Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor životního prostředí (ORG 375) / 2017

Název:
Odbor životního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 649 000,00 Kč Navýšení 2 189 330,00 Kč 1 161 999,27 Kč 53 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
Životní prostředí 7 962 000,00 Kč 7 962 000,00 Kč 6 017 900,38 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 428 326,00 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
35 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
1031 Pěstební činnost 614 000,00 Kč Navýšení 1 054 330,00 Kč 436 226,00 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
35 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
35 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 629 366,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 96 407,27 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
35 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
35 Odbor životního prostředí 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 650 327,00 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
35 Odbor životního prostředí 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
35 Odbor životního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor životního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 065 000,00 Kč 6 065 000,00 Kč 4 496 613,08 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
35 Odbor životního prostředí 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
Celkem 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor životního prostředí), Paragraf 1014 (Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Petr BartušekARES 14 629,00 Kč
Dobrovského 3 NJ, zaplachtování půdního prostoru proti holubům. 4241 21.02.2017 14 629,00 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 7 844,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky. 4066 08.02.2017 479,00 Kč
poštolka - likvidace kadaveru 4166 15.02.2017 20,00 Kč
Kastrace 2 toulavých koček. 4306 28.02.2017 958,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky. 4069 08.03.2017 479,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky. 4006 03.04.2017 479,00 Kč
kastrace 1 toulavé kočky 4125 12.05.2017 479,00 Kč
kastrace toulavé kočky 4188 22.05.2017 479,00 Kč
kastrace toulavé kočky 4189 22.05.2017 479,00 Kč
Uhynulá kočka, likvidace kadaveru. 4256 23.06.2017 100,00 Kč
Uhynulá kočka, likvidace kadaveru - dle úředního záznamu MP. 4385 30.06.2017 60,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky. 4270 31.07.2017 479,00 Kč
kastrace toulavé kočky 4271 31.07.2017 479,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky 14.8.2017. 4203 23.08.2017 479,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky 8.8.2017. 4204 23.08.2017 479,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky. 4110 12.09.2017 479,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky. 4325 25.09.2017 479,00 Kč
kastrace 1 toulavé kočky z 11.9.2017 4020 03.10.2017 479,00 Kč
Kastrace toul. kočky 4276 22.11.2017 479,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 2 832,00 Kč
Suvorovova 152 - provoz a obsluha PK 4/2017 4130 12.05.2017 2 832,00 Kč
Veterina Malina, s.r.o.ARES 2 630,00 Kč
Vyšetření a eutanazie kočky domácí. 4193 26.01.2017 830,00 Kč
Kastrace toulavého kocoura. 4274 28.03.2017 600,00 Kč
kastrace toulavého kocoura 4222 24.05.2017 300,00 Kč
Kastrace toulavého kocoura. 4200 24.07.2017 300,00 Kč
kastrace toulavého kocoura 4242 21.11.2017 600,00 Kč
EuroBioMa, spol. s.r.o.ARES 2 223,00 Kč
vyšetření a eunatazie nalezené kočky 4020 05.12.2017 972,00 Kč
vyšetření a ošetření kočky 4022 05.12.2017 1 251,00 Kč
Šárka ŠturmováARES 1 179,00 Kč
Kastrace 1 toulavé kočky. 4220 27.01.2017 497,00 Kč
vyšetření, ošetření a eutanázie toulavé kočky 4035 05.04.2017 682,00 Kč
MVDr. Tomáš FidraARES 1 080,00 Kč
Klinické vyšetření a ošetření toulavé kočky. 4120 12.09.2017 1 080,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 32 417,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 5 225,00 Kč
4031 05.12.2017 5 225,00 Kč
Fyzická osoba 5 011,00 Kč
4157 18.07.2017 2 422,00 Kč
4158 18.07.2017 2 589,00 Kč
Fyzická osoba 3 384,00 Kč
5242 26.07.2017 3 384,00 Kč
Fyzická osoba 3 056,00 Kč
4028 02.11.2017 3 056,00 Kč
Fyzická osoba 3 015,00 Kč
4039 04.05.2017 3 015,00 Kč
Fyzická osoba 3 005,00 Kč
4154 13.09.2017 3 005,00 Kč
Fyzická osoba 2 905,00 Kč
4177 22.08.2017 2 905,00 Kč
Fyzická osoba 2 895,00 Kč
5010 02.03.2017 2 895,00 Kč
Fyzická osoba 2 885,00 Kč
4176 22.08.2017 2 885,00 Kč
Fyzická osoba 2 875,00 Kč
4215 20.11.2017 2 875,00 Kč
Fyzická osoba 2 875,00 Kč
5019 12.09.2017 2 875,00 Kč
Fyzická osoba 2 871,00 Kč
4175 25.01.2017 2 871,00 Kč
Fyzická osoba 2 869,00 Kč
4159 18.07.2017 2 869,00 Kč
Fyzická osoba 2 865,00 Kč
4099 11.09.2017 2 865,00 Kč
Fyzická osoba 2 848,00 Kč
4038 04.10.2017 2 848,00 Kč
Fyzická osoba 2 803,00 Kč
5258 22.11.2017 2 803,00 Kč
Fyzická osoba 2 775,00 Kč
4126 10.11.2017 2 775,00 Kč
Fyzická osoba 2 759,00 Kč
4175 15.02.2017 2 759,00 Kč
Fyzická osoba 2 735,00 Kč
4046 03.11.2017 2 735,00 Kč
Fyzická osoba 2 713,00 Kč
4277 31.07.2017 2 713,00 Kč
Fyzická osoba 2 712,00 Kč
4022 04.01.2017 2 712,00 Kč
Fyzická osoba 2 700,00 Kč
4395 30.06.2017 2 700,00 Kč
Fyzická osoba 2 686,00 Kč
4077 08.06.2017 2 686,00 Kč
Fyzická osoba 2 677,00 Kč
4314 24.10.2017 2 677,00 Kč
Fyzická osoba 2 650,00 Kč
4175 20.07.2017 2 650,00 Kč
Fyzická osoba 2 640,00 Kč
4175 22.08.2017 2 640,00 Kč
Fyzická osoba 2 638,00 Kč
4166 15.06.2017 2 638,00 Kč
Fyzická osoba 2 638,00 Kč
4276 31.07.2017 2 638,00 Kč
Fyzická osoba 2 545,00 Kč
5232 11.05.2017 2 545,00 Kč
Fyzická osoba 2 523,00 Kč
4249 22.06.2017 2 523,00 Kč
Fyzická osoba 2 514,00 Kč
4294 23.11.2017 2 514,00 Kč
Fyzická osoba 2 400,00 Kč
4266 19.12.2017 2 400,00 Kč
Fyzická osoba 2 384,00 Kč
5259 23.11.2017 2 384,00 Kč
Fyzická osoba 2 370,00 Kč
4021 04.01.2017 2 370,00 Kč
Fyzická osoba 2 370,00 Kč
4173 22.08.2017 2 370,00 Kč
Fyzická osoba 2 339,00 Kč
4024 05.12.2017 2 339,00 Kč
Fyzická osoba 2 333,00 Kč
4173 16.03.2017 2 333,00 Kč
Fyzická osoba 2 277,00 Kč
4036 04.05.2017 2 277,00 Kč
Fyzická osoba 2 219,00 Kč
4139 15.05.2017 2 219,00 Kč
Fyzická osoba 2 095,00 Kč
4068 08.02.2017 2 095,00 Kč
Fyzická osoba 2 039,00 Kč
4320 30.03.2017 2 039,00 Kč
Fyzická osoba 1 997,00 Kč
4082 12.01.2017 1 997,00 Kč
Fyzická osoba 1 839,00 Kč
4369 27.09.2017 1 839,00 Kč
Fyzická osoba 1 821,00 Kč
4220 21.03.2017 1 821,00 Kč
Fyzická osoba 1 537,00 Kč
4172 16.03.2017 1 537,00 Kč
8102 30.04.2017 -1 537,00 Kč
8102 30.04.2017 1 537,00 Kč
Fyzická osoba 1 237,00 Kč
4253 29.08.2017 1 237,00 Kč
Fyzická osoba 1 148,00 Kč
4169 15.02.2017 1 148,00 Kč
Fyzická osoba 650,00 Kč
4033 04.05.2017 650,00 Kč
Fyzická osoba 66,00 Kč
5289 19.10.2017 66,00 Kč
Celkem 124 413,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 000,00 Kč 9 % 40 800,00 Kč 38 % 73 720,00 Kč 90 % 2 400,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 47 210,00 Kč 44 895,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 210,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 4 000,00 Kč 36 % 27 685,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 370 790,00 Kč 317 792,27 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 025,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 37 757,27 Kč 42 % 7 779,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 1 433,00 Kč 45 % 51 610,00 Kč 59 % 100 188,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5163 Služby peněžn.. 48,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 176 542,00 Kč 72 094,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 36 542,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 35 552,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5169 Nákup ostatní.. 5 839 440,00 Kč 2 936 041,69 Kč 50 % 57 024,00 Kč 1 % 39 315,00 Kč 2 % 37 931,00 Kč 2 % 89 289,00 Kč 4 % 131 181,00 Kč 6 % 202 506,00 Kč 10 % 279 430,10 Kč 14 % 127 606,00 Kč 17 % 152 302,00 Kč 19 % 370 112,39 Kč 25 % 208 168,00 Kč 29 % 1 241 177,20 Kč 50 %
5179 Ostatní nákup.. 300,00 Kč 128,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 248,00 Kč 83 % -120,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5192 Poskytnuté ne.. 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 774,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 80 000,00 Kč 44 % 43 309,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 54 378,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 50 346,00 Kč 97 %
5219 Ostatní neinv.. 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 141 034,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 18 950,00 Kč 24 % 205 866,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 139 282,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 43 250,00 Kč 81 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
6121 Budovy, haly .. 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 190 056,95 Kč 6 % 768 361,90 Kč 32 % 433 731,88 Kč 47 % 1 507 220,96 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
Celkem 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 % 57 024,00 Kč 1 % 75 857,00 Kč 1 % 178 965,00 Kč 2 % 251 088,00 Kč 2 % 353 397,95 Kč 3 % 1 294 491,17 Kč 12 % 776 249,98 Kč 7 % 1 677 056,96 Kč 16 % 370 737,00 Kč 4 % 506 433,39 Kč 5 % 343 788,00 Kč 3 % 1 334 773,20 Kč 13 %