Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2017

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
výdaje 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
19 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
19 Odbor organizační 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
19 Odbor organizační 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
5152 Teplo 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
19 Odbor organizační 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
5154 Elektrická energie 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
19 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
19 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
19 Odbor organizační 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
19 Odbor organizační 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
19 Odbor organizační 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
5168 Služby zpracování dat 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
19 Odbor organizační 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
19 Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
19 Odbor organizační 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
6123 Dopravní prostředky 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
Celkem 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Radim MartynekARES 49 425,00 Kč
Školení: Etiketa a normy v písemném styku 27. a 28.4.2017, Nový Jičín (účastníci viz. prezenční listiny) 4092 10.05.2017 44 625,00 Kč
Školení: Etiketa a normy v písemném styku, 18.5.2017, Štramberk (zaměstnanci úřadu) 4253 25.05.2017 4 800,00 Kč
APEIRON CONSULTING s.r.o.ARES 49 200,00 Kč
Školení: Sebepoznání ke spoluvytváření dobrých vztahů na pracovišti, 18.07.2017, Nový Jičín, 24 osob (viz. prezenční listina) 4052 07.08.2017 25 200,00 Kč
Školení: Partnerské a přátelské vztahy, jejich dopad na pracovní výkon, 22.8.2017, Příbor (zaměstnanci úřadu) 4164 15.09.2017 2 400,00 Kč
Seminář pro ved. úředníky - Partnerské a přátelské vztahy 2.11.2017, Horní Bečva (účastníci viz. prezenční listina) 4232 20.11.2017 21 600,00 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravuARES 46 200,00 Kč
Školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře 30.1.-3.2.2017, Praha, zaměstnanec úřadu 4075 08.02.2017 12 960,00 Kč
Školení: Vedení registrů řidičů 19.-20.9.2017, Praha (zaměstnanci úřadu) 4024 03.10.2017 4 460,00 Kč
Školení: Zdokonalovací školení zkušebního komisaře 4.-8.12.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4325 20.12.2017 12 960,00 Kč
Školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře a přezkoušení,6.11.-10.11.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4326 20.12.2017 15 820,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 33 880,00 Kč
Školení: Obce a obřady 7.2.2017 Ostrava (3 zaměstnanci úřadu) 4202 20.02.2017 3 570,00 Kč
Školení:Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozem. komunikacích 7.3.2017 v Brně (zaměstnanci úřadu) 4175 16.03.2017 3 570,00 Kč
Školení: Kontrola na místě u příjemců dotací a příspěvků - 27.4.2017, Olomouc - zaměstnanci úřadu 4061 05.05.2017 4 980,00 Kč
Školení: Řízení o přestupcích podle nového zákona ... 9.5.2017 Brno (zaměstnanci úřadu) 4174 17.05.2017 5 960,00 Kč
Účast na akci: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) 13.6.2017, v Brně (zaměstnanci úřadu) 4288 23.06.2017 3 870,00 Kč
Školení: Veřejná podpora 13.6.2017, v Ostravě (zaměstnanci úřadu) 4298 23.06.2017 6 570,00 Kč
Školení: Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích 25.7.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4005 01.08.2017 1 490,00 Kč
Školení: Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zák. o pozem. komunikacích, 9.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4168 14.11.2017 3 870,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 33 791,00 Kč
Školení: e-learning Vstupní vzdělávání úředníků, 1.2.2017 - 28.2.2017 4253 31.01.2017 100,00 Kč
Školení: Kontrola spalovacích stacionárních zdrojů..., Krnov 23.1 - 22.3.2017 - zaměstnanec úřadu 4247 22.02.2017 4 667,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků, e-learning, 1.4.-21.4.2017 (zaměstnanec úřadu) 4033 05.04.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09. - 30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4255 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 01.07. - 21.07.2017 (zaměstnanec úřadu) 4257 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09. - 30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4258 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníku ÚSC, e-learning, 01.07. - 21.07.2017 (zaměstnanec úřadu) 4259 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, 01.09.-30.09.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4004 03.07.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, 01.07.-31.07.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4005 03.07.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.07. - 31.07.2017 4057 10.07.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4026 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4027 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4028 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4029 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4030 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4031 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4032 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 01.09.-21.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4059 08.08.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 01.09.-21.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4107 15.08.2017 100,00 Kč
Školení: ZOZ při vedení evidence obyvatel a vydávání OP a CD, 06.11.-07.12.2017, Benešov (zaměstnanec úřadu) 4190 22.08.2017 4 320,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 1.11.-30.11.2017 (zaměstnanec úřadu) 4261 23.10.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, 01.11.-30.11.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4262 23.10.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.11.-30.11.2017 (zaměstnanec úřadu) 4263 23.10.2017 100,00 Kč
Školení: ZOZ při správním rozhodování a dozorové činnosti v sil. hospod. - zvl. část, 16.04.-29.5.2018 (zaměstnanec úřadu) 4321 27.11.2017 5 740,00 Kč
Školení: ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví - zvl. část, 28.05.-28.06.2018, Benešov (zaměstnanec úřadu) 4381 22.12.2017 7 630,00 Kč
Školení: ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví - zvl. část, 28.05.-28.06.2018, Benešov (zaměstnanec úřadu) 4382 22.12.2017 7 630,00 Kč
školení: Manipulační poplatek za zrušení účasti na ZOZ Přestupkové řízení ve věci pořádku ve státní správě, 29.01.2018-17.04.2018 (zaměstnanec úřadu) 4409 29.12.2017 1 704,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 17 200,00 Kč
Školení: Stavební úřad - pokročilí, 20.4.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4194 20.02.2017 1 600,00 Kč
Školení programu Stavební úřad 20.4.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4011 02.03.2017 2 400,00 Kč
Školení programu stavební úřad 20.4.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4070 08.03.2017 800,00 Kč
Školení programu Přestupky - nový zákon, 08.06.2017, Praha (zaměstnanci úřadu) 4232 24.05.2017 1 600,00 Kč
Školení: Přestupky 2017, 14.-15.9.2017, Přerov (zaměstnanci úřadu) 4286 23.06.2017 3 600,00 Kč
Seminář programu Přestupky (14.-15.9.2017), Přerov (zaměstnanec úřadu) 4275 31.07.2017 1 200,00 Kč
Školení: Přestupky 14.-15.09.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4023 04.09.2017 1 200,00 Kč
Školení: Stavební úřad-novela, 18.01.2018, Olomouc 4210 20.11.2017 2 400,00 Kč
účastnický poplatek za školení Stavební úřad - novela, 18.01.2018, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4211 20.11.2017 2 400,00 Kč
Eva AndrýskováARES 13 920,00 Kč
Školení: Registr vozidel, 20.4.2017, Přerov, zaměstnanci úřadu 4005 01.02.2017 4 140,00 Kč
Školení: Schvalování technické způsobilosti vozidel pro provoz na pozemních kom. , 21.4.2017, Přerov zaměstnanec úřadu 4014 02.02.2017 1 500,00 Kč
Školení včetně oběda: Schvalování technické způsobilosti vozidel pro provoz na pozemních komunikacích 10.11.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4392 30.06.2017 1 380,00 Kč
Školení včetně oběda: Registr vozidel, 9.11.2017, Přerov(zaměstnanci úřadu) 4399 30.06.2017 4 140,00 Kč
seminář: Schvalování tech. způsob. vozidel pro provoz na pozem.kom., 10.11.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4366 30.10.2017 1 380,00 Kč
Školení: Registr vozidel, 09.11.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4251 21.11.2017 1 380,00 Kč
Mgr. Martina NowákováARES 13 200,00 Kč
Seminář 11.-12.5.2017, správní řízení na úseku dopravních přestupků, Sepetná (zaměstnanci úřadu) 4096 09.03.2017 13 200,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 13 080,00 Kč
Školení: Přímé daně a účetnictví příspěvkových organizací v roce 2017, 07.06.2017, Nový Jičín (zaměstnanci úřadu) 4190 19.06.2017 2 200,00 Kč
Školení: Praktická aplikace DPH u ÚSC 2017, 26.09.2017, Nový Jičín (zaměstnanci úřadu) 4029 03.10.2017 10 880,00 Kč
Ing. Zdeněk MatúšARES 12 000,00 Kč
Lektorské služby - Word 2013, 12.10.2017 a 19.10.2017, Nový Jičín (viz. prezenční listina) 4131 10.11.2017 6 000,00 Kč
Lektorské služby - Excel 2013 dne 9. a 16.11.2017, Nový Jičín (účastníci viz. prezenční listina) 4355 29.11.2017 6 000,00 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 10 000,00 Kč
Seminář - dodávky tepla a TV, 12.10.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4297 22.09.2017 10 000,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 9 540,00 Kč
Masarykovo nám. 22 NJ, revize el.instalace. 4300 28.03.2017 9 540,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 7 768,40 Kč
Školení: e-learning Český jazyk pro úředníky, 6.2-3.3.2017 4091 13.02.2017 823,00 Kč
Zpřístupnění e-learningového kurzu Občanský zákoník 2014 - absolutní majetková práva, 11.4.-30.4.2017 (zaměstnanec úřadu) 4221 24.04.2017 822,80 Kč
Zpřístupnění e-learningového kurzu Český jazyk po úředníky, 05.06.2017 - 30.06.2017 (zaměstnanci úřadu) 4146 14.06.2017 1 645,60 Kč
Školení: Praktická příručka k projednávání přestupků, e-learning, 09.10-03.11.2017, (zaměstnanec úřadu) 4223 18.10.2017 1 064,80 Kč
Školení: e-learning Datové schránky, 19.10-07.11.2017 - zaměstnanec 4325 26.10.2017 459,80 Kč
Školení: Správní řád a Zákon o odpovědnosti za přestupky, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4252 21.11.2017 1 887,60 Kč
Zpřístupnění elearning. kurzu Veřejné zakázky v ČR, 22.11.-18.12.2017 (zaměstnanec úřadu) 4021 05.12.2017 1 064,80 Kč
ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮARES 7 623,00 Kč
Školení: Praktický výkon forenzního auditu 9.2.2017 v Ostravě (zaměstnanci úřadu) 4201 20.02.2017 3 146,00 Kč
Seminář - Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát,13.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4028 05.12.2017 4 477,00 Kč
Barbora MaškováARES 6 860,00 Kč
Školení: Výkazy a daňové přiznání pro ÚSC a jejich PO, 19.1.2017, Ostrava - zaměstnanec úřadu 4104 16.01.2017 1 790,00 Kč
Školení: Roční účetní závěrka a inventarizace 6.12.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4221 20.11.2017 5 070,00 Kč
Centrum sociálních služeb Ostrava,o.p.s.ARES 6 720,00 Kč
Školení: Specifika a náročnost práce s lidmi s dušv. onemocněním nebo poruchami osobnosti, 27-28.3.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4238 22.03.2017 6 720,00 Kč
POE EDUCO spol. s r.o.ARES 6 400,00 Kč
Školení: Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, 28.3.-15.6.2017, Nový Jičín (zaměstnanec úřadu) 4103 11.04.2017 6 400,00 Kč
TR ANTOŠ s.r.o.ARES 5 600,00 Kč
Školení: Problematika dětských hřišť 6.4.2017 Nový Jičín (zaměstnanci úřadu) 4146 13.04.2017 5 600,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 5 550,00 Kč
Školení: Jak správně prezentovat a zvládat trému, 6.4.17, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4166 19.04.2017 1 850,00 Kč
Školení:Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech 27.4.2017, Ostrava - zaměstnanec 4082 10.05.2017 1 850,00 Kč
Školení: Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní praxi úřadu,28.11.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4073 12.12.2017 1 850,00 Kč
SEMKON, s.r.o.ARES 5 445,00 Kč
Školení: Moderní komunikace města, obce a kraje na soc. sítích, Brno, 12.09.2017 (zaměstnanci úřadu) 4031 04.09.2017 5 445,00 Kč
Účetnictví VÚJ s.r.o.ARES 5 070,00 Kč
Kurz - Majetek a jeho odpisy VÚJ, 7.6.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4018 02.05.2017 5 070,00 Kč
agentura Motiv P s.r.o.ARES 4 840,00 Kč
Školení: Behaviorální interview 30.11.2017, Brno (zaměstnanec úřadu) 4297 23.11.2017 4 840,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES 4 170,00 Kč
Školení: Škůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadu v podmínkách ČR, 21.3.2017, Olomouc, zaměstnanci úřadu 4261 31.01.2017 2 780,00 Kč
Školení: Výkon silnič. správ. a spec. staveb. úřadů podle zákona o pozem.kom., 30.5.2017 (zaměstnanec úřadu) 4068 10.04.2017 1 390,00 Kč
Evžen MinářARES 3 400,00 Kč
Hoblíková 32,byt č.6 - výměna plynového topidla na základě vyřazovacího protokolu s likvidací starého. 4334 26.10.2017 3 400,00 Kč
ASI informační technologie s.r.o.ARES 3 272,00 Kč
Školení: Revize spisového řádu,27.6.2017, Kopřivnice (zaměstnanci úřadu) 4060 10.07.2017 3 272,00 Kč
Ing. Veronika HorákováARES 3 000,00 Kč
Školení: výuka anglického jazyka 01-04/2017 - zaměstnanec NCNJ 4151 16.05.2017 3 000,00 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 2 500,00 Kč
Školení a ubytování - 20. setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY, 18.-19.09.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4171 15.09.2017 2 500,00 Kč
Ing. Ivana NetouškováARES 2 400,00 Kč
Školení: Závěr roku v účetnictví PO ze dne 8.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4212 20.11.2017 2 400,00 Kč
B.I.D. services s.r.o.ARES 2 167,00 Kč
Školení:Nákup energie v organizacích veřejné správy, 4.4.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4199 20.03.2017 2 167,00 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmARES 2 000,00 Kč
Seminář 16.2.2017, Vybrané otázky z praxe veřejného opatrovníka, Frenštát pod Radhoštěm (zaměstnanci úřadu) 4038 06.03.2017 2 000,00 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 1 950,00 Kč
Havlíčkova 11 - etážové vytápění, PDP Kč 25.089,45. [ISRS] 4272 23.10.2017 1 950,00 Kč
Mgr. Stanislav Loskot, MBAARES 1 936,00 Kč
Školení: Veřejnoprávní smlouvy, 6.4.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4167 19.04.2017 1 936,00 Kč
Městské kulturní středisko Nový Jičín příspěvková organizaceARES 1 900,00 Kč
Školení:Kurz znakového jazyka, říjen 2017 - duben 2018, Nový Jičín (zaměstnanec úřadu) 4123 10.11.2017 1 900,00 Kč
Ing. Luděk TesařARES 1 815,00 Kč
Školení: Aplikace zákona o rozpočtové odpovědnosti v Ostravě 11.4.2017 (zaměstnanec úřadu) 4280 28.03.2017 1 815,00 Kč
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.ARES 1 573,50 Kč
Školení: E-learning Stavební zákon - zaměstnanec úřadu 4154 23.01.2017 786,50 Kč
Školení: Stavební zákon, 01.07. - 31.07.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4267 23.06.2017 787,00 Kč
Vema,a.s.ARES 1 573,00 Kč
Školení: Seminář PaM 32.00, 25.1.2017, Ostrava, zaměstnanec úřadu 4258 31.01.2017 1 573,00 Kč
EDUPOL v. o. s.ARES 1 500,00 Kč
Školení: Vybrané otázky sociální práce na obcích 7.3.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4171 16.03.2017 1 500,00 Kč
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.ARES 1 490,00 Kč
Seminář, veřejná podpora v praxi veřejné správy 27.4.2017, Karviná (zaměstnanec úřadu) 4193 20.04.2017 1 490,00 Kč
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.ARES 1 028,50 Kč
Školení: Ochrana osobních údajů - nařízení Evr.parlamentu a rady EU, 16.2.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4095 13.02.2017 1 028,50 Kč
ACCONT Consulting s.r.o.ARES 990,00 Kč
Školení: Novela zákona o DPH 2017, 6.4.2017, Ostrava - zaměstnanec úřadu 4277 28.03.2017 990,00 Kč
Kolumbus PM, s.r.o.ARES 950,00 Kč
Školení: Právní úprava civilních exekucí, Brno 10.10.2017 (zaměstnanec úřadu) 4222 18.10.2017 950,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -9 207,00 Kč
Celkem 393 720,40 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 % 4 309 176,00 Kč 7 % 4 345 994,00 Kč 15 % 4 478 281,00 Kč 22 % 4 511 861,00 Kč 30 % 4 402 442,00 Kč 37 % 4 458 949,00 Kč 45 % 6 607 827,00 Kč 56 % 4 661 099,00 Kč 64 % 4 602 532,00 Kč 71 % 4 667 003,00 Kč 79 % 4 429 612,00 Kč 87 % 6 877 057,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 % 50 640,00 Kč 4 % 55 440,00 Kč 8 % 50 360,00 Kč 11 % 55 960,00 Kč 16 % 56 440,00 Kč 20 % 59 065,00 Kč 24 % 69 240,00 Kč 29 % 62 040,00 Kč 34 % 64 440,00 Kč 38 % 71 280,00 Kč 44 % 62 210,00 Kč 48 % 60 700,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 % 1 093 971,00 Kč 7 % 1 101 113,00 Kč 14 % 1 131 440,00 Kč 22 % 1 144 452,00 Kč 29 % 1 110 430,00 Kč 37 % 1 194 817,00 Kč 45 % 1 666 692,00 Kč 56 % 1 178 973,00 Kč 63 % 1 166 640,00 Kč 71 % 1 184 997,00 Kč 79 % 1 187 866,00 Kč 87 % 1 739 042,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojis.. 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 % 393 824,00 Kč 7 % 396 404,00 Kč 14 % 407 312,00 Kč 22 % 412 005,00 Kč 29 % 399 751,00 Kč 37 % 430 143,00 Kč 45 % 600 009,00 Kč 56 % 424 637,00 Kč 63 % 419 992,00 Kč 71 % 426 585,00 Kč 79 % 427 635,00 Kč 87 % 626 053,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojis.. 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 % 120 577,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 43 337,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 108 809,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 79 799,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomů.. 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 3 720,00 Kč 14 % 16 954,00 Kč 73 % 7 682,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 % 41 475,00 Kč 7 % 44 451,00 Kč 15 % 41 849,51 Kč 22 % 36 450,00 Kč 28 % 40 033,00 Kč 35 % 36 450,00 Kč 42 % 43 975,00 Kč 49 % 40 322,00 Kč 56 % 59 422,00 Kč 66 % 38 743,00 Kč 73 % 68 502,00 Kč 85 % 41 691,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 % 11 568,00 Kč 3 % 8 073,00 Kč 5 % 9 294,00 Kč 8 % 18 835,99 Kč 13 % 43 310,00 Kč 24 % 4 732,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 862,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 23 205,00 Kč 32 % 12 398,00 Kč 35 % 239 644,31 Kč 98 %
5139 Nákup materiá.. 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 % 18 564,00 Kč 2 % 127 881,00 Kč 15 % 107 951,00 Kč 26 % 69 364,00 Kč 33 % 131 983,00 Kč 47 % 47 564,66 Kč 52 % 50 452,72 Kč 57 % 106 198,17 Kč 68 % 128 373,20 Kč 81 % 106 379,54 Kč 92 % 67 917,00 Kč 99 % 10 882,00 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 % 924,00 Kč 9 % 898,00 Kč 18 % 872,00 Kč 27 % 846,00 Kč 35 % 820,00 Kč 44 % 793,00 Kč 52 % 767,00 Kč 59 % 740,00 Kč 67 % 713,00 Kč 74 % 686,00 Kč 81 % 659,00 Kč 87 % 632,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % -47 283,43 Kč -18 % 83 610,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 78 171,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % -7 000,00 Kč 37 % 72 031,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % -7 000,00 Kč 61 % 72 898,00 Kč 88 %
5152 Teplo 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 % 9 882,41 Kč 1 % 408 852,65 Kč 24 % 270 792,63 Kč 40 % 144 047,62 Kč 49 % 145 003,75 Kč 57 % 54 689,97 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 36 900,00 Kč 63 % 131 530,02 Kč 70 % 218 420,30 Kč 83 % 277 584,51 Kč 99 %
5154 Elektrická en.. 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 % 71 749,00 Kč 10 % 40 092,38 Kč 16 % 75 207,00 Kč 27 % 72 680,00 Kč 37 % 16 497,00 Kč 39 % 52 601,00 Kč 47 % 68 636,00 Kč 57 % 18 656,00 Kč 59 % 61 581,00 Kč 68 % 69 766,00 Kč 78 % 25 476,00 Kč 82 % 57 971,00 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 205,00 Kč 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 % 5 609,87 Kč 3 % 12 049,16 Kč 11 % 12 106,74 Kč 18 % 11 536,09 Kč 25 % 13 576,54 Kč 33 % 16 178,01 Kč 43 % 18 540,02 Kč 54 % 7 279,43 Kč 59 % 8 837,78 Kč 64 % 11 056,61 Kč 71 % 16 897,98 Kč 81 % 24 297,90 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 % 10 984,10 Kč 1 % 8 860,02 Kč 1 % 136 114,60 Kč 11 % 135 945,80 Kč 21 % 169 598,60 Kč 33 % 69 478,60 Kč 38 % 11 006,40 Kč 39 % 135 770,60 Kč 49 % 260 884,80 Kč 68 % 32 298,68 Kč 70 % 10 760,60 Kč 71 % 260 779,20 Kč 89 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 5 808,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 6 008,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 5 808,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 % 8 791,86 Kč 7 % 10 276,86 Kč 15 % 13 804,86 Kč 26 % 7 581,86 Kč 32 % 9 791,86 Kč 40 % 8 791,86 Kč 47 % 8 791,86 Kč 54 % 8 791,86 Kč 61 % 8 791,86 Kč 68 % 8 791,86 Kč 75 % 12 189,36 Kč 84 % 17 644,22 Kč 98 %
5166 Konzultační, .. 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 % 42 350,00 Kč 8 % 42 350,00 Kč 15 % 42 350,00 Kč 23 % 42 350,00 Kč 31 % 42 350,00 Kč 38 % 71 559,40 Kč 51 % 42 350,00 Kč 59 % 59 250,00 Kč 69 % 42 350,00 Kč 77 % 42 350,00 Kč 85 % 42 350,00 Kč 92 % 42 350,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 % 16 959,50 Kč 2 % 81 358,50 Kč 10 % 59 757,00 Kč 17 % 47 998,80 Kč 22 % 89 265,00 Kč 32 % 56 252,60 Kč 38 % 4 772,00 Kč 38 % 55 099,00 Kč 44 % 69 195,00 Kč 51 % 47 834,60 Kč 56 % 95 029,60 Kč 67 % 61 625,80 Kč 73 %
5168 Služby zpraco.. 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 % 4 253,10 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 269,10 Kč 4 % 5 021,50 Kč 8 % 5 828,80 Kč 13 % 14 580,50 Kč 25 % 5 559,70 Kč 29 % 5 021,50 Kč 33 % 7 059,70 Kč 39 % 20 141,50 Kč 56 % 5 021,50 Kč 60 % 47 371,50 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 % 37 730,42 Kč 1 % 229 140,14 Kč 6 % 496 222,74 Kč 18 % 281 128,63 Kč 24 % 281 334,62 Kč 31 % 426 707,55 Kč 41 % 291 884,04 Kč 47 % 379 543,20 Kč 56 % 438 311,60 Kč 66 % 309 667,25 Kč 73 % 450 166,49 Kč 84 % 239 595,62 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 % 9 419,70 Kč 1 % 16 650,10 Kč 3 % 32 179,50 Kč 6 % 37 716,59 Kč 10 % 49 815,90 Kč 16 % 15 126,56 Kč 18 % 77 462,91 Kč 26 % 8 341,90 Kč 27 % 34 170,61 Kč 31 % 74 963,80 Kč 39 % 58 134,98 Kč 45 % 166 797,33 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuz.. 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 % 2 858,00 Kč 1 % 13 616,00 Kč 6 % 20 568,00 Kč 14 % 12 108,00 Kč 19 % 25 809,00 Kč 28 % 27 275,00 Kč 39 % 11 958,00 Kč 43 % 9 588,00 Kč 47 % 29 419,00 Kč 58 % 29 989,00 Kč 69 % 52 228,00 Kč 89 % 28 748,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 % 1 282,00 Kč 1 % 6 568,00 Kč 5 % 12 178,00 Kč 13 % 2 776,00 Kč 15 % 7 392,65 Kč 20 % 4 079,10 Kč 23 % 2 848,00 Kč 24 % 4 035,00 Kč 27 % 67 960,90 Kč 72 % 4 442,00 Kč 75 % 23 571,00 Kč 90 % 14 827,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 % 5 950,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 1 480,00 Kč 27 % 1 900,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 1 380,00 Kč 38 % 4 400,00 Kč 54 % 4 566,50 Kč 70 % 5 972,50 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 800,00 Kč 9 % 400,00 Kč 11 % 600,00 Kč 16 % 800,00 Kč 21 % 1 800,00 Kč 34 % 1 485,00 Kč 45 % 2 000,00 Kč 59 % 1 800,00 Kč 72 % 400,00 Kč 75 % 400,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 % 4 500,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 % 484,00 Kč 3 % 241,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 538,00 Kč 8 % 734,00 Kč 13 % 732,00 Kč 18 % 1 094,00 Kč 25 % 260,00 Kč 27 % 5 321,23 Kč 63 % 400,00 Kč 65 % 751,00 Kč 70 % 2 832,00 Kč 89 %
5195 Odvody za nep.. 709,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 % 3 875,00 Kč 18 % 15 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 % 4 201,00 Kč 1 % 49 034,00 Kč 18 % 27 304,00 Kč 27 % 47 677,00 Kč 43 % 20 653,00 Kč 50 % 19 527,00 Kč 56 % 13 569,00 Kč 61 % 7 287,00 Kč 63 % 32 725,00 Kč 74 % 9 312,00 Kč 77 % 16 311,00 Kč 83 % 22 399,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, příst.. 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 138 908,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 60 382,63 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
6123 Dopravní pros.. 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
Celkem 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 % 6 282 808,96 Kč 7 % 6 973 267,38 Kč 7 % 7 516 431,68 Kč 8 % 7 175 961,88 Kč 7 % 7 064 076,72 Kč 7 % 7 295 679,81 Kč 8 % 9 715 551,65 Kč 10 % 7 236 850,29 Kč 7 % 7 629 859,68 Kč 8 % 7 734 501,36 Kč 8 % 7 306 241,31 Kč 8 % 10 947 312,39 Kč 11 %