Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor životního prostředí (ORG 375) / 2017

Název:
Odbor životního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 649 000,00 Kč Navýšení 2 189 330,00 Kč 1 161 999,27 Kč 53 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
Životní prostředí 7 962 000,00 Kč 7 962 000,00 Kč 6 017 900,38 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 428 326,00 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
35 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
1031 Pěstební činnost 614 000,00 Kč Navýšení 1 054 330,00 Kč 436 226,00 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
35 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
35 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 629 366,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 96 407,27 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
35 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
35 Odbor životního prostředí 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 650 327,00 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
35 Odbor životního prostředí 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
35 Odbor životního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor životního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 065 000,00 Kč 6 065 000,00 Kč 4 496 613,08 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
35 Odbor životního prostředí 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
Celkem 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor životního prostředí), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Vlastimil BurešARES 937 900,00 Kč
Zahradní údržba na Lesoparku Skalky za rok 2017 [ISRS] 4208 14.12.2017 937 900,00 Kč
ZAHRADNICTVÍ KUNÍN s.r.o.ARES 60 379,00 Kč
Údržba zeleně - Zvěrokruh Skalky 7-12/2017 4289 22.11.2017 60 379,00 Kč
Flower Your Place Central Europe s.r.o.ARES 58 020,39 Kč
dodávka cibulovin - kvetoucí kombinace Sunrise 4348 26.10.2017 58 020,39 Kč
Eduard ŠablaturaARES 48 700,00 Kč
redukční řez topolů Trlicova, Myslbekova 4364 21.12.2017 48 700,00 Kč
Radovan KučeraARES 47 916,00 Kč
Provedené práce - arboristické ošetření 7 stromů - Janáčkovy sady, Nerudova. 4243 18.10.2017 47 916,00 Kč
Vít ŠevečekARES 43 300,00 Kč
ošetření stromů v NJ 4293 19.12.2017 43 300,00 Kč
Miroslav HanzelkaARES 36 058,00 Kč
Úprava zeleně před ZŠ Tyršova 4045 05.04.2017 24 079,00 Kč
přesazení 2 stromů z ulice U Jičínky na Skalky 4059 06.06.2017 11 979,00 Kč
Josef JežARES 33 280,00 Kč
výsadba 12 ks truhlíků s muškáty do MPR 4108 12.06.2017 2 280,00 Kč
Výsadba 5ks buků na Skalkách 4288 22.11.2017 31 000,00 Kč
Petra Košíčková, DiS.ARES 29 970,00 Kč
Aktualizace dendrologie vybraných prvků v lokalitách NJ. 4297 23.10.2017 29 970,00 Kč
Josef IndrákARES 26 068,00 Kč
Posečení vybraných ploch k.ú.Straník. 4076 11.07.2017 3 664,00 Kč
Posečení vybraných ploch Straník NJ - hřbitov, cesta ke hřbitovu, u horní a dolní kaple, točna a okolí, k hřišti, u křížku, dětské hřiště. 4241 28.08.2017 5 426,00 Kč
Posečení vybraných ploch v k.ú. Straník 4031 03.10.2017 16 978,00 Kč
Vladimír HrachovecARES 25 248,00 Kč
sečení ploch v k.ú. Straník 4251 20.09.2017 25 248,00 Kč
Antonín AmbrosARES 25 100,00 Kč
Provedené práce - ošetření 4 stromů. vč. likvidace dřevní hmoty 4241 18.10.2017 25 100,00 Kč
Bc. Jan BártekARES 19 580,00 Kč
Ořez stromů NJ Žilina. 4213 17.10.2017 19 580,00 Kč
Lukáš OlivaARES 15 730,00 Kč
ořez jasanu ul. Za Školou v Žilině u NJ 4075 06.11.2017 15 730,00 Kč
David Mičan - ZAHRADA MARES 14 520,00 Kč
Ořez a instalace vazby na lípě u Zemědělské školy v NJ. 4349 26.06.2017 14 520,00 Kč
Ing. Jana DrochytkováARES 8 500,00 Kč
Aktualizace Plánu péče pro výběrové řízení dle ZZVZ. 4218 23.08.2017 8 500,00 Kč
Alena KlemšováARES 2 500,00 Kč
Zaměření skutečné polohy stromu na pozemku Žilina u NJ. 4280 23.06.2017 2 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 432 769,39 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 000,00 Kč 9 % 40 800,00 Kč 38 % 73 720,00 Kč 90 % 2 400,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 47 210,00 Kč 44 895,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 210,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 4 000,00 Kč 36 % 27 685,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 370 790,00 Kč 317 792,27 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 025,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 37 757,27 Kč 42 % 7 779,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 1 433,00 Kč 45 % 51 610,00 Kč 59 % 100 188,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5163 Služby peněžn.. 48,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 176 542,00 Kč 72 094,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 36 542,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 35 552,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5169 Nákup ostatní.. 5 839 440,00 Kč 2 936 041,69 Kč 50 % 57 024,00 Kč 1 % 39 315,00 Kč 2 % 37 931,00 Kč 2 % 89 289,00 Kč 4 % 131 181,00 Kč 6 % 202 506,00 Kč 10 % 279 430,10 Kč 14 % 127 606,00 Kč 17 % 152 302,00 Kč 19 % 370 112,39 Kč 25 % 208 168,00 Kč 29 % 1 241 177,20 Kč 50 %
5179 Ostatní nákup.. 300,00 Kč 128,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 248,00 Kč 83 % -120,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5192 Poskytnuté ne.. 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 774,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 80 000,00 Kč 44 % 43 309,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 54 378,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 50 346,00 Kč 97 %
5219 Ostatní neinv.. 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 141 034,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 18 950,00 Kč 24 % 205 866,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 139 282,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 43 250,00 Kč 81 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
6121 Budovy, haly .. 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 190 056,95 Kč 6 % 768 361,90 Kč 32 % 433 731,88 Kč 47 % 1 507 220,96 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
Celkem 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 % 57 024,00 Kč 1 % 75 857,00 Kč 1 % 178 965,00 Kč 2 % 251 088,00 Kč 2 % 353 397,95 Kč 3 % 1 294 491,17 Kč 12 % 776 249,98 Kč 7 % 1 677 056,96 Kč 16 % 370 737,00 Kč 4 % 506 433,39 Kč 5 % 343 788,00 Kč 3 % 1 334 773,20 Kč 13 %