Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (ORG 350) / 2017

Název:
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 161 988,00 Kč 400 %
výdaje 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3233 Střediska volného času 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 578 000,00 Kč Pokles 1 576 740,19 Kč 1 576 740,19 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 1 578 000,00 Kč Pokles 1 576 740,19 Kč 1 576 740,19 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 100 %
Celkem 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 576 740,19 Kč 1 576 740,19 Kč 100 % 120 000,00 Kč 8 % 120 000,00 Kč 15 % 120 000,00 Kč 23 % 120 000,00 Kč 30 % 120 000,00 Kč 38 % 120 000,00 Kč 46 % 194 619,17 Kč 58 % 105 076,17 Kč 65 % 105 076,17 Kč 71 % 105 076,17 Kč 78 % 196 112,57 Kč 90 % 150 779,94 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 93 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 350 000,00 Kč 100 %
Celkem 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 % 120 000,00 Kč 6 % 120 000,00 Kč 6 % 120 000,00 Kč 6 % 126 000,00 Kč 6 % 120 000,00 Kč 6 % 213 000,00 Kč 11 % 194 619,17 Kč 10 % 105 076,17 Kč 5 % 105 076,17 Kč 5 % 105 076,17 Kč 5 % 196 112,57 Kč 10 % 500 779,94 Kč 25 %