 4 498,20 Kč
5013 06.11.2017 31,50 Kč
5013 06.11.2017 63,00 Kč
5013 06.11.2017 535,50 Kč
5007 06.12.2017 15,40 Kč
5007 06.12.2017 30,80 Kč
5007 06.12.2017 261,80 Kč
5031 13.12.2017 39,80 Kč
5031 13.12.2017 79,60 Kč
5227 15.12.2017 4 167,55 Kč
5227 15.12.2017 490,30 Kč
5227 15.12.2017 245,15 Kč
Celkem 28 894,40 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 % 45 250,00 Kč 7 % 45 250,00 Kč 14 % 47 250,00 Kč 21 % 47 250,00 Kč 28 % 50 250,00 Kč 35 % 91 250,00 Kč 49 % 45 250,00 Kč 56 % 45 250,00 Kč 62 % 48 250,00 Kč 70 % 45 250,00 Kč 76 % 45 250,00 Kč 83 % 112 500,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 % 10 249,00 Kč 7 % 10 249,00 Kč 15 % 10 249,00 Kč 22 % 10 249,00 Kč 30 % 10 249,00 Kč 37 % 14 249,00 Kč 48 % 10 249,00 Kč 55 % 10 249,00 Kč 63 % 10 249,00 Kč 70 % 10 249,00 Kč 78 % 10 249,00 Kč 85 % 20 498,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 % 3 690,00 Kč 7 % 3 690,00 Kč 15 % 3 690,00 Kč 22 % 3 690,00 Kč 30 % 3 690,00 Kč 37 % 5 130,00 Kč 48 % 3 690,00 Kč 55 % 3 690,00 Kč 63 % 3 690,00 Kč 70 % 3 690,00 Kč 78 % 3 690,00 Kč 85 % 7 380,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 149,00 Kč 94 % 1 549,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 921,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 22,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 47 916,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 33 852,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 39 800,00 Kč 6 % 1 562,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 3 400,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 562,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuz.. 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 126,00 Kč 2 % 499,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 640,95 Kč 22 % 4 531,05 Kč 100 %
5175 Pohoštění 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 849,61 Kč 29 % 913,00 Kč 31 % 1 720,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 9 658,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 1 782,00 Kč 59 % 5 683,00 Kč 70 % 630,00 Kč 72 % 13 457,00 Kč 100 %
Celkem 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 % 59 189,00 Kč 4 % 59 189,00 Kč 4 % 123 885,61 Kč 7 % 64 163,00 Kč 4 % 65 931,00 Kč 4 % 110 629,00 Kč 7 % 68 847,00 Kč 4 % 131 254,00 Kč 8 % 68 920,00 Kč 4 % 64 872,00 Kč 4 % 111 873,95 Kč 7 % 158 366,05 Kč 10 %