Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Tyršova, přísp.org. (ORG 325) / 2017

Název:
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 308 934,00 Kč 402 %
výdaje 15 839 000,00 Kč Pokles 13 940 442,38 Kč 13 940 442,38 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Školství a sociální věci 13 839 000,00 Kč Navýšení 13 938 942,38 Kč 13 938 942,38 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 13 839 000,00 Kč Navýšení 13 938 942,38 Kč 13 938 942,38 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 639 000,00 Kč Pokles 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 13 639 000,00 Kč Pokles 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
Celkem 15 839 000,00 Kč Pokles 13 940 442,38 Kč 13 940 442,38 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 325 (ZŠ Tyršova, přísp.org.), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Základní škola Nový Jičín Tyršova 1 příspěvková organizaceARES 13 061 636,78 Kč
Příspěvek na provoz leden 2017 4063 10.01.2017 387 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4136 13.02.2017 387 000,00 Kč
Příspěvek na provoz březen 2017. 4132 14.03.2017 387 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - duben 2017. 4138 12.04.2017 387 000,00 Kč
Příspěvek na provoz květen 2016. 4100 10.05.2017 387 000,00 Kč
Příspěvek na provoz červen 2017. 4088 08.06.2017 387 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 344 992,33 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 252 046,00 Kč. 4126 13.07.2017 252 046,00 Kč
Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 344 992,33 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 252 046,00 Kč. 4126 13.07.2017 344 992,33 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu akce oprava střechy , ornitologický posudek 5 tis.kč, konzultace a střešní prohlídka 4 054,- Kč, PD hromosvodu 29 040,- Kč. 4293 31.07.2017 38 094,00 Kč
Příspěvek na provoz 08/2017 po odečtu 1/6 odpisů. 4071 08.08.2017 344 992,33 Kč
Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů. 4179 15.09.2017 344 992,33 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu, opravu střechy školy 4318 22.09.2017 1 739 208,75 Kč
Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů. 4074 09.10.2017 344 992,33 Kč
Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu, oprava střechy školy. 4352 26.10.2017 2 519 862,93 Kč
Příspěvek na provoz 11/2017. 4111 08.11.2017 344 992,33 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu , technický dozor, koordinátor BOZP, akce oprav střechy. 4236 20.11.2017 284 350,00 Kč
Příspěvek na účelovou údržbu oprava střechy a fasády 3 863 906,59 Kč, malířské práce 139 950,- Kč, autorský dozor 59 532,- Kč 4273 21.11.2017 4 063 388,59 Kč
Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu, instalatérské práce. 4322 27.11.2017 17 374,00 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017. 4086 12.12.2017 100 350,86 Kč
Celkem 13 061 636,78 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 6 % 387 000,00 Kč 9 % 387 000,00 Kč 12 % 387 000,00 Kč 15 % 387 000,00 Kč 18 % 635 132,33 Kč 23 % 344 992,33 Kč 25 % 2 084 201,08 Kč 41 % 2 864 855,26 Kč 63 % 4 710 104,92 Kč 99 % 100 350,86 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 877 305,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 13 940 442,38 Kč 13 940 442,38 Kč 100 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 387 000,00 Kč 3 % 636 632,33 Kč 5 % 1 222 297,93 Kč 9 % 2 084 201,08 Kč 15 % 2 864 855,26 Kč 21 % 4 710 104,92 Kč 34 % 100 350,86 Kč 1 %