Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. (ORG 321) / 2017

Název:
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 642 989,00 Kč 400 %
výdaje 14 877 000,00 Kč Pokles 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Školství a sociální věci 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 967 000,00 Kč Pokles 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 7 967 000,00 Kč Pokles 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 910 000,00 Kč Pokles 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 910 000,00 Kč Pokles 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 14 877 000,00 Kč Pokles 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 % 568 000,00 Kč 7 % 568 000,00 Kč 15 % 568 000,00 Kč 22 % 568 000,00 Kč 29 % 568 000,00 Kč 36 % 568 000,00 Kč 44 % 1 257 252,25 Kč 60 % 1 139 065,35 Kč 74 % 592 755,75 Kč 82 % 501 584,75 Kč 88 % 501 584,75 Kč 95 % 411 303,83 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 114 773,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 56 052,99 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční tr.. 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 83 000,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 136 730,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 45 000,00 Kč 100 %
Celkem 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 % 568 000,00 Kč 6 % 568 000,00 Kč 6 % 568 000,00 Kč 6 % 1 682 773,00 Kč 18 % 568 000,00 Kč 6 % 568 000,00 Kč 6 % 1 340 252,25 Kč 14 % 1 139 065,35 Kč 12 % 729 485,75 Kč 8 % 501 584,75 Kč 5 % 557 637,74 Kč 6 % 456 303,83 Kč 5 %