Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. (ORG 321) / 2017

Název:
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 642 989,00 Kč 400 %
výdaje 14 877 000,00 Kč Pokles 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Školství a sociální věci 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 967 000,00 Kč Pokles 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 7 967 000,00 Kč Pokles 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 910 000,00 Kč Pokles 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 910 000,00 Kč Pokles 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 14 877 000,00 Kč Pokles 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 321 (ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org.), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín Jubilejní 3 příspěvková organizaceARES 8 056 083,50 Kč
Příspěvek na provoz leden 2017 4064 10.01.2017 568 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4140 13.02.2017 568 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017 4133 14.03.2017 568 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - duben 2017. 4140 12.04.2017 568 000,00 Kč
Příspěvek na provoz květen 2016. 4102 10.05.2017 568 000,00 Kč
Příspěvek na provoz červen 2017. 4090 08.06.2017 568 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 501 584,75 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 398 491,50 Kč. 4128 13.07.2017 398 491,50 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 501 584,75 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 398 491,50 Kč. 4128 13.07.2017 501 584,75 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu malování a nátěry ZŠ Jub + ZŠ Dl částka 357 176,- Kč, investice el. zabezpečení budovy ZŠ Jubilejní částka 83 tis. Kč. 4297 31.07.2017 357 176,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu 259 178,- Kč oprava elektroinstalace ZŠ Jubilejní, 36 130,60 Kč PD oprava elektroinstalace ve ŠJ. 4070 08.08.2017 259 178,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu 259 178,- Kč oprava elektroinstalace ZŠ Jubilejní, 36 130,60 Kč PD oprava elektroinstalace ve ŠJ. 4070 08.08.2017 36 130,60 Kč
Příspěvek na provoz 08/2017 po odečtu 1/6 odpisů. 4073 08.08.2017 501 584,75 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu stavební úpravy WC na prac. Jubilejní, Dlouhá, vč. stavebního dozoru. 4083 09.08.2017 342 172,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu oprava plotu dopravního hřiště ZŠ Dlouhá. 4079 07.09.2017 44 949,00 Kč
Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů. 4180 15.09.2017 501 584,75 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu oprava plotu dopravní hřiště ZŠ Dlouhá 4391 27.09.2017 46 222,00 Kč
Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů. 4075 09.10.2017 501 584,75 Kč
Příspěvek na provoz 11/2017. 4112 08.11.2017 501 584,75 Kč
Příspěvek na investice PD rekonstrukce dílen ZŠ Jubilejní, příspěvek na provoz 12/2017 4040 05.12.2017 411 303,83 Kč
Příspěvek na provoz nevyčerpané prostředky za energie za rok 2016. 4203 14.12.2017 244 536,82 Kč
Celkem 8 056 083,50 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -244 536,82 Kč
Převod finančních prostředků na základě rozpočtového opatření č. 64/1/2017 - převod vratek příspěvkových organizací města 4068 12.12.2017 -244 536,82 Kč
Celkem -244 536,82 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 % 568 000,00 Kč 7 % 568 000,00 Kč 15 % 568 000,00 Kč 22 % 568 000,00 Kč 29 % 568 000,00 Kč 36 % 568 000,00 Kč 44 % 1 257 252,25 Kč 60 % 1 139 065,35 Kč 74 % 592 755,75 Kč 82 % 501 584,75 Kč 88 % 501 584,75 Kč 95 % 411 303,83 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 114 773,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 56 052,99 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční tr.. 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 83 000,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 136 730,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 45 000,00 Kč 100 %
Celkem 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 % 568 000,00 Kč 6 % 568 000,00 Kč 6 % 568 000,00 Kč 6 % 1 682 773,00 Kč 18 % 568 000,00 Kč 6 % 568 000,00 Kč 6 % 1 340 252,25 Kč 14 % 1 139 065,35 Kč 12 % 729 485,75 Kč 8 % 501 584,75 Kč 5 % 557 637,74 Kč 6 % 456 303,83 Kč 5 %