Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor životního prostředí (ORG 375) / 2017

Název:
Odbor životního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 649 000,00 Kč Navýšení 2 189 330,00 Kč 1 161 999,27 Kč 53 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
Životní prostředí 7 962 000,00 Kč 7 962 000,00 Kč 6 017 900,38 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 428 326,00 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
35 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
1031 Pěstební činnost 614 000,00 Kč Navýšení 1 054 330,00 Kč 436 226,00 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
35 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
35 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 629 366,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 96 407,27 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
35 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
35 Odbor životního prostředí 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 650 327,00 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
35 Odbor životního prostředí 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
35 Odbor životního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor životního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 065 000,00 Kč 6 065 000,00 Kč 4 496 613,08 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
35 Odbor životního prostředí 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
Celkem 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor životního prostředí), Paragraf 1036 (Správa v lesním hospodářství), Položka 5219 (Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Lesy České republiky, s.p.ARES 529 432,00 Kč
Poradenské služby OLH 4.Q.2016 4178 16.03.2017 39 007,00 Kč
Poradenské služby OLH 4.čtvrtletí 2016. 4179 16.03.2017 91 672,00 Kč
Poradenské služby, lesního hospodářství 4.Q.2016. 4252 23.03.2017 10 355,00 Kč
Dotace na ext. na meliorac. a zpracování dřeviny za rok 2016. 4314 23.06.2017 68 050,00 Kč
Poradenské služby OLH - 1. kvartál 2017. 4414 30.06.2017 10 130,00 Kč
poradenské služby OLH ze zákona 1.Q.2017 4419 30.06.2017 38 039,00 Kč
Poradenské služby za lesní hospodářství - OLH 1.Q.2017. 4422 30.06.2017 89 647,00 Kč
poradenské služby OLH ze zákona do 30.6.2017 4252 20.09.2017 38 397,00 Kč
Poradenské služby OLH ze zákona za II.Q.2017. 4299 22.09.2017 10 242,00 Kč
poradenské služby OLH ze zákona, 2.čtvrtletí 2017. 4393 27.09.2017 90 643,00 Kč
Dotace ext. na meliorac. a zp. dřeviny 1.pol.2017 4037 05.12.2017 43 250,00 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 9 850,00 Kč
Luční 2,byt č.21 - výměna indikátoru tepla, PDP Kč 213,- 4303 31.05.2017 9 850,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.ARES 9 100,00 Kč
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44244080, ePRO Comfort 4302 31.05.2017 9 100,00 Kč
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44244080, ePRO Comfort 8102 28.08.2017 -9 100,00 Kč
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44244080, ePRO Comfort 8102 28.08.2017 9 100,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 548 382,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 000,00 Kč 9 % 40 800,00 Kč 38 % 73 720,00 Kč 90 % 2 400,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 47 210,00 Kč 44 895,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 210,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 4 000,00 Kč 36 % 27 685,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 370 790,00 Kč 317 792,27 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 025,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 37 757,27 Kč 42 % 7 779,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 1 433,00 Kč 45 % 51 610,00 Kč 59 % 100 188,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5163 Služby peněžn.. 48,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 176 542,00 Kč 72 094,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 36 542,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 35 552,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5169 Nákup ostatní.. 5 839 440,00 Kč 2 936 041,69 Kč 50 % 57 024,00 Kč 1 % 39 315,00 Kč 2 % 37 931,00 Kč 2 % 89 289,00 Kč 4 % 131 181,00 Kč 6 % 202 506,00 Kč 10 % 279 430,10 Kč 14 % 127 606,00 Kč 17 % 152 302,00 Kč 19 % 370 112,39 Kč 25 % 208 168,00 Kč 29 % 1 241 177,20 Kč 50 %
5179 Ostatní nákup.. 300,00 Kč 128,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 248,00 Kč 83 % -120,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5192 Poskytnuté ne.. 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 774,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 80 000,00 Kč 44 % 43 309,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 54 378,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 50 346,00 Kč 97 %
5219 Ostatní neinv.. 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 141 034,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 18 950,00 Kč 24 % 205 866,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 139 282,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 43 250,00 Kč 81 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
6121 Budovy, haly .. 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 190 056,95 Kč 6 % 768 361,90 Kč 32 % 433 731,88 Kč 47 % 1 507 220,96 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
Celkem 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 % 57 024,00 Kč 1 % 75 857,00 Kč 1 % 178 965,00 Kč 2 % 251 088,00 Kč 2 % 353 397,95 Kč 3 % 1 294 491,17 Kč 12 % 776 249,98 Kč 7 % 1 677 056,96 Kč 16 % 370 737,00 Kč 4 % 506 433,39 Kč 5 % 343 788,00 Kč 3 % 1 334 773,20 Kč 13 %