Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor životního prostředí (ORG 375) / 2017

Název:
Odbor životního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 649 000,00 Kč Navýšení 2 189 330,00 Kč 1 161 999,27 Kč 53 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
Životní prostředí 7 962 000,00 Kč 7 962 000,00 Kč 6 017 900,38 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 428 326,00 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
35 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
1031 Pěstební činnost 614 000,00 Kč Navýšení 1 054 330,00 Kč 436 226,00 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
35 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
35 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 629 366,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 96 407,27 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
35 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
35 Odbor životního prostředí 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 650 327,00 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
35 Odbor životního prostředí 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 550 390,00 Kč 82 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
35 Odbor životního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 60 403,20 Kč 93 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor životního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 065 000,00 Kč 6 065 000,00 Kč 4 496 613,08 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
35 Odbor životního prostředí 2 790 000,00 Kč 2 790 000,00 Kč 1 432 769,39 Kč 51 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 145 758,00 Kč 97 %
Celkem 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor životního prostředí), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
STAVBAŘ - výrobní družstvoARES 2 899 371,69 Kč
Zvěrokruh Skalky - práce 4/2017 [ISRS] 4118 11.05.2017 190 056,95 Kč
Práce na zvěrokruhu Skalky 5/2017. [ISRS] 4092 08.06.2017 768 361,90 Kč
Práce na Zvěrokruhu Skalky 6/2017. [ISRS] 4196 20.07.2017 433 731,88 Kč
práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. [ISRS] 4200 22.08.2017 1 507 220,96 Kč
práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 338 490,33 Kč
Práce na Zvěrokruhu Skalky 6/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 -433 731,67 Kč
Práce na Zvěrokruhu Skalky 6/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 433 731,67 Kč
Práce na zvěrokruhu Skalky 5/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 -710 128,46 Kč
Práce na zvěrokruhu Skalky 5/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 710 128,46 Kč
práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 -77 694,54 Kč
práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 77 694,54 Kč
práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. [ISRS] 8113 31.12.2017 -338 490,33 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 899 371,69 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 000,00 Kč 9 % 40 800,00 Kč 38 % 73 720,00 Kč 90 % 2 400,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 47 210,00 Kč 44 895,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 210,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 4 000,00 Kč 36 % 27 685,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiá.. 370 790,00 Kč 317 792,27 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 025,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 37 757,27 Kč 42 % 7 779,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 1 433,00 Kč 45 % 51 610,00 Kč 59 % 100 188,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5163 Služby peněžn.. 48,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 176 542,00 Kč 72 094,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 36 542,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 35 552,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5169 Nákup ostatní.. 5 839 440,00 Kč 2 936 041,69 Kč 50 % 57 024,00 Kč 1 % 39 315,00 Kč 2 % 37 931,00 Kč 2 % 89 289,00 Kč 4 % 131 181,00 Kč 6 % 202 506,00 Kč 10 % 279 430,10 Kč 14 % 127 606,00 Kč 17 % 152 302,00 Kč 19 % 370 112,39 Kč 25 % 208 168,00 Kč 29 % 1 241 177,20 Kč 50 %
5179 Ostatní nákup.. 300,00 Kč 128,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 248,00 Kč 83 % -120,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5192 Poskytnuté ne.. 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 774,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 80 000,00 Kč 44 % 43 309,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 54 378,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 50 346,00 Kč 97 %
5219 Ostatní neinv.. 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 141 034,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 18 950,00 Kč 24 % 205 866,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 139 282,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 43 250,00 Kč 81 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
6121 Budovy, haly .. 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 190 056,95 Kč 6 % 768 361,90 Kč 32 % 433 731,88 Kč 47 % 1 507 220,96 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
Celkem 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 % 57 024,00 Kč 1 % 75 857,00 Kč 1 % 178 965,00 Kč 2 % 251 088,00 Kč 2 % 353 397,95 Kč 3 % 1 294 491,17 Kč 12 % 776 249,98 Kč 7 % 1 677 056,96 Kč 16 % 370 737,00 Kč 4 % 506 433,39 Kč 5 % 343 788,00 Kč 3 % 1 334 773,20 Kč 13 %