Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2017

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
19 Odbor organizační 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
19 Odbor organizační 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
5168 Služby zpracování dat 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
19 Odbor organizační 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
5172 Programové vybavení 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 %
6111 Programové vybavení 1 430 000,00 Kč Pokles 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 %
19 Odbor organizační 1 430 000,00 Kč Pokles 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 %
Celkem 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační-úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o.ARES 147 983,00 Kč
přijímač s příslušenstvím - GNSS X91+ - kompletní sestava, 1ks [ISRS] 4375 29.11.2017 147 983,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 73 609,00 Kč
Masarykovo nám. 1, Divadelní 1 - Rozšíření systému EZS o PANIK tlačítka s integrací - zkouška [ISRS] 4200 14.12.2017 73 609,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 221 592,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 % 57 524,00 Kč 17 % 5 997,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 40 808,00 Kč 30 % 32 728,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 35 223,00 Kč 50 % 62 674,70 Kč 68 % 93 960,13 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 % 13 645,00 Kč 6 % 61 509,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 2 606,00 Kč 32 % 54 544,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 2 735,00 Kč 56 % 50 923,00 Kč 77 % 15 712,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 24 177,00 Kč 94 % 1 433,85 Kč 95 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 % 2 420,00 Kč 8 % 2 420,00 Kč 16 % 2 420,00 Kč 24 % 2 420,00 Kč 32 % 2 420,00 Kč 40 % 2 420,00 Kč 48 % 2 420,00 Kč 56 % 2 420,00 Kč 65 % 2 420,00 Kč 73 % 2 420,00 Kč 81 % 2 720,00 Kč 90 % 2 720,00 Kč 99 %
5167 Služby školen.. 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 3 146,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5168 Služby zpraco.. 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 % 90 439,18 Kč 4 % 77 018,40 Kč 8 % 174 695,75 Kč 16 % 184 150,88 Kč 25 % 18 856,70 Kč 26 % 194 545,55 Kč 36 % 51 436,88 Kč 38 % 28 352,70 Kč 40 % 195 565,93 Kč 49 % 155 116,29 Kč 56 % 109 628,20 Kč 62 % 565 515,90 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 150 000,00 Kč 10 568,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 149,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 419,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udrž.. 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 51 101,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5172 Programové vy.. 75 000,00 Kč 58 564,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 58 564,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
6111 Programové vy.. 1 208 408,00 Kč 768 350,00 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 97 405,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 290 400,00 Kč 32 % 84 700,00 Kč 39 % 18 150,00 Kč 41 % 87 725,00 Kč 48 % 189 970,00 Kč 64 %
6122 Stroje, příst.. 221 592,00 Kč 221 592,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 147 983,00 Kč 67 % 73 609,00 Kč 100 %
Celkem 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 % 164 028,18 Kč 4 % 146 944,40 Kč 3 % 177 264,75 Kč 4 % 299 001,88 Kč 7 % 167 729,70 Kč 4 % 232 839,55 Kč 5 % 56 591,88 Kč 1 % 372 095,70 Kč 8 % 298 816,93 Kč 7 % 269 473,29 Kč 6 % 434 907,90 Kč 10 % 927 208,88 Kč 21 %