Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Komenského 66, přísp.org. (ORG 322) / 2017

Název:
ZŠ Komenského 66, přísp.org. (322)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 402 309,00 Kč - - - -
výdaje 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 498 000,00 Kč Pokles 4 349 387,08 Kč 4 349 387,08 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 4 498 000,00 Kč Pokles 4 349 387,08 Kč 4 349 387,08 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 121 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 121 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 322 (ZŠ Komenského 66, přísp.org.), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 350 000,00 Kč
Celkem 350 000,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Základní škola Nový Jičín Komenského 66 příspěvková organizaceARES 4 024 650,00 Kč
Příspěvek na provoz leden 2017 4062 10.01.2017 351 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4131 14.03.2017 350 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - duben 2017. 4137 12.04.2017 300 000,00 Kč
Příspěvek na provoz květen 2016. 4099 10.05.2017 350 000,00 Kč
Příspěvek na provoz červen 2017. 4087 08.06.2017 350 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 07/17 ve výši 249 481,25 Kč, odpisy 2. pol. ve výši 303 112,50 Kč. 4125 13.07.2017 249 481,25 Kč
Příspěvek na provoz 07/17 ve výši 249 481,25 Kč, odpisy 2. pol. ve výši 303 112,50 Kč. 4125 13.07.2017 303 112,50 Kč
Příspěvek na provoz 08/2017 po odečtu 1/6 odpisů. 4068 08.08.2017 249 481,25 Kč
Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů. 4178 15.09.2017 299 481,25 Kč
Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů. 4073 09.10.2017 299 481,25 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu malování 4171 13.10.2017 46 417,00 Kč
Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu výměna oplechování stoupaček ve třídách. 4037 02.11.2017 32 583,00 Kč
Příspěvek na provoz 11/2017. 4109 08.11.2017 299 481,25 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017. 4096 12.12.2017 518 868,33 Kč
Příspěvek na provoz nevyčerpané prostředky za energie za rok 2016. 4160 13.12.2017 25 262,92 Kč
Celkem 4 024 650,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -25 262,92 Kč
Převod finančních prostředků na základě rozpočtového opatření č. 64/1/2017 - převod vratek příspěvkových organizací města 4068 12.12.2017 -25 262,92 Kč
Celkem -25 262,92 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 4 349 387,08 Kč 4 349 387,08 Kč 100 % 351 000,00 Kč 8 % 350 000,00 Kč 16 % 350 000,00 Kč 24 % 300 000,00 Kč 31 % 350 000,00 Kč 39 % 350 000,00 Kč 47 % 552 593,75 Kč 60 % 249 481,25 Kč 66 % 299 481,25 Kč 72 % 345 898,25 Kč 80 % 332 064,25 Kč 88 % 518 868,33 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 974 832,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 % 351 000,00 Kč 7 % 350 000,00 Kč 7 % 350 000,00 Kč 7 % 1 274 832,00 Kč 24 % 350 000,00 Kč 7 % 350 000,00 Kč 7 % 552 593,75 Kč 10 % 249 481,25 Kč 5 % 299 481,25 Kč 6 % 345 898,25 Kč 6 % 332 064,25 Kč 6 % 518 868,33 Kč 10 %