Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Tyršova, přísp.org. (ORG 325) / 2017

Název:
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 308 934,00 Kč 402 %
výdaje 15 839 000,00 Kč Pokles 13 940 442,38 Kč 13 940 442,38 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Školství a sociální věci 13 839 000,00 Kč Navýšení 13 938 942,38 Kč 13 938 942,38 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 13 839 000,00 Kč Navýšení 13 938 942,38 Kč 13 938 942,38 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 639 000,00 Kč Pokles 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 13 639 000,00 Kč Pokles 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
Celkem 15 839 000,00 Kč Pokles 13 940 442,38 Kč 13 940 442,38 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 6 % 387 000,00 Kč 9 % 387 000,00 Kč 12 % 387 000,00 Kč 15 % 387 000,00 Kč 18 % 635 132,33 Kč 23 % 344 992,33 Kč 25 % 2 084 201,08 Kč 41 % 2 864 855,26 Kč 63 % 4 710 104,92 Kč 99 % 100 350,86 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 877 305,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 13 940 442,38 Kč 13 940 442,38 Kč 100 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 636 632,33 Kč 5 % 1 222 297,93 Kč 9 % 2 084 201,08 Kč 15 % 2 864 855,26 Kč 21 % 4 710 104,92 Kč 34 % 100 350,86 Kč 1 %