Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2017

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
výdaje 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
19 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
19 Odbor organizační 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
19 Odbor organizační 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
5152 Teplo 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
19 Odbor organizační 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
5154 Elektrická energie 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
19 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
19 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
19 Odbor organizační 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
19 Odbor organizační 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
19 Odbor organizační 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
5168 Služby zpracování dat 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
19 Odbor organizační 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
19 Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
19 Odbor organizační 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
6123 Dopravní prostředky 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
Celkem 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Radim MartynekARES 49 425,00 Kč
Školení: Etiketa a normy v písemném styku 27. a 28.4.2017, Nový Jičín (účastníci viz. prezenční listiny) 4092 10.05.2017 44 625,00 Kč
Školení: Etiketa a normy v písemném styku, 18.5.2017, Štramberk (zaměstnanci úřadu) 4253 25.05.2017 4 800,00 Kč
APEIRON CONSULTING s.r.o.ARES 49 200,00 Kč
Školení: Sebepoznání ke spoluvytváření dobrých vztahů na pracovišti, 18.07.2017, Nový Jičín, 24 osob (viz. prezenční listina) 4052 07.08.2017 25 200,00 Kč
Školení: Partnerské a přátelské vztahy, jejich dopad na pracovní výkon, 22.8.2017, Příbor (zaměstnanci úřadu) 4164 15.09.2017 2 400,00 Kč
Seminář pro ved. úředníky - Partnerské a přátelské vztahy 2.11.2017, Horní Bečva (účastníci viz. prezenční listina) 4232 20.11.2017 21 600,00 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravuARES 46 200,00 Kč
Školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře 30.1.-3.2.2017, Praha, zaměstnanec úřadu 4075 08.02.2017 12 960,00 Kč
Školení: Vedení registrů řidičů 19.-20.9.2017, Praha (zaměstnanci úřadu) 4024 03.10.2017 4 460,00 Kč
Školení: Zdokonalovací školení zkušebního komisaře 4.-8.12.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4325 20.12.2017 12 960,00 Kč
Školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře a přezkoušení,6.11.-10.11.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4326 20.12.2017 15 820,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 33 880,00 Kč
Školení: Obce a obřady 7.2.2017 Ostrava (3 zaměstnanci úřadu) 4202 20.02.2017 3 570,00 Kč
Školení:Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozem. komunikacích 7.3.2017 v Brně (zaměstnanci úřadu) 4175 16.03.2017 3 570,00 Kč
Školení: Kontrola na místě u příjemců dotací a příspěvků - 27.4.2017, Olomouc - zaměstnanci úřadu 4061 05.05.2017 4 980,00 Kč
Školení: Řízení o přestupcích podle nového zákona ... 9.5.2017 Brno (zaměstnanci úřadu) 4174 17.05.2017 5 960,00 Kč
Účast na akci: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) 13.6.2017, v Brně (zaměstnanci úřadu) 4288 23.06.2017 3 870,00 Kč
Školení: Veřejná podpora 13.6.2017, v Ostravě (zaměstnanci úřadu) 4298 23.06.2017 6 570,00 Kč
Školení: Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích 25.7.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4005 01.08.2017 1 490,00 Kč
Školení: Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zák. o pozem. komunikacích, 9.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4168 14.11.2017 3 870,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 33 791,00 Kč
Školení: e-learning Vstupní vzdělávání úředníků, 1.2.2017 - 28.2.2017 4253 31.01.2017 100,00 Kč
Školení: Kontrola spalovacích stacionárních zdrojů..., Krnov 23.1 - 22.3.2017 - zaměstnanec úřadu 4247 22.02.2017 4 667,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků, e-learning, 1.4.-21.4.2017 (zaměstnanec úřadu) 4033 05.04.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09. - 30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4255 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 01.07. - 21.07.2017 (zaměstnanec úřadu) 4257 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09. - 30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4258 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníku ÚSC, e-learning, 01.07. - 21.07.2017 (zaměstnanec úřadu) 4259 23.06.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, 01.09.-30.09.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4004 03.07.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, 01.07.-31.07.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4005 03.07.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.07. - 31.07.2017 4057 10.07.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4026 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4027 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4028 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4029 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4030 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4031 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.09.-30.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4032 03.08.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 01.09.-21.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4059 08.08.2017 100,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 01.09.-21.09.2017 (zaměstnanec úřadu) 4107 15.08.2017 100,00 Kč
Školení: ZOZ při vedení evidence obyvatel a vydávání OP a CD, 06.11.-07.12.2017, Benešov (zaměstnanec úřadu) 4190 22.08.2017 4 320,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 1.11.-30.11.2017 (zaměstnanec úřadu) 4261 23.10.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, 01.11.-30.11.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4262 23.10.2017 100,00 Kč
Školení: Korupce, etika a whistleblowing, e-learning, 01.11.-30.11.2017 (zaměstnanec úřadu) 4263 23.10.2017 100,00 Kč
Školení: ZOZ při správním rozhodování a dozorové činnosti v sil. hospod. - zvl. část, 16.04.-29.5.2018 (zaměstnanec úřadu) 4321 27.11.2017 5 740,00 Kč
Školení: ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví - zvl. část, 28.05.-28.06.2018, Benešov (zaměstnanec úřadu) 4381 22.12.2017 7 630,00 Kč
Školení: ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví - zvl. část, 28.05.-28.06.2018, Benešov (zaměstnanec úřadu) 4382 22.12.2017 7 630,00 Kč
školení: Manipulační poplatek za zrušení účasti na ZOZ Přestupkové řízení ve věci pořádku ve státní správě, 29.01.2018-17.04.2018 (zaměstnanec úřadu) 4409 29.12.2017 1 704,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 17 200,00 Kč
Školení: Stavební úřad - pokročilí, 20.4.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4194 20.02.2017 1 600,00 Kč
Školení programu Stavební úřad 20.4.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4011 02.03.2017 2 400,00 Kč
Školení programu stavební úřad 20.4.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4070 08.03.2017 800,00 Kč
Školení programu Přestupky - nový zákon, 08.06.2017, Praha (zaměstnanci úřadu) 4232 24.05.2017 1 600,00 Kč
Školení: Přestupky 2017, 14.-15.9.2017, Přerov (zaměstnanci úřadu) 4286 23.06.2017 3 600,00 Kč
Seminář programu Přestupky (14.-15.9.2017), Přerov (zaměstnanec úřadu) 4275 31.07.2017 1 200,00 Kč
Školení: Přestupky 14.-15.09.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4023 04.09.2017 1 200,00 Kč
Školení: Stavební úřad-novela, 18.01.2018, Olomouc 4210 20.11.2017 2 400,00 Kč
účastnický poplatek za školení Stavební úřad - novela, 18.01.2018, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4211 20.11.2017 2 400,00 Kč
Eva AndrýskováARES 13 920,00 Kč
Školení: Registr vozidel, 20.4.2017, Přerov, zaměstnanci úřadu 4005 01.02.2017 4 140,00 Kč
Školení: Schvalování technické způsobilosti vozidel pro provoz na pozemních kom. , 21.4.2017, Přerov zaměstnanec úřadu 4014 02.02.2017 1 500,00 Kč
Školení včetně oběda: Schvalování technické způsobilosti vozidel pro provoz na pozemních komunikacích 10.11.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4392 30.06.2017 1 380,00 Kč
Školení včetně oběda: Registr vozidel, 9.11.2017, Přerov(zaměstnanci úřadu) 4399 30.06.2017 4 140,00 Kč
seminář: Schvalování tech. způsob. vozidel pro provoz na pozem.kom., 10.11.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4366 30.10.2017 1 380,00 Kč
Školení: Registr vozidel, 09.11.2017, Přerov (zaměstnanec úřadu) 4251 21.11.2017 1 380,00 Kč
Mgr. Martina NowákováARES 13 200,00 Kč
Seminář 11.-12.5.2017, správní řízení na úseku dopravních přestupků, Sepetná (zaměstnanci úřadu) 4096 09.03.2017 13 200,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 13 080,00 Kč
Školení: Přímé daně a účetnictví příspěvkových organizací v roce 2017, 07.06.2017, Nový Jičín (zaměstnanci úřadu) 4190 19.06.2017 2 200,00 Kč
Školení: Praktická aplikace DPH u ÚSC 2017, 26.09.2017, Nový Jičín (zaměstnanci úřadu) 4029 03.10.2017 10 880,00 Kč
Ing. Zdeněk MatúšARES 12 000,00 Kč
Lektorské služby - Word 2013, 12.10.2017 a 19.10.2017, Nový Jičín (viz. prezenční listina) 4131 10.11.2017 6 000,00 Kč
Lektorské služby - Excel 2013 dne 9. a 16.11.2017, Nový Jičín (účastníci viz. prezenční listina) 4355 29.11.2017 6 000,00 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 10 000,00 Kč
Seminář - dodávky tepla a TV, 12.10.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4297 22.09.2017 10 000,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 9 540,00 Kč
Masarykovo nám. 22 NJ, revize el.instalace. 4300 28.03.2017 9 540,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 7 768,40 Kč
Školení: e-learning Český jazyk pro úředníky, 6.2-3.3.2017 4091 13.02.2017 823,00 Kč
Zpřístupnění e-learningového kurzu Občanský zákoník 2014 - absolutní majetková práva, 11.4.-30.4.2017 (zaměstnanec úřadu) 4221 24.04.2017 822,80 Kč
Zpřístupnění e-learningového kurzu Český jazyk po úředníky, 05.06.2017 - 30.06.2017 (zaměstnanci úřadu) 4146 14.06.2017 1 645,60 Kč
Školení: Praktická příručka k projednávání přestupků, e-learning, 09.10-03.11.2017, (zaměstnanec úřadu) 4223 18.10.2017 1 064,80 Kč
Školení: e-learning Datové schránky, 19.10-07.11.2017 - zaměstnanec 4325 26.10.2017 459,80 Kč
Školení: Správní řád a Zákon o odpovědnosti za přestupky, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4252 21.11.2017 1 887,60 Kč
Zpřístupnění elearning. kurzu Veřejné zakázky v ČR, 22.11.-18.12.2017 (zaměstnanec úřadu) 4021 05.12.2017 1 064,80 Kč
ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮARES 7 623,00 Kč
Školení: Praktický výkon forenzního auditu 9.2.2017 v Ostravě (zaměstnanci úřadu) 4201 20.02.2017 3 146,00 Kč
Seminář - Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát,13.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4028 05.12.2017 4 477,00 Kč
Barbora MaškováARES 6 860,00 Kč
Školení: Výkazy a daňové přiznání pro ÚSC a jejich PO, 19.1.2017, Ostrava - zaměstnanec úřadu 4104 16.01.2017 1 790,00 Kč
Školení: Roční účetní závěrka a inventarizace 6.12.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4221 20.11.2017 5 070,00 Kč
Centrum sociálních služeb Ostrava,o.p.s.ARES 6 720,00 Kč
Školení: Specifika a náročnost práce s lidmi s dušv. onemocněním nebo poruchami osobnosti, 27-28.3.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4238 22.03.2017 6 720,00 Kč
POE EDUCO spol. s r.o.ARES 6 400,00 Kč
Školení: Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, 28.3.-15.6.2017, Nový Jičín (zaměstnanec úřadu) 4103 11.04.2017 6 400,00 Kč
TR ANTOŠ s.r.o.ARES 5 600,00 Kč
Školení: Problematika dětských hřišť 6.4.2017 Nový Jičín (zaměstnanci úřadu) 4146 13.04.2017 5 600,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 5 550,00 Kč
Školení: Jak správně prezentovat a zvládat trému, 6.4.17, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4166 19.04.2017 1 850,00 Kč
Školení:Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech 27.4.2017, Ostrava - zaměstnanec 4082 10.05.2017 1 850,00 Kč
Školení: Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní praxi úřadu,28.11.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4073 12.12.2017 1 850,00 Kč
SEMKON, s.r.o.ARES 5 445,00 Kč
Školení: Moderní komunikace města, obce a kraje na soc. sítích, Brno, 12.09.2017 (zaměstnanci úřadu) 4031 04.09.2017 5 445,00 Kč
Účetnictví VÚJ s.r.o.ARES 5 070,00 Kč
Kurz - Majetek a jeho odpisy VÚJ, 7.6.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4018 02.05.2017 5 070,00 Kč
agentura Motiv P s.r.o.ARES 4 840,00 Kč
Školení: Behaviorální interview 30.11.2017, Brno (zaměstnanec úřadu) 4297 23.11.2017 4 840,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES 4 170,00 Kč
Školení: Škůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadu v podmínkách ČR, 21.3.2017, Olomouc, zaměstnanci úřadu 4261 31.01.2017 2 780,00 Kč
Školení: Výkon silnič. správ. a spec. staveb. úřadů podle zákona o pozem.kom., 30.5.2017 (zaměstnanec úřadu) 4068 10.04.2017 1 390,00 Kč
Evžen MinářARES 3 400,00 Kč
Hoblíková 32,byt č.6 - výměna plynového topidla na základě vyřazovacího protokolu s likvidací starého. 4334 26.10.2017 3 400,00 Kč
ASI informační technologie s.r.o.ARES 3 272,00 Kč
Školení: Revize spisového řádu,27.6.2017, Kopřivnice (zaměstnanci úřadu) 4060 10.07.2017 3 272,00 Kč
Ing. Veronika HorákováARES 3 000,00 Kč
Školení: výuka anglického jazyka 01-04/2017 - zaměstnanec NCNJ 4151 16.05.2017 3 000,00 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 2 500,00 Kč
Školení a ubytování - 20. setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY, 18.-19.09.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4171 15.09.2017 2 500,00 Kč
Ing. Ivana NetouškováARES 2 400,00 Kč
Školení: Závěr roku v účetnictví PO ze dne 8.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4212 20.11.2017 2 400,00 Kč
B.I.D. services s.r.o.ARES 2 167,00 Kč
Školení:Nákup energie v organizacích veřejné správy, 4.4.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4199 20.03.2017 2 167,00 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmARES 2 000,00 Kč
Seminář 16.2.2017, Vybrané otázky z praxe veřejného opatrovníka, Frenštát pod Radhoštěm (zaměstnanci úřadu) 4038 06.03.2017 2 000,00 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 1 950,00 Kč
Havlíčkova 11 - etážové vytápění, PDP Kč 25.089,45. [ISRS] 4272 23.10.2017 1 950,00 Kč
Mgr. Stanislav Loskot, MBAARES 1 936,00 Kč
Školení: Veřejnoprávní smlouvy, 6.4.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4167 19.04.2017 1 936,00 Kč
Městské kulturní středisko Nový Jičín příspěvková organizaceARES 1 900,00 Kč
Školení:Kurz znakového jazyka, říjen 2017 - duben 2018, Nový Jičín (zaměstnanec úřadu) 4123 10.11.2017 1 900,00 Kč
Ing. Luděk TesařARES 1 815,00 Kč
Školení: Aplikace zákona o rozpočtové odpovědnosti v Ostravě 11.4.2017 (zaměstnanec úřadu) 4280 28.03.2017 1 815,00 Kč
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.ARES 1 573,50 Kč
Školení: E-learning Stavební zákon - zaměstnanec úřadu 4154 23.01.2017 786,50 Kč
Školení: Stavební zákon, 01.07. - 31.07.2017, e-learning (zaměstnanec úřadu) 4267 23.06.2017 787,00 Kč
Vema,a.s.ARES 1 573,00 Kč
Školení: Seminář PaM 32.00, 25.1.2017, Ostrava, zaměstnanec úřadu 4258 31.01.2017 1 573,00 Kč
EDUPOL v. o. s.ARES 1 500,00 Kč
Školení: Vybrané otázky sociální práce na obcích 7.3.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4171 16.03.2017 1 500,00 Kč
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.ARES 1 490,00 Kč
Seminář, veřejná podpora v praxi veřejné správy 27.4.2017, Karviná (zaměstnanec úřadu) 4193 20.04.2017 1 490,00 Kč
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.ARES 1 028,50 Kč
Školení: Ochrana osobních údajů - nařízení Evr.parlamentu a rady EU, 16.2.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4095 13.02.2017 1 028,50 Kč
ACCONT Consulting s.r.o.ARES 990,00 Kč
Školení: Novela zákona o DPH 2017, 6.4.2017, Ostrava - zaměstnanec úřadu 4277 28.03.2017 990,00 Kč
Kolumbus PM, s.r.o.ARES 950,00 Kč
Školení: Právní úprava civilních exekucí, Brno 10.10.2017 (zaměstnanec úřadu) 4222 18.10.2017 950,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -9 207,00 Kč
Celkem 393 720,40 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 43 740,00 Kč
Školení: Povolování kácení a bezpečnost mimolesních dřevin 2017, 31.1.2017, Ostrava - zaměstnanec úřadu 4051 10.01.2017 1 490,00 Kč
Školení: Matriky -aktuální otázky matriční praxe a jejich řešení, 2.3.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4097 13.02.2017 1 490,00 Kč
Školení: Stavební právo - Správní řád, 9.3.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4279 24.02.2017 4 470,00 Kč
Školení: Vodovody a kanalizace - aktuality a praxe 2017, 21.3.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4048 07.03.2017 2 980,00 Kč
Školení: Správní řád - procvičování SŘ, 18.4.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4041 05.04.2017 4 470,00 Kč
Školení: Správní řád - procesní obstrukce, šikanózní žádosti o informace, 9.5.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4040 04.05.2017 3 100,00 Kč
Školení: Živnostenský zákon a nová úprava přestupků od 01.07.2017, 22.06.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4114 12.06.2017 4 770,00 Kč
Hodnocení provozní bezpečnosti stromů - choroby a škůdci mimolesních dřevin, 20.06.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4101 12.06.2017 1 490,00 Kč
Školení: Registr smluv - praktická aplikace zákona vč. novinek 2017, 22.09.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4090 08.09.2017 6 600,00 Kč
Školení: Nájem bytu a nebytových prostor, 26.09.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4155 13.09.2017 6 600,00 Kč
Školení: Pohřebnictví - velká novela zákona 2017, 27.10.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4230 18.10.2017 3 100,00 Kč
Školení: Evidence obyvatel - trvalý pobyt od A do Z, 14.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4048 03.11.2017 3 180,00 Kč
INTEGRA CENTRUM s.r.o.ARES 37 000,00 Kč
Školení: Přestupky na úseku OP, CD a EO, 4.4.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4233 22.03.2017 1 700,00 Kč
Školení: Vidimace a legalizace, 25.05.17, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4148 16.05.2017 1 700,00 Kč
Školení: Zákon o registru smluv, 1.6.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4154 16.05.2017 5 100,00 Kč
Školení: Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu, 1.6.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4211 23.05.2017 1 700,00 Kč
Školení: Dopad insol.řízení, úmrtí fyz. osoby a přeměn práv. osob do řízení o místních poplatcích, 20.06.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4102 12.06.2017 1 700,00 Kč
Školení: Velká novela stavebního zákona - zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb, 22.09.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4094 08.09.2017 8 500,00 Kč
Školení: Novela zákona o pohřebnictví, 10.10.2017, Brno (zaměstnanec úřadu) 4278 22.09.2017 1 700,00 Kč
Školení: Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu, 10.10.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4368 27.09.2017 1 700,00 Kč
Školení: Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně, 18.10.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4373 27.09.2017 3 000,00 Kč
Školení: Zákon o zadávání veřejných zakázek, 17.10.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4120 11.10.2017 3 400,00 Kč
Školení: Finanční kontrola ve VS - aktuální vývoj, 14.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4050 03.11.2017 3 400,00 Kč
Školení: Aplikace zákona o sil. provozu do praxe - oblast ŘP, 14.12.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4350 29.11.2017 3 400,00 Kč
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES 32 300,00 Kč
Školení: Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti zaměstnanec úřadu 4015 02.02.2017 1 700,00 Kč
Školení: Umění dialogu a asertivní komunikace, 7.2.2017, Ostrava zaměstnanci úřadu 4018 02.02.2017 3 400,00 Kč
Školení: Vidimace a legalizace, 9.2.2017, Ostrava, zaměstnanci úřadu 4019 02.02.2017 3 400,00 Kč
Školení: Vidimace a legalizace, 9.2.2017, Ostrava - zaměstnanec úřadu 4045 06.02.2017 1 700,00 Kč
Školení: Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů, 2.3.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4104 13.02.2017 3 400,00 Kč
Školení: Optimalizace a řízení organizací a společností města, 28.3.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4114 14.03.2017 2 000,00 Kč
Školení: Řízení o přestupcích podle zák.č.250/2016 Sb., 14.09.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4180 22.08.2017 4 800,00 Kč
Školení: Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy, 07.09.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4088 08.09.2017 1 700,00 Kč
Školení: Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů, 10.10.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4375 27.09.2017 3 400,00 Kč
Školení: Zvládání každodenního stresu a napětí, 10.10.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4376 27.09.2017 3 400,00 Kč
Školení: Vedení úřední desky a e-desky, 26.10.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4225 18.10.2017 1 700,00 Kč
Školení: Správní řízení na úseku EO, řízení o zrušení trvalého pobytu, a užívací práva k objektu dle nového OZ, 09.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4069 06.11.2017 1 700,00 Kč
Dr. Ing. Jiří StaněkARES 17 010,00 Kč
Školení: Technický dozor stavebníka, 26.1.2017, Ostrava - zaměstnanci úřadu 4053 10.01.2017 2 960,00 Kč
Školení: Technický dozor stavebníka, 26.1.2017, Ostrava -zaměstnanec úřadu 4130 18.01.2017 1 480,00 Kč
Školení: Mimořádně nízká nabídková cena, 2.3.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4295 27.02.2017 4 440,00 Kč
Školení: Místní, přechodná a jiná úprava provozu na poz.kom., 24.3.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4110 14.03.2017 1 480,00 Kč
Školení: Oddlužení a ochrana dlužníka a jeho rodiny, 15.06.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4188 19.06.2017 1 480,00 Kč
Školení: Přestupkové řízení v praxi, 01.09.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4046 07.08.2017 3 580,00 Kč
Školení: Rozvod (rozchod) v rodině a dopady na dítě, 02.11.2017 (zaměstnanec úřadu) 4330 26.10.2017 1 590,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 16 750,00 Kč
Školení: Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků VS, 31.1.2017, Ostrava - zaměstnanci úřadu 4055 10.01.2017 3 800,00 Kč
Školení: Kronika a kronikářská praxe, 9.2.2017, Hradec Králové, zaměstnanec úřadu 4016 02.02.2017 1 850,00 Kč
Školení: Zákon o sociálních službách a jeho současné změny, 11.07.2017 (zaměstnanci úřadu) 4292 23.06.2017 5 550,00 Kč
Školení: Veřejné zakázky na stavební práce, 19.10.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4112 11.10.2017 1 850,00 Kč
Školení: Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi, 02.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4337 26.10.2017 3 700,00 Kč
SCIENS s.r.o.ARES 14 720,00 Kč
Školení: Povinnosti obcí při nakládání s majetkem, 25.4.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4104 11.04.2017 7 560,00 Kč
Školení: Nájem a pacht, 20.6.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4122 12.06.2017 7 160,00 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 13 700,00 Kč
Školení: Místní a účelové komunikace, 16.2.2017, Ostrava, zaměstnanci úřadu 4050 06.02.2017 5 100,00 Kč
Školení: Místní poplatky - změny v zákoně o místních poplatcích, 28.3.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4196 20.03.2017 1 650,00 Kč
Školení: Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 06.06.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4212 23.05.2017 3 400,00 Kč
Školení: Ztráty a nálezy aktuálně, 06.06.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4292 31.05.2017 1 700,00 Kč
Školení: Místní poplatky A - 7, 03.10.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4370 27.09.2017 1 850,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 13 000,00 Kč
Školení: Účetnictví přísp. org. v roce 2017 s důrazem na majetek, účtování transferů a fondů, 06.06.2017, Nový Jičín (zaměstnanec úřadu) 4288 31.05.2017 1 100,00 Kč
Školení: Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem, 22.06.2017, Nový Jičín (zaměstnanci úřadu) 4125 12.06.2017 9 520,00 Kč
Školení: Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací vykonávaná zřizovatelem, 22.06.2017, Nový Jičín (zaměstnanec úřadu) 4174 16.06.2017 1 190,00 Kč
Školení: Účetní závěrka a daň z příjmů právnických osob pro přísp. organizace, 09.01.2018, Nový Jičín (zaměstnanec úřadu) 4259 19.12.2017 1 190,00 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 11 196,00 Kč
Školení: Místní poplatky, 25.4.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4169 19.04.2017 2 420,00 Kč
Školení: Matrika - jméno a příjmení, 27.4.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4266 26.04.2017 2 420,00 Kč
Školení: Inventarizace majetku a závazků, 21.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4051 03.11.2017 4 356,00 Kč
Školení: Hazardní hry a jejich regulace, 07.12.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4165 14.11.2017 2 000,00 Kč
VAVS s.r.o.ARES 10 200,00 Kč
Školení: Přestupky v dopravě od 1.7.2017, 14.3.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4280 24.02.2017 6 400,00 Kč
Školení: Řízení o přestupcích od 1.7.2017 dle zákona 250/2016 Sb., 28.4.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4272 26.04.2017 3 800,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 8 603,00 Kč
Školení: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek krok za krokem I. část, 16.3.2017, Ostrava (zaměstanec úřadu) 4277 24.02.2017 1 750,00 Kč
Školení: Kontrolní a dozorové činnosti při přípravě a provádění stavby, 28.3.2017, Brno (zaměstnanci úřadu) 4119 14.03.2017 5 103,00 Kč
Školení: Nový zákon o zadávání VZ II. část, 18.4.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4037 05.04.2017 1 750,00 Kč
CATANIA GROUP s.r.o.ARES 7 139,00 Kč
Školení: Implementace GDPR do praxe úřadu, 24.08.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4128 15.08.2017 7 139,00 Kč
Fyzická osoba 6 500,00 Kč
4032 05.12.2017 6 500,00 Kč
Hana ŠimánkováARES 6 412,00 Kč
Školení: Vodní zákon - velká novela staveb. zákona a poplatková novela, 09.11.2017, Olomouc (zaměstnanci úřadu) 4033 02.11.2017 6 412,00 Kč
FALKO UNIVERSUM s.r.o.ARES 5 700,00 Kč
Školení: Nájem a prodej nemovitostí, bytů a nebyt. prostor v praxi ÚSC, 26.10.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4233 18.10.2017 3 800,00 Kč
Školení: Odměňování členů zastupitelstev ÚSC a související problematika, 30.10.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4331 26.10.2017 1 900,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 5 250,00 Kč
Školení: Účetní závěrka ÚSC, výkaznictví, konsolidace, 09.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4029 02.11.2017 5 250,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.ARES 4 770,00 Kč
Školení: Pohřebnictví, 29.08.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4095 11.08.2017 4 770,00 Kč
KRES spol. s r.o.ARES 3 800,00 Kč
Školení: Územní plánování Velká novela stavebního zákona, 12.09.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4089 08.09.2017 1 900,00 Kč
Školení: Územní plánování, velká novela staveb. zákona, 03.10.2017, Brno (zaměstnanec úřadu) 4371 27.09.2017 1 900,00 Kč
ERC (Evropské regionální centrum) z.s.ARES 3 800,00 Kč
Školení: Poskytování dotací (Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce), 25.4.2017, Brno (zaměstnanci úřadu) 4174 19.04.2017 3 800,00 Kč
Pavel PichlerARES 3 600,00 Kč
Školení: Akce v cestovním ruchu, 26.4.2017, Brno (zaměstnanci úřadu) 4173 19.04.2017 3 600,00 Kč
QCM s.r.o.ARES 3 509,00 Kč
Školení: Veřejné stavební investice, 21.3.2017, Brno (zaměstnanec úřadu) 4076 08.03.2017 3 509,00 Kč
Ing. Alena ChládkováARES 3 400,00 Kč
Školení: Změny v pracovnělékařských službách od listopadu 2017, 21.09.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4163 15.09.2017 1 700,00 Kč
Školení: Změny v pracovnělékařských službách od listopadu 2017, 21.09.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4216 19.09.2017 1 700,00 Kč
Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí z. s.ARES 3 280,00 Kč
Školení: IX. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb, 5.-6.10.2017, Tábor (zaměstnanci úřadu) 4285 22.09.2017 3 280,00 Kč
Vzdělávací společnost Litterula s.r.o.ARES 3 200,00 Kč
Školení: Zákon o pozemních komunikacích, 10.2.2017, Ostrava - zaměstnanci úřadu 4047 06.02.2017 3 200,00 Kč
PARIS vzdělávací agentura s.r.o.ARES 2 600,00 Kč
Školení: Aplikace DPH v roce 2017 u ÚSC a přísp. org., 16.3.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4047 07.03.2017 1 300,00 Kč
Školení: Účetnictví PO zřízených ÚSC - školství, 15.11.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4065 06.11.2017 1 300,00 Kč
Ing. Zdenka BrzobohatáARES 2 400,00 Kč
Školení: SVJ - účetní a daňový pohled, 21.2.2017, Brno - zaměstnanci úřadu 4061 07.02.2017 2 400,00 Kč
CIRCLE Education s.r.o.ARES 1 950,00 Kč
Školení: Ochrana zem. půdního fondu, 26.10.2017, Praha (zaměstnanec úřadu) 4226 18.10.2017 1 950,00 Kč
ASI informační technologie s.r.o.ARES 1 924,00 Kč
Školení: Projektová dokumentace a související činnosti 2017, 3.2.2017, Olomouc zaměstnanec úřadu 4004 01.02.2017 1 924,00 Kč
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮARES 1 800,00 Kč
Školení: Semináře pro uchazeče o autorizaci, 24.08.,07.09.,13.09.2017, Brno (zaměstnanec úřadu) 4210 23.08.2017 1 800,00 Kč
Vodní zdroje s.r.o. EKOMONITORARES 1 750,00 Kč
Školení: Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování, 20.4.2016, Praha (zaměstnanec úřadu) 4100 11.04.2017 1 750,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 1 590,00 Kč
Školení: Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 19.09.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4056 06.09.2017 1 590,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES 1 490,00 Kč
Školení: Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle staveb. zák., 12.09.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4168 22.08.2017 1 490,00 Kč
Fyzická osoba 1 100,00 Kč
5209 03.02.2017 1 100,00 Kč
Marie BělíkováARES 1 000,00 Kč
Školení: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017, 19.12.2017, Šenov u NJ (zaměstnanec úřadu) 4348 29.11.2017 1 000,00 Kč
ACCONT Consulting s.r.o.ARES 990,00 Kč
Školení: Novela zákona o DPH 2017, 13.09.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4115 15.08.2017 990,00 Kč
Fyzická osoba 800,00 Kč
5045 18.12.2017 800,00 Kč
Fyzická osoba 200,00 Kč
5204 01.02.2017 200,00 Kč
Fyzická osoba 200,00 Kč
5042 31.01.2017 200,00 Kč
Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR z.s.ARES 0,00 Kč
Konference Školství 2018, 21.09.2017, Praha (Bluchová, Navrátilová) 4363 27.06.2017 1 380,00 Kč
Konference Školství 2018, 21.09.2017, Praha (Bluchová, Navrátilová) 8101 21.08.2017 -1 380,00 Kč
Celkem 298 373,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES -1 176,00 Kč
Vratka DPH za školení Místní poplatky, 25.4.2017, Ostrava (zaměstnanec úřadu) 4012 02.05.2017 -420,00 Kč
Školení: Inventarizace majetku a závazků, 21.11.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) - vratka DPH 4056 06.11.2017 -756,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES -1 190,00 Kč
Vratka za neúčast zaměstnance úřadu na školení Veřejnosprávní kontrola hospodaření přísp. organizací, 22.06.2017, Nový Jičín 4246 22.06.2017 -1 190,00 Kč
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES -1 700,00 Kč
Školení: Vratka za neúčast zaměstnance úřadu na školení Zvládání každodenního stresu a napětí, 02.11.2017, Ostrava 4041 03.11.2017 -1 700,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES -2 880,00 Kč
Vratka za zrušené školení Výkon silničních správních a speciálních staveb. úřadů, 30.05.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4142 14.06.2017 -1 390,00 Kč
Vratka za zrušené školení Ohlašování, povolování,užívání a odstraňování staveb podle staveb. zák., 12.09.2017, Olomouc (zaměstnanec úřadu) 4106 12.09.2017 -1 490,00 Kč
Celkem -6 946,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 % 4 309 176,00 Kč 7 % 4 345 994,00 Kč 15 % 4 478 281,00 Kč 22 % 4 511 861,00 Kč 30 % 4 402 442,00 Kč 37 % 4 458 949,00 Kč 45 % 6 607 827,00 Kč 56 % 4 661 099,00 Kč 64 % 4 602 532,00 Kč 71 % 4 667 003,00 Kč 79 % 4 429 612,00 Kč 87 % 6 877 057,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 % 50 640,00 Kč 4 % 55 440,00 Kč 8 % 50 360,00 Kč 11 % 55 960,00 Kč 16 % 56 440,00 Kč 20 % 59 065,00 Kč 24 % 69 240,00 Kč 29 % 62 040,00 Kč 34 % 64 440,00 Kč 38 % 71 280,00 Kč 44 % 62 210,00 Kč 48 % 60 700,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 % 1 093 971,00 Kč 7 % 1 101 113,00 Kč 14 % 1 131 440,00 Kč 22 % 1 144 452,00 Kč 29 % 1 110 430,00 Kč 37 % 1 194 817,00 Kč 45 % 1 666 692,00 Kč 56 % 1 178 973,00 Kč 63 % 1 166 640,00 Kč 71 % 1 184 997,00 Kč 79 % 1 187 866,00 Kč 87 % 1 739 042,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojis.. 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 % 393 824,00 Kč 7 % 396 404,00 Kč 14 % 407 312,00 Kč 22 % 412 005,00 Kč 29 % 399 751,00 Kč 37 % 430 143,00 Kč 45 % 600 009,00 Kč 56 % 424 637,00 Kč 63 % 419 992,00 Kč 71 % 426 585,00 Kč 79 % 427 635,00 Kč 87 % 626 053,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojis.. 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 % 120 577,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 43 337,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 108 809,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 79 799,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomů.. 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 3 720,00 Kč 14 % 16 954,00 Kč 73 % 7 682,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 % 41 475,00 Kč 7 % 44 451,00 Kč 15 % 41 849,51 Kč 22 % 36 450,00 Kč 28 % 40 033,00 Kč 35 % 36 450,00 Kč 42 % 43 975,00 Kč 49 % 40 322,00 Kč 56 % 59 422,00 Kč 66 % 38 743,00 Kč 73 % 68 502,00 Kč 85 % 41 691,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 % 11 568,00 Kč 3 % 8 073,00 Kč 5 % 9 294,00 Kč 8 % 18 835,99 Kč 13 % 43 310,00 Kč 24 % 4 732,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 862,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 23 205,00 Kč 32 % 12 398,00 Kč 35 % 239 644,31 Kč 98 %
5139 Nákup materiá.. 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 % 18 564,00 Kč 2 % 127 881,00 Kč 15 % 107 951,00 Kč 26 % 69 364,00 Kč 33 % 131 983,00 Kč 47 % 47 564,66 Kč 52 % 50 452,72 Kč 57 % 106 198,17 Kč 68 % 128 373,20 Kč 81 % 106 379,54 Kč 92 % 67 917,00 Kč 99 % 10 882,00 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 % 924,00 Kč 9 % 898,00 Kč 18 % 872,00 Kč 27 % 846,00 Kč 35 % 820,00 Kč 44 % 793,00 Kč 52 % 767,00 Kč 59 % 740,00 Kč 67 % 713,00 Kč 74 % 686,00 Kč 81 % 659,00 Kč 87 % 632,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % -47 283,43 Kč -18 % 83 610,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 78 171,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % -7 000,00 Kč 37 % 72 031,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % -7 000,00 Kč 61 % 72 898,00 Kč 88 %
5152 Teplo 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 % 9 882,41 Kč 1 % 408 852,65 Kč 24 % 270 792,63 Kč 40 % 144 047,62 Kč 49 % 145 003,75 Kč 57 % 54 689,97 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 36 900,00 Kč 63 % 131 530,02 Kč 70 % 218 420,30 Kč 83 % 277 584,51 Kč 99 %
5154 Elektrická en.. 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 % 71 749,00 Kč 10 % 40 092,38 Kč 16 % 75 207,00 Kč 27 % 72 680,00 Kč 37 % 16 497,00 Kč 39 % 52 601,00 Kč 47 % 68 636,00 Kč 57 % 18 656,00 Kč 59 % 61 581,00 Kč 68 % 69 766,00 Kč 78 % 25 476,00 Kč 82 % 57 971,00 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 205,00 Kč 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 % 5 609,87 Kč 3 % 12 049,16 Kč 11 % 12 106,74 Kč 18 % 11 536,09 Kč 25 % 13 576,54 Kč 33 % 16 178,01 Kč 43 % 18 540,02 Kč 54 % 7 279,43 Kč 59 % 8 837,78 Kč 64 % 11 056,61 Kč 71 % 16 897,98 Kč 81 % 24 297,90 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 % 10 984,10 Kč 1 % 8 860,02 Kč 1 % 136 114,60 Kč 11 % 135 945,80 Kč 21 % 169 598,60 Kč 33 % 69 478,60 Kč 38 % 11 006,40 Kč 39 % 135 770,60 Kč 49 % 260 884,80 Kč 68 % 32 298,68 Kč 70 % 10 760,60 Kč 71 % 260 779,20 Kč 89 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 5 808,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 6 008,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 5 808,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 % 8 791,86 Kč 7 % 10 276,86 Kč 15 % 13 804,86 Kč 26 % 7 581,86 Kč 32 % 9 791,86 Kč 40 % 8 791,86 Kč 47 % 8 791,86 Kč 54 % 8 791,86 Kč 61 % 8 791,86 Kč 68 % 8 791,86 Kč 75 % 12 189,36 Kč 84 % 17 644,22 Kč 98 %
5166 Konzultační, .. 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 % 42 350,00 Kč 8 % 42 350,00 Kč 15 % 42 350,00 Kč 23 % 42 350,00 Kč 31 % 42 350,00 Kč 38 % 71 559,40 Kč 51 % 42 350,00 Kč 59 % 59 250,00 Kč 69 % 42 350,00 Kč 77 % 42 350,00 Kč 85 % 42 350,00 Kč 92 % 42 350,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 % 16 959,50 Kč 2 % 81 358,50 Kč 10 % 59 757,00 Kč 17 % 47 998,80 Kč 22 % 89 265,00 Kč 32 % 56 252,60 Kč 38 % 4 772,00 Kč 38 % 55 099,00 Kč 44 % 69 195,00 Kč 51 % 47 834,60 Kč 56 % 95 029,60 Kč 67 % 61 625,80 Kč 73 %
5168 Služby zpraco.. 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 % 4 253,10 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 269,10 Kč 4 % 5 021,50 Kč 8 % 5 828,80 Kč 13 % 14 580,50 Kč 25 % 5 559,70 Kč 29 % 5 021,50 Kč 33 % 7 059,70 Kč 39 % 20 141,50 Kč 56 % 5 021,50 Kč 60 % 47 371,50 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 % 37 730,42 Kč 1 % 229 140,14 Kč 6 % 496 222,74 Kč 18 % 281 128,63 Kč 24 % 281 334,62 Kč 31 % 426 707,55 Kč 41 % 291 884,04 Kč 47 % 379 543,20 Kč 56 % 438 311,60 Kč 66 % 309 667,25 Kč 73 % 450 166,49 Kč 84 % 239 595,62 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 % 9 419,70 Kč 1 % 16 650,10 Kč 3 % 32 179,50 Kč 6 % 37 716,59 Kč 10 % 49 815,90 Kč 16 % 15 126,56 Kč 18 % 77 462,91 Kč 26 % 8 341,90 Kč 27 % 34 170,61 Kč 31 % 74 963,80 Kč 39 % 58 134,98 Kč 45 % 166 797,33 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuz.. 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 % 2 858,00 Kč 1 % 13 616,00 Kč 6 % 20 568,00 Kč 14 % 12 108,00 Kč 19 % 25 809,00 Kč 28 % 27 275,00 Kč 39 % 11 958,00 Kč 43 % 9 588,00 Kč 47 % 29 419,00 Kč 58 % 29 989,00 Kč 69 % 52 228,00 Kč 89 % 28 748,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 % 1 282,00 Kč 1 % 6 568,00 Kč 5 % 12 178,00 Kč 13 % 2 776,00 Kč 15 % 7 392,65 Kč 20 % 4 079,10 Kč 23 % 2 848,00 Kč 24 % 4 035,00 Kč 27 % 67 960,90 Kč 72 % 4 442,00 Kč 75 % 23 571,00 Kč 90 % 14 827,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 % 5 950,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 1 480,00 Kč 27 % 1 900,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 1 380,00 Kč 38 % 4 400,00 Kč 54 % 4 566,50 Kč 70 % 5 972,50 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 800,00 Kč 9 % 400,00 Kč 11 % 600,00 Kč 16 % 800,00 Kč 21 % 1 800,00 Kč 34 % 1 485,00 Kč 45 % 2 000,00 Kč 59 % 1 800,00 Kč 72 % 400,00 Kč 75 % 400,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 % 4 500,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 % 484,00 Kč 3 % 241,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 538,00 Kč 8 % 734,00 Kč 13 % 732,00 Kč 18 % 1 094,00 Kč 25 % 260,00 Kč 27 % 5 321,23 Kč 63 % 400,00 Kč 65 % 751,00 Kč 70 % 2 832,00 Kč 89 %
5195 Odvody za nep.. 709,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 % 3 875,00 Kč 18 % 15 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 % 4 201,00 Kč 1 % 49 034,00 Kč 18 % 27 304,00 Kč 27 % 47 677,00 Kč 43 % 20 653,00 Kč 50 % 19 527,00 Kč 56 % 13 569,00 Kč 61 % 7 287,00 Kč 63 % 32 725,00 Kč 74 % 9 312,00 Kč 77 % 16 311,00 Kč 83 % 22 399,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, příst.. 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 138 908,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 60 382,63 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
6123 Dopravní pros.. 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
Celkem 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 % 6 282 808,96 Kč 7 % 6 973 267,38 Kč 7 % 7 516 431,68 Kč 8 % 7 175 961,88 Kč 7 % 7 064 076,72 Kč 7 % 7 295 679,81 Kč 8 % 9 715 551,65 Kč 10 % 7 236 850,29 Kč 7 % 7 629 859,68 Kč 8 % 7 734 501,36 Kč 8 % 7 306 241,31 Kč 8 % 10 947 312,39 Kč 11 %