Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Klub seniorů Loučka (ORG 3383) / 2017

Název:
Klub seniorů Loučka (3383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 %
5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 450,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 11 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 450,00 Kč 96 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 299,00 Kč 46 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 299,00 Kč 46 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 689,00 Kč 77 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 689,00 Kč 77 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 Kč Pokles 23 000,00 Kč 10 397,00 Kč 45 %
528 Odbor sociálních věcí 25 000,00 Kč Pokles 23 000,00 Kč 10 397,00 Kč 45 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 150,00 Kč 43 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 150,00 Kč 43 %
5194 Věcné dary 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3383 (Klub seniorů Loučka), Paragraf 4379 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Josef FrydrychARES 9 057,00 Kč
autobusová přeprava členů KS Loučka dne 5.2.2017 z NJ do Ostravy (divadlo) a zpět 4184 17.02.2017 4 075,00 Kč
autobusová doprava členů Klubu seniorů Loučka 16.05.2017 na trase NJ-VM-Rožnov-Pustevny-Frenštát_NJ 4053 06.06.2017 4 982,00 Kč
GLOGAR ANTONÍNARES 800,00 Kč
revize drobných elektrospotřebičů v KS NJ (26 ks á 50 Kč), v KS Straník (32 ks á 50 Kč) a v KS Loučka (16 ks á 50 Kč) 4105 13.02.2017 800,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 9 857,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČESKÝ ROZHLASARES 540,00 Kč
rozhlasové poplatky na rok 2017 - 1 přijímač v KS NJ, 1 přijímač v KS Straník, 1 přijímač v KS Loučka 4090 13.01.2017 540,00 Kč
Celkem 540,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 13 000,00 Kč 12 450,00 Kč 96 % 900,00 Kč 7 % 1 050,00 Kč 15 % 1 050,00 Kč 23 % 1 050,00 Kč 31 % 1 050,00 Kč 39 % 1 050,00 Kč 47 % 1 050,00 Kč 55 % 1 050,00 Kč 63 % 1 050,00 Kč 72 % 1 050,00 Kč 80 % 1 050,00 Kč 88 % 1 050,00 Kč 96 %
5136 Knihy, učební.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 5 000,00 Kč 2 299,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 250,00 Kč 5 % 1 934,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 115,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 7 689,00 Kč 77 % 1 540,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 1 529,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 1 540,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 1 540,00 Kč 61 % 1 540,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 23 000,00 Kč 10 397,00 Kč 45 % 540,00 Kč 2 % 4 875,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 4 982,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 2 150,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 358,00 Kč 7 % 727,00 Kč 22 % 254,00 Kč 27 % 423,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 388,00 Kč 43 %
5194 Věcné dary 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 % 2 980,00 Kč 5 % 6 283,00 Kč 10 % 1 777,00 Kč 3 % 3 083,00 Kč 5 % 3 407,00 Kč 5 % 6 032,00 Kč 10 % 2 590,00 Kč 4 % 1 050,00 Kč 2 % 2 705,00 Kč 4 % 2 590,00 Kč 4 % 1 050,00 Kč 2 % 1 438,00 Kč 2 %