Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Památky mimo seznam-kříźe aj. (ORG 3380) / 2017

Název:
Památky mimo seznam-kříźe aj. (3380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 226 553,38 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 226 553,38 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 226 553,38 Kč 74 %
5154 Elektrická energie 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Pokles 270 000,00 Kč 198 297,38 Kč 73 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 300 000,00 Kč Pokles 270 000,00 Kč 198 297,38 Kč 73 %
5191 Zaplacené sankce 0,00 Kč Navýšení 100,00 Kč 100,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 100,00 Kč 100,00 Kč 100 %
Celkem 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 226 553,38 Kč 74 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5154 Elektrická en.. 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 160,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 160,00 Kč 7 % 291,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 160,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 160,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5169 Nákup ostatní.. 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 225,00 Kč 91 %
5171 Opravy a udrž.. 270 000,00 Kč 198 297,38 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 198 297,38 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5191 Zaplacené san.. 100,00 Kč 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 305 000,00 Kč 226 553,38 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 160,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 160,00 Kč 0 % 391,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 160,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 198 457,38 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 27 225,00 Kč 9 %