Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2017

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
výdaje 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
19 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
19 Odbor organizační 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
19 Odbor organizační 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
5152 Teplo 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
19 Odbor organizační 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
5154 Elektrická energie 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
19 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
19 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
19 Odbor organizační 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
19 Odbor organizační 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
19 Odbor organizační 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
5168 Služby zpracování dat 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
19 Odbor organizační 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
19 Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
19 Odbor organizační 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
6123 Dopravní prostředky 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
Celkem 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Edenred CZ s.r.o.ARES 3 819 989,80 Kč
Stravenky 3800ks. 4078 08.02.2017 306 207,00 Kč
Stravenky 5000ks. 4098 09.03.2017 402 904,00 Kč
Stravenky 3900ks 4092 10.04.2017 314 265,10 Kč
Stravenky 4600ks. 4050 04.05.2017 370 671,70 Kč
stravenky 5200 ks 4132 12.06.2017 419 020,20 Kč
Stravenky 4200 ks. 4088 11.07.2017 338 439,40 Kč
Stravenky 5000ks. 4037 03.08.2017 402 904,00 Kč
Stravenky 3500ks. 4095 08.09.2017 282 432,10 Kč
Stravenky 4000ks. 4094 10.10.2017 322 323,20 Kč
stravenky 4200 ks 4156 20.11.2017 338 439,40 Kč
Stravenky pro zaměstnance 4000ks 4039 05.12.2017 322 383,70 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 1 116 223,79 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ Nový Jičín 12/2016 4218 26.01.2017 91 657,50 Kč
Úklidové služby v objektech města NJ 01/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. 4220 20.02.2017 91 657,50 Kč
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 02/2017 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1. 4164 15.03.2017 91 657,50 Kč
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 03/2017 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 4249 24.04.2017 91 657,50 Kč
úklidové služby 4/2017-v objektech MěÚ - Masarykovo nám.1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 4073 09.05.2017 91 657,50 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ 05/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1. 4130 12.06.2017 91 657,50 Kč
Úklidové služby MěÚ NJ 06/2017 Masarykovo nám1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. 4115 12.07.2017 91 657,50 Kč
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 07/2017 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. 4057 07.08.2017 91 657,50 Kč
Úklid místnosti, Divadelní 1, po vodní havárii. 4114 15.08.2017 889,35 Kč
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. 4082 07.09.2017 91 657,50 Kč
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 09/2017 - Masarykovo nám ., Divadelní 1, 8, Dobrovského 1. 4147 11.10.2017 91 657,50 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ 10/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 4139 10.11.2017 91 657,50 Kč
úklid krytu CO pro volby 4207 20.11.2017 2 134,44 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ N.J. za 11/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1, 4202 14.12.2017 104 967,50 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.ARES 676 581,70 Kč
servis - vyrovnání za 10/2016, smlouva 54234360, 44230450, ... 4042 06.01.2017 26 252,20 Kč
servis sml 44243280 12/2016 [ISRS] 4091 13.01.2017 2 408,00 Kč
Pravidelná platba za období 2017/01 dle smlouvy 54234360, 44230450, ... 4138 18.01.2017 34 600,60 Kč
Pravidelná platba za období 01/2017, dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] 4146 20.01.2017 901,50 Kč
Pravidelná platba za období 01/2017, dle smlouvy č. 44243280. [ISRS] 4147 20.01.2017 2 026,80 Kč
Pravidelná platba za období 01/2017, dle smlouvy 44240000. 4163 23.01.2017 7 305,40 Kč
Pravidelná platba za období 2017/02 sml. 44243280 [ISRS] 4172 15.02.2017 2 026,80 Kč
Pravidelná platba za obdpbí 2017/02, dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] 4167 15.02.2017 901,50 Kč
Pravidelná platba 2017/02, smlouva 44240000 4207 20.02.2017 7 583,70 Kč
Pravidelná platba za období 2017/02 dle smlouvy č. 54234360. 4300 27.02.2017 34 600,60 Kč
Pravidelná platba za období 03/2017 dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] 4109 14.03.2017 901,50 Kč
Pravidelná platba za období 03/2017 dle smlouvy č. 44243280. [ISRS] 4115 14.03.2017 2 026,80 Kč
Pravidelná platba za období 03/2017 dle smlouvy č. 44240000. 4206 20.03.2017 7 583,70 Kč
Pravidelná platba za období 03/2017, dle smlouvy č. 54234360. 4209 20.03.2017 34 600,60 Kč
Vyrovnání za období 01-03/2017, sml 44243280. [ISRS] 4345 31.03.2017 6 436,40 Kč
Vyrovnání za období 01-03/2017, sml 54234360, 44230450, ... 4346 31.03.2017 12 629,30 Kč
Vyúčtování za období 01-03/2017, sml 44240000. 4347 31.03.2017 14 231,70 Kč
Pravidelná platba za období 04/2017, sml 44243290. [ISRS] 4163 19.04.2017 901,50 Kč
pravidelná platba za období 2017/04, sml 44243280 [ISRS] 4168 19.04.2017 2 026,80 Kč
Pravidelná platba 2017/04, sml 44240000 4201 20.04.2017 7 583,70 Kč
pravidlená platba 4/2017, sml. 54234360, 44233850, ... 4282 26.04.2017 31 572,50 Kč
servis 4/2017, sml 44243290 [ISRS] 4146 16.05.2017 901,50 Kč
servis 4/2017, sml 44243280 [ISRS] 4149 16.05.2017 2 026,80 Kč
servis 4/2017, sml. 44240000 4175 17.05.2017 7 583,70 Kč
servis 5/2017 - sml. 54234360, 44233850, 44233860, ... 4205 22.05.2017 31 572,50 Kč
Pravidelná platba 06/2017, smlouva č. 44243290. [ISRS] 4213 20.06.2017 901,50 Kč
Pravidelná platba za období 06/2017, č. smlouvy 44243280. [ISRS] 4217 20.06.2017 2 026,80 Kč
Pravidelná platba za období 06/2017 sml 44244070. 4266 23.06.2017 526,40 Kč
Pravidelná platba za období 06/2017, sml 44244080. 4270 23.06.2017 1 089,00 Kč
Pravidelná platba za období 06/2017, dle smlouvy 44240000. 4302 23.06.2017 7 583,70 Kč
Pravidelná platba za období 2017/06 - sml 44233850, 44233860, ... 4310 23.06.2017 31 572,50 Kč
Vyrovnání za období 04-06/2017, sml 44243280. [ISRS] 4369 27.06.2017 4 800,40 Kč
Vyrovnání za období 06/2017 - servis sml. 44244070 4386 30.06.2017 81,70 Kč
Vyrovnání za období 04-06/2017 - servis sml 44240000. 4406 30.06.2017 6 731,10 Kč
vyrovnání za období 04-06/2017 - servis sml 54234360, 44233850, 44233860, ... 4418 30.06.2017 34 941,60 Kč
Pravidelná platba za 07/2017 dle smlouvy 44244070. 4096 12.07.2017 526,40 Kč
Pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44243290. [ISRS] 4098 12.07.2017 901,50 Kč
Pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44244080. 4099 12.07.2017 1 089,00 Kč
Pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44243280. [ISRS] 4101 12.07.2017 2 026,80 Kč
pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44240000. 4107 12.07.2017 7 583,70 Kč
Pravidelná platba za 07/2017, dle smlouvy č. 54234360, ... 4193 20.07.2017 29 672,80 Kč
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44244070. 4136 16.08.2017 526,40 Kč
pravidelná platba za období 08/2017 dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] 4137 16.08.2017 901,50 Kč
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44244080. 4138 16.08.2017 1 089,00 Kč
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44243280. [ISRS] 4139 16.08.2017 2 026,80 Kč
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44239320. 4141 16.08.2017 29 672,80 Kč
pravidelná platba za období 08/2017, č. smlouvy 44240000. 4184 22.08.2017 7 583,70 Kč
pravidelná platba 09/2017. 4213 19.09.2017 526,40 Kč
Pravidelná platba 09/2017. [ISRS] 4214 19.09.2017 901,50 Kč
Pravidelná platba za období 09/2017 4215 19.09.2017 1 089,00 Kč
pravidelná platba za období 08/2017 [ISRS] 4217 19.09.2017 2 026,80 Kč
Pravidelná platba za období 08/2017, sml 44240000. 4243 20.09.2017 7 583,70 Kč
Pravidelná platba 09/2017, sml 44239320. 4308 22.09.2017 29 672,80 Kč
vyrovnání za období 07-09/2017 sml 44243280. [ISRS] 4086 10.10.2017 2 768,00 Kč
Vyrovnání za období 07-09/2017, sml 44236790, 44238460, ... 4089 10.10.2017 17 914,50 Kč
Vyrovnání za období 07-09/2017, sml 44240000. 4099 11.10.2017 430,00 Kč
pravidelná platba za období 10/2017, sml. 44244070. 4178 16.10.2017 542,10 Kč
Pravidelná platba za období 10/2017, sml. 4423290. [ISRS] 4180 16.10.2017 929,70 Kč
Pravidelná platba za období 10/2017, sml. 44244080. 4182 16.10.2017 1 128,30 Kč
Pravidelná platba za 10/2017, sml. 44243280. [ISRS] 4184 16.10.2017 2 098,20 Kč
Pravidelná platba 10/2017, sml. 44240000. 4235 18.10.2017 7 780,30 Kč
servis 10/2017, sml 54234360, 44233850, ... 4298 23.10.2017 30 434,20 Kč
servis 11/2017, sml. 44244070 4277 22.11.2017 542,10 Kč
servis 11/2017, sml. 44244080 4279 22.11.2017 1 128,30 Kč
servis 11/2017, sml. 44243280 [ISRS] 4281 22.11.2017 2 098,20 Kč
servis 11/2017, sml. 44240000 4282 22.11.2017 7 780,30 Kč
servis 11/2017, sml. 44239320 4287 22.11.2017 30 434,20 Kč
servis 11/2017, sml. 44243290 [ISRS] 4278 22.11.2017 929,70 Kč
Pravidelná platba za 12/2017, sml. č.44244070, ePRO Comfort 4225 18.12.2017 542,10 Kč
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44243290 ePRO Comfort [ISRS] 4228 18.12.2017 929,70 Kč
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44244080, ePRO Comfort 4231 18.12.2017 1 128,30 Kč
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44243280, ePRO Comfort [ISRS] 4235 18.12.2017 2 098,20 Kč
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44240000, ePRO Comfort 4279 19.12.2017 7 780,30 Kč
Divadelní 1 - vyrovnání za období 10/2017-12/2017, sml. č. 44244070 4304 20.12.2017 474,40 Kč
servis počitadel za 10/2017, 12/2017, sml. č.44240000 4310 20.12.2017 1 416,20 Kč
vyrovnání za období 10/2017-12/2017, sml. č. 44243280 [ISRS] 4319 20.12.2017 6 332,40 Kč
vyrovnání služby za 10/2017-12/2017, sml. č.54234360, 44233850, 44233860, ... 4327 20.12.2017 21 666,40 Kč
servis za 12/2017, sml. č.54234360, 44233850, 44233860, 44234360, 44235570, 44236270, 44236470, 44236480, 44236790, 44238450, 44239310, 44239320 4358 21.12.2017 30 434,20 Kč
Lubomír HolíkARES 154 715,00 Kč
Objekty města NJ, revize a kontrola pevné elektrické instalace a ochrany před bleskem. [ISRS] 4165 15.03.2017 154 715,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 76 240,89 Kč
časové razítko 12/2016 4087 13.01.2017 822,80 Kč
kvalifikovaný osobní certifikát 12/2016 4092 13.01.2017 2 459,80 Kč
Časové razítko - fixní paušál 1/2017. 4090 13.02.2017 822,80 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát 1/2017. 4094 13.02.2017 1 009,71 Kč
Osobní kvalifikovaný certifikát zam - 2/2017. 4228 21.02.2017 614,95 Kč
časové razítko fixní paušál 2/2017. 4108 14.03.2017 822,80 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát 2/2017. 4118 14.03.2017 3 527,70 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 10.3.2017. 4245 23.03.2017 3 191,13 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 22.3.2017. 4339 31.03.2017 1 288,09 Kč
Časové razítko - fixní paušál 03/2017. 4142 13.04.2017 822,80 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát-zam 03/2017. 4143 13.04.2017 1 009,71 Kč
kvalifikovaný osobní certifikát - zam do 10.4.2017 4222 24.04.2017 1 009,71 Kč
kvalifikovaný osobní certifikát - zam do 20.4.2017 4038 04.05.2017 2 576,18 Kč
časové razítko fixní 4/2017 4107 11.05.2017 822,80 Kč
kvalifikovaný osobní certifikát-zam - 4/2017 4109 11.05.2017 1 009,71 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 10.5.2017 4192 22.05.2017 1 346,28 Kč
certifikáty zam do 20.5.2017 4291 31.05.2017 1 624,66 Kč
Časové razítko-fixní paušál 5/2017. 4144 14.06.2017 822,80 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam 5/2017. 4186 19.06.2017 1 229,90 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát - do 20.6.2017. 4405 30.06.2017 6 602,45 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 30.6.2017. 4094 12.07.2017 336,57 Kč
Časové razítko fixní paušál 6/2017. 4097 12.07.2017 822,80 Kč
komerční osobní certifikát zam do 10.72017 4211 24.07.2017 3 132,94 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 20.7.2017. 4007 01.08.2017 2 796,37 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát. 4109 15.08.2017 336,57 Kč
Časové razítko - fixní. 4113 15.08.2017 822,80 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam. do 10.8.2017. 4214 23.08.2017 3 469,51 Kč
Kvalifikovaný certifikát zam do 20.8.2017 4239 28.08.2017 336,57 Kč
Tisk poštovních poukázek + nadstandartní zpracování - pro OF. 4067 07.09.2017 2 492,60 Kč
Časové razítko - fixní do 31.8.2017. 4117 12.09.2017 822,80 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát do 31.8.2017. 4166 15.09.2017 2 796,37 Kč
Komerční osobní certifikát zam do 10.9.2017. 4279 22.09.2017 1 844,85 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát - do 20.9.17 4022 03.10.2017 2 424,66 Kč
Nadstandartní zpracování pk A. 4095 11.10.2017 29,04 Kč
Kvalifikovaný osobní certifikát zam - k 30.9.2017. 4111 11.10.2017 1 844,85 Kč
Časové razítko 09/2017 - 9/2017. 4179 16.10.2017 822,80 Kč
Kvalifikované osobní certifikáty - do 10.10.2017. 4245 19.10.2017 4 595,60 Kč
kvalifikovaný osobní certifikát zam - do 20.10.2017 4045 03.11.2017 1 961,23 Kč
Časové razítko fixní do 31.10.2017 4118 10.11.2017 822,80 Kč
Kvalif. osobní certifikát - zam. do 31.10.2017 4124 10.11.2017 2 019,42 Kč
kvalifikovaný osobní certifikát zam - do 10.11.2017 4253 21.11.2017 2 912,75 Kč
kvalifikovaný os. certifikát - zam. do 20.11.2017 4349 29.11.2017 1 346,28 Kč
Časové razítko fixní - paušál do 30.11.2017 4116 13.12.2017 822,80 Kč
Osobní certifikáty pro zaměstnance do 30.11.2017 4125 13.12.2017 1 624,66 Kč
kvalif. osobní certifikát zam - do 10.12.2017 4312 20.12.2017 1 566,47 Kč
H & B REAL, a.s.ARES 65 340,00 Kč
Zpracování rozpočtů Divadelní . - rozdělení na etapy I a II 4208 26.01.2017 7 260,00 Kč
zpracování příloh projektu oprava střechy a fasády Divadelní 1 4217 26.01.2017 58 080,00 Kč
Petr BartušekARES 60 524,40 Kč
Příprava majetků k likvidaci. 4202 20.04.2017 7 962,00 Kč
Vystěhování vybavení kanceláří zasažených únikem vody v budově MěÚ NJ na ul. Divadelní, PDP Kč 4.649,40. 4076 07.09.2017 22 140,00 Kč
Vystěhování vybavení kanceláří zasažených únikem vody v budově MěÚ NJ na ul. Divadelní, PDP Kč 4.649,40. 4076 07.09.2017 4 649,40 Kč
pořez a dovoz vánočních stromků na určená místa na ZŠ, MŠ, muzeum a budova MěÚ 4318 20.12.2017 5 929,00 Kč
příprava a odvoz vyřazeného majetku určeného k likvidaci 4352 21.12.2017 19 844,00 Kč
DYNATECH s.r.o.ARES 60 258,00 Kč
Provedení Pre-auditu systému řízení přísp. org. 4234 20.11.2017 60 258,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 56 779,30 Kč
údržba a servis telekomunikačních zařízení - pobočkových telef. ústředen 12/16 4110 16.01.2017 4 235,00 Kč
Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefoních ústředen - 1/2017. 4155 14.02.2017 4 235,00 Kč
Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefonních ústředen 2/17. 4091 09.03.2017 4 235,00 Kč
Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefonních ústředen 3/2017 - sml 06/SS/2011. 4082 10.04.2017 4 235,00 Kč
servis telefonní ústředny 4/2017 - sml 06/SS/2011 4111 11.05.2017 4 235,00 Kč
programování systému Pbx - úprava přesměrování zvonění v sekretářské soupravě. 4103 12.06.2017 1 724,30 Kč
údržba a servis telekomunikačního zařízení 5/2017 sml. 06/SS/2011 4113 12.06.2017 4 235,00 Kč
Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefonních ústředen 06/2017 - sml 06/SS/2011. 4040 04.07.2017 4 235,00 Kč
Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telef. ústředen 07/2017 - sml 06/SS/2011. 4094 11.08.2017 4 235,00 Kč
Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových tele. ústředen 08/2017 - sml 06/SS/2011. 4070 07.09.2017 4 235,00 Kč
Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových tele. ústředen 09/17, sml 06/SS/2011. 4123 11.10.2017 4 235,00 Kč
údržba a servis pobočkových telefonních ústředen 10/2017, sml 06/SS/2011 4129 10.11.2017 4 235,00 Kč
Servis telekom. zařízení - 11/2017 sml. 06/SS/2011 4138 13.12.2017 4 235,00 Kč
servis telef. ústředen za 12/2017, sml 06/SS/2011 4411 29.12.2017 4 235,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 42 600,00 Kč
pracovně - lékařská péče 12/2016 4157 23.01.2017 1 950,00 Kč
Pracovně lékařská péče 01/2017. 4265 23.02.2017 1 400,00 Kč
Pracovně lékařská péče 2/2017. 4281 28.03.2017 1 950,00 Kč
Pracovně lékařská péče 3/2017. 4227 24.04.2017 2 450,00 Kč
pracovně lékařská péče 4/2017 4191 22.05.2017 500,00 Kč
Pracovně lékařská péče 5/2017 4287 23.06.2017 3 750,00 Kč
pracovně lékařská péče 06/2017. 4215 24.07.2017 4 950,00 Kč
Pracovně lékařská péče 07/2017. 4154 21.08.2017 1 400,00 Kč
Pracovně lékařská péče 08/2017. 4193 18.09.2017 2 800,00 Kč
Pracovně lékařská péče 09/2017. 4275 23.10.2017 2 850,00 Kč
pracovně lékařská péče 9/2017 4261 21.11.2017 5 900,00 Kč
pracovně lékařská péče 11/2017 4180 14.12.2017 12 700,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 32 459,30 Kč
servisní smlouva č. 01032/14/230, Aficio MP 2501SP 12/2016 4096 16.01.2017 435,77 Kč
smlouva č. 00069/12/230 AFICIO MP 201SPF 12/2016 4097 16.01.2017 685,80 Kč
smlouva č. 00070/12/230 AFICIO MP 201SPF 12/2016 4098 16.01.2017 958,15 Kč
smlouva č. 2061S/06/230 AFICIO 1515MF 12/2016 4188 26.01.2017 508,20 Kč
dle smlouvy č. 01032/14/230 - servisní služby 1/2017 - OŽÚ. 4089 13.02.2017 653,52 Kč
dle smlouvy č. 00069/12/230 - servisní služby - 1/2017 - Personální. 4092 13.02.2017 918,66 Kč
dle smlouvy č. 00070/12/230 - servisní služby 1/2017 - OMRI 4096 13.02.2017 1 142,05 Kč
dle smlouvy č. 2061S/06/230 - servisní služby 1/2017 - OSČ. 4260 23.02.2017 508,20 Kč
Servisní služby 2/2017 na zákl. smlouvy č. 01032/14/230 4143 15.03.2017 407,29 Kč
Servisní služby 2/2017 na zákl. smlouvy č. 00069/12/230 4144 15.03.2017 717,07 Kč
Servisní služby 2/2017 na zákl. smlouvy č. 00070/12/230. 4145 15.03.2017 1 114,89 Kč
Servisní služby 2/2017 na zákl. smlouvy č. 2061S/06/230. 4273 28.03.2017 508,20 Kč
dle smlouvy č. 01032/14/230 - servisní služby 3/2017 - OŽÚ. 4109 12.04.2017 590,43 Kč
dle smlouvy č. 00069/12/230 - servisní služby - 3/2017 - Personální. 4110 12.04.2017 716,66 Kč
dle smlouvy č. 00070/12/230 - servisní služby 3/2017 - OMRI 4111 12.04.2017 1 053,18 Kč
dle smlouvy č. 2061S/06/230 - servisní služby 3/2017 - OSČ. 4218 24.04.2017 508,20 Kč
servis 4/2017, sml 01032/14/230 4164 17.05.2017 600,55 Kč
servis 4/2017, sml 00069/12/230 4165 17.05.2017 814,98 Kč
servis 4/2017, sml 00070/12/230 4166 17.05.2017 1 116,13 Kč
servis 4/2017, sml 20161S/06/230 4247 25.05.2017 508,20 Kč
Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 01032/14/230. 4180 19.06.2017 567,80 Kč
Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 00069/12/230. 4181 19.06.2017 610,52 Kč
Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 00070/12/230. 4184 19.06.2017 1 065,53 Kč
Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 2061S/06/230. 4360 27.06.2017 508,20 Kč
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 01032/14/230 za 06/2017. 4168 20.07.2017 345,53 Kč
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 00070/12/230 za 06/2017. 4173 20.07.2017 788,65 Kč
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 00069/12/230 za 06/2017. 4174 20.07.2017 849,95 Kč
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 2061S/06/230 za 06/2017. 4234 25.07.2017 508,20 Kč
Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 01032/14/230 za 07/2017. 4110 15.08.2017 421,93 Kč
Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 00069/12/230 za 07/2017. 4111 15.08.2017 570,20 Kč
Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 00070/12/230 za 07/2017. 4116 15.08.2017 1 070,05 Kč
Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 2061S/06/230 za 07/2017. 4206 23.08.2017 508,20 Kč
Dle smlouvy 01032/14/230 - servisní služby na zařízení 8/2017. 4113 12.09.2017 561,15 Kč
Dle smlouvy 00069/12/230 - servisní služby na zařízení 8/2017. 4115 12.09.2017 633,56 Kč
Dle smlouvy 00070/12/230 - servisní služby na zařízení 8/2017 4116 12.09.2017 760,27 Kč
Dle smlouvy 2061S/06/230 - servisní služby na zařízení 8/2017. 4327 25.09.2017 508,20 Kč
AFICIO dle smlouvy č. 01032/14/230 servisní služby na zařízení 9/2017. 4098 11.10.2017 368,42 Kč
dle smlouvy č.00069/12/230 - servisní služby na zařízení AFICIO 9/2017 4103 11.10.2017 600,64 Kč
dle smlouvy č.00070/12/230 - servisní služby na zařízení AFICIO 9/2017 4104 11.10.2017 677,16 Kč
dle smlouvy č.2061S/06/230 - servisní služby na zařízení AFICIO 9/2017 4308 24.10.2017 508,20 Kč
sml 01032/14/230, servis 10/2017 4116 10.11.2017 515,63 Kč
sml. 00070/12/230, servis 10/2017 4119 10.11.2017 966,38 Kč
sml. 00069/12/230, servis 10/2017 4158 14.11.2017 822,39 Kč
sml 2061S/230, servis 10/2017 4307 27.11.2017 508,20 Kč
Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 01032/14/230 4108 13.12.2017 572,60 Kč
Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 00069/12/230 4117 13.12.2017 827,74 Kč
Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 00070/12/230 4118 13.12.2017 839,67 Kč
Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 2061S/06/230 4172 14.12.2017 508,20 Kč
BENKO SK s.r.o.ARES 30 521,00 Kč
Provedení preventivní servisní prohlídky a revizi chlad. zařízení v prostorách MěÚ NJ. 4223 20.06.2017 30 521,00 Kč
Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o.ARES 29 040,00 Kč
Dodávka služby vnějšího hodnocení Dobrý úřad - 1.9.2017-31.8.2018. 4013 02.10.2017 29 040,00 Kč
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.ARES 23 829,25 Kč
Likvidace písemností 1/2017. 4198 20.03.2017 2 110,72 Kč
Likvidace písemností 2/2017. 4279 28.03.2017 1 436,51 Kč
Likvidace písemností 3/2017. 4229 24.04.2017 3 286,84 Kč
Likvidace písemností 4/2017 4284 23.06.2017 3 162,70 Kč
Likvidace dokumentů 07/2017. 4170 22.08.2017 2 117,50 Kč
Likvidace dokumentů 9/2017. 4367 27.09.2017 1 694,00 Kč
Likvidace dokumentů 09/2017. 4279 23.10.2017 4 020,83 Kč
likvidace dokumentů 5.10.2017 4313 24.10.2017 1 694,00 Kč
Likvidace písemností 11/2017 4027 05.12.2017 4 306,15 Kč
TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o.ARES 20 570,00 Kč
restaurátorský záměr a rozpočet vybraných kamenných prvků radnice a věže 4385 31.10.2017 20 570,00 Kč
Milan JersákARES 18 694,50 Kč
servis 2 výtahů 12/2016, PDP Kč 430,50 4072 11.01.2017 2 050,00 Kč
servis 2 výtahů 12/2016, PDP Kč 430,50 4072 11.01.2017 430,50 Kč
servis 2 ks výtahů 4/2017, PDP Kč 430,50 4059 05.05.2017 2 050,00 Kč
servis 2 ks výtahů 4/2017, PDP Kč 430,50 4059 05.05.2017 430,50 Kč
Servis 2ks výtahů 06/2017, PDP Kč 430,50. 4073 11.07.2017 2 050,00 Kč
Servis 2ks výtahů 06/2017, PDP Kč 430,50. 4073 11.07.2017 430,50 Kč
Za servis 2ks výtahů 07/2017, PDP Kč 430,50. 4122 15.08.2017 2 050,00 Kč
Za servis 2ks výtahů 07/2017, PDP Kč 430,50. 4122 15.08.2017 430,50 Kč
Za asistenci při provádění inspekční prohlídky u 2ks výtahů - Divadelní 1 NJ. 4118 15.08.2017 1 331,00 Kč
Servis 2ks výtahů 08/2017, PDP Kč 430,50. 4126 12.09.2017 2 050,00 Kč
Servis 2ks výtahů 08/2017, PDP Kč 430,50. 4126 12.09.2017 430,50 Kč
Servis 2ks výtahů - MěÚ - 9/2017, PDP Kč 430,50. 4114 11.10.2017 2 050,00 Kč
Servis 2ks výtahů - MěÚ - 9/2017, PDP Kč 430,50. 4114 11.10.2017 430,50 Kč
servis 2ks výtahů 10/2017, PDP Kč 430,50 4125 10.11.2017 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů 10/2017, PDP Kč 430,50 4125 10.11.2017 430,50 Kč
Petr DroščínARES 17 485,00 Kč
Vazba rad Města NJ. 4215 23.08.2017 5 082,00 Kč
Vazba rad města NJ. 4216 23.08.2017 7 018,00 Kč
vazba rad města 4346 21.12.2017 5 385,00 Kč
M E D I A T E L , spol. s r.o.ARES 14 518,80 Kč
Pravidelná platba za období 27.4.2017-24.8.2018 - Zlaté stránky inzerce. 4149 13.04.2017 14 518,80 Kč
MPD Sanace s.r.o.ARES 14 205,50 Kč
Divadelní 1 NJ, opravné práce, PDP. 5417 12.09.2017 10 496,85 Kč
Demontáž sádrokartonového stopu WC v přízemí, ve spojitosti s vodovodní havárií, PDP Kč 643,65. 4239 20.09.2017 3 065,00 Kč
Demontáž sádrokartonového stopu WC v přízemí, ve spojitosti s vodovodní havárií, PDP Kč 643,65. 4239 20.09.2017 643,65 Kč
IMPULS-B, s.r.o.ARES 12 947,00 Kč
Pravidelný servis na zvonkohře 20.6.2017 4415 30.06.2017 12 947,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 12 786,00 Kč
Revize požár. vodovodů, hasících přístrojů, protipožárních dveří. 4219 23.08.2017 12 786,00 Kč
Petr KrayzelARES 12 150,00 Kč
Technické zabezpečení státní návštěvy konané 6.9.2017. 4302 22.09.2017 12 150,00 Kč
Ing. Michaela HříbkováARES 6 800,00 Kč
PD na akci: Zaměření stávajícího stavu obřadní síně. 4299 23.06.2017 6 800,00 Kč
MAFRA, a.s.ARES 5 154,00 Kč
Umístění inzerátů v magazínu 5+2 výběrové řízení OB(23.6.2017,30.6.2017). 4136 14.07.2017 3 436,00 Kč
kampaň - inzerát v 5+2 - výběrové řízení na vedoucí/ho OB 4207 24.07.2017 1 718,00 Kč
Josef KulhavýARES 5 079,58 Kč
vyčištění žlabů - Divadelní 4063 05.05.2017 5 079,58 Kč
Marek MacíkARES 5 000,00 Kč
Doplnění a rozšíření rozpočtu pro potřeby výběrového řízení a dotaci - Stavební úpravy domu čp.139/1 Divadelní. 4343 31.03.2017 5 000,00 Kč
Berendsen Textil Servis s.r.o.ARES 4 824,00 Kč
Rohož - servis 2/2017. 4088 09.03.2017 376,00 Kč
Rohože - servis 3/2017 - radnice. 4108 12.04.2017 501,00 Kč
údržba rohože radnice Masarykvo nám.1 4079 10.05.2017 501,00 Kč
Rohož - nylon - údržba 5/2017. 4096 12.06.2017 490,00 Kč
Rohož - nylon -údržba 6/2017. 4095 12.07.2017 392,00 Kč
Čištění rohože. 4145 17.08.2017 392,00 Kč
údržba rohoží - radnice. 4112 12.09.2017 544,00 Kč
Čištění rohoží Masarykovo nám. 1. 4100 11.10.2017 501,00 Kč
údržba rohože - vstup do radnice 4115 10.11.2017 501,00 Kč
Rohože - Masarykovo nám. 1 - údržba 11/2017 4110 13.12.2017 626,00 Kč
Pneuservis Hanzelka, s.r.o.ARES 4 336,00 Kč
servis vozidla 2T33235, 3T19020 - přezutí kol 4088 08.11.2017 1 380,00 Kč
servis vozidel - 6T8 5418, 3T1 8188, 8T1 7060, 9T4 6323, 9T8 2111, 8T9 9796 - přezutí kol 4092 08.11.2017 2 956,00 Kč
INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHAARES 4 184,18 Kč
Divadelní 139/1, Lidická 1413/4, inspekční prohlídky 2ks výtahů v NJ. 4181 20.07.2017 4 184,18 Kč
ELEKON SROARES 3 727,00 Kč
servisní prohlídka hodin dle sml. 062S03, rok 2017 4410 29.12.2017 3 727,00 Kč
Slezská ornitologická společnost - pobočka České společnosti ornitologické v OstravěARES 3 500,00 Kč
vypracování ornitolog. posudku budov MěÚ Divadelní 139/1 4016 02.06.2017 3 500,00 Kč
XERTEC a.s.ARES 2 904,00 Kč
Odhlášení stroje z provozu - podatelna. 4243 23.03.2017 2 904,00 Kč
ARRIVA MORAVA a.s.ARES 1 951,00 Kč
Přeprava zaměstnanců Nový Jičín - Mořkov a zpět 17.3.2017 4319 30.03.2017 1 951,00 Kč
Jan KolderARES 1 600,00 Kč
Znalecký posudek na vozidlo 3T1 9020 4068 06.11.2017 1 600,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 1 297,00 Kč
Divadelní 1 NJ, čištění kanalizace. 4264 23.02.2017 1 297,00 Kč
Ing. Jiří LacinaARES 200,00 Kč
Odměna za vypracování znaleckého posudku - mobil Samsung Galaxy-prodej. 4093 12.07.2017 200,00 Kč
Martin RosaARES 0,00 Kč
Studie k rekonstrukci obřadní síně. 4257 29.08.2017 20 000,00 Kč
Studie k rekonstrukci obřadní síně. 8102 20.09.2017 -20 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -1 379 201,54 Kč
Celkem 5 039 814,45 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 149 283,85 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, která byla mylně uhrazena z účtu DPH místo výdajového účtu - MPS Sanace s.r.o., Ahepjukova 2809/9, 702 00 Ostrava, IČO: 28631099 (dokl.č. 2483, 5417/IX.2017) 4172 13.10.2017 60 481,85 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, která byla mylně uhrazena z účtu DPH místo výdajového účtu - MPS Sanace s.r.o., Ahepjukova 2809/9, 702 00 Ostrava, IČO: 28631099 (dokl.č. 2429, 5409/IX.2017) 4173 13.10.2017 88 802,00 Kč
Fyzická osoba 19 695,00 Kč
5019 16.01.2017 650,00 Kč
5211 03.02.2017 419,00 Kč
5038 22.02.2017 382,00 Kč
5037 17.03.2017 765,00 Kč
5232 11.04.2017 120,00 Kč
5033 13.04.2017 908,00 Kč
5037 24.04.2017 563,00 Kč
5027 15.05.2017 614,00 Kč
5047 22.05.2017 300,00 Kč
5068 29.05.2017 600,00 Kč
5222 09.06.2017 620,00 Kč
5264 23.06.2017 200,00 Kč
5238 25.07.2017 540,00 Kč
5201 03.08.2017 200,00 Kč
5208 18.08.2017 100,00 Kč
5013 08.09.2017 1 550,00 Kč
5214 12.09.2017 100,00 Kč
5215 12.09.2017 858,00 Kč
5029 18.09.2017 1 280,00 Kč
5032 19.09.2017 303,00 Kč
5046 27.09.2017 1 851,00 Kč
5240 06.10.2017 300,00 Kč
5079 12.10.2017 563,00 Kč
5277 16.10.2017 200,00 Kč
5001 01.11.2017 1 190,00 Kč
5082 23.11.2017 700,00 Kč
5089 27.11.2017 1 409,00 Kč
5102 29.11.2017 700,00 Kč
5006 06.12.2017 1 020,00 Kč
5230 18.12.2017 390,00 Kč
5232 18.12.2017 300,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 10 800,00 Kč
Poplatek za rozhlas na I.Q/2017 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-, 4052 10.01.2017 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na II.Q/2017 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-, 4078 10.04.2017 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na III.Q/2017 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-, 4074 11.07.2017 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na IV.Q/2017 - 20 ks organizační odbor, 1 ks chata Jičínka, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 45,-, 4157 12.10.2017 2 700,00 Kč
Alois KrestaARES 10 240,00 Kč
Provedení deratizace pro MěÚ, budova Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2, 3. 5215 07.02.2017 5 120,00 Kč
Provedení deratizace MěÚ, budova Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2,3. 5235 25.09.2017 5 120,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 1 620,00 Kč
Poplatek za I.Q/2017 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-, 4050 10.01.2017 405,00 Kč
Poplatek za II.Q/2017 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-, 4065 10.04.2017 405,00 Kč
Poplatek za III.Q/2017 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-, 4070 11.07.2017 405,00 Kč
Poplatek za IV.Q/2017 - 2 ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí Kč 135,-, 4156 12.10.2017 405,00 Kč
Fyzická osoba 1 053,00 Kč
5018 05.04.2017 486,00 Kč
5022 07.06.2017 567,00 Kč
Fyzická osoba 594,00 Kč
5212 02.10.2017 594,00 Kč
Fyzická osoba 567,00 Kč
5202 01.11.2017 567,00 Kč
Fyzická osoba 459,00 Kč
5274 27.06.2017 459,00 Kč
Fyzická osoba 400,00 Kč
5229 13.11.2017 400,00 Kč
Fyzická osoba 243,00 Kč
5073 10.10.2017 243,00 Kč
Fyzická osoba 216,00 Kč
5051 15.06.2017 216,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů StraníkARES 200,00 Kč
Vyúčtování paragonů - nákup PHM, nákup materiálu, převzal Zbyněk Fluxa - velitel. 4294 31.05.2017 200,00 Kč
Fyzická osoba 189,00 Kč
5238 21.06.2017 189,00 Kč
Fyzická osoba 162,00 Kč
5248 28.07.2017 162,00 Kč
Fyzická osoba 162,00 Kč
5213 06.06.2017 162,00 Kč
Fyzická osoba 162,00 Kč
5067 30.03.2017 162,00 Kč
Fyzická osoba 135,00 Kč
5033 24.08.2017 135,00 Kč
Fyzická osoba 108,00 Kč
5213 07.03.2017 108,00 Kč
Fyzická osoba 108,00 Kč
5071 30.03.2017 108,00 Kč
Fyzická osoba 81,00 Kč
5039 28.08.2017 81,00 Kč
Fyzická osoba 54,00 Kč
5233 14.07.2017 54,00 Kč
Fyzická osoba 54,00 Kč
5024 19.01.2017 54,00 Kč
Fyzická osoba 27,00 Kč
5271 27.06.2017 27,00 Kč
Celkem 196 612,85 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 697,00 Kč
5240 20.12.2017 1 697,00 Kč
Fyzická osoba -53,00 Kč
5276 29.06.2017 -53,00 Kč
Fyzická osoba -212,00 Kč
5068 10.10.2017 -212,00 Kč
Fyzická osoba -212,00 Kč
5201 01.11.2017 -212,00 Kč
Fyzická osoba -243,00 Kč
5222 19.09.2017 -243,00 Kč
Fyzická osoba -243,00 Kč
5223 19.09.2017 -243,00 Kč
Fyzická osoba -270,00 Kč
5041 20.03.2017 -270,00 Kč
Fyzická osoba -324,00 Kč
5059 16.03.2017 -324,00 Kč
Fyzická osoba -324,00 Kč
5219 15.02.2017 -324,00 Kč
Fyzická osoba -477,00 Kč
5211 06.06.2017 -477,00 Kč
Fyzická osoba -513,00 Kč
5203 04.07.2017 -513,00 Kč
Fyzická osoba -513,00 Kč
5042 20.03.2017 -513,00 Kč
Fyzická osoba -513,00 Kč
5016 18.07.2017 -513,00 Kč
Fyzická osoba -513,00 Kč
5201 04.07.2017 -513,00 Kč
Fyzická osoba -513,00 Kč
5226 13.07.2017 -513,00 Kč
Fyzická osoba -513,00 Kč
5208 06.11.2017 -513,00 Kč
Fyzická osoba -540,00 Kč
5201 01.02.2017 -540,00 Kč
Fyzická osoba -567,00 Kč
5005 06.11.2017 -567,00 Kč
Fyzická osoba -567,00 Kč
5214 07.11.2017 -567,00 Kč
Fyzická osoba -594,00 Kč
5202 03.01.2017 -594,00 Kč
Fyzická osoba -594,00 Kč
5208 02.06.2017 -594,00 Kč
Fyzická osoba -594,00 Kč
5207 04.01.2017 -594,00 Kč
Fyzická osoba -594,00 Kč
5202 02.10.2017 -594,00 Kč
Fyzická osoba -594,00 Kč
5208 06.01.2017 -594,00 Kč
Fyzická osoba -594,00 Kč
5206 04.01.2017 -594,00 Kč
Fyzická osoba -594,00 Kč
5209 02.06.2017 -594,00 Kč
Fyzická osoba -621,00 Kč
5207 06.03.2017 -621,00 Kč
Fyzická osoba -621,00 Kč
5232 15.03.2017 -621,00 Kč
Fyzická osoba -1 060,00 Kč
5208 06.03.2017 -1 060,00 Kč
Město Nový JičínARES -1 363 122,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc leden 2017 zam. 3939 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 52 ks x 53,-. 4030 05.01.2017 -105 170,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc únor 2017 zam. 4334 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 53 ks x 53,-. 4042 06.02.2017 -115 493,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc březen 2017 zam. 4895 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 63 ks x 53,-. 4230 22.03.2017 -130 609,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc duben 2017 zam. 3947 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 51 ks x 53,-, 4060 10.04.2017 -105 325,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc květen 2017 zam. 4626 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 56 ks x 53,-, 4028 04.05.2017 -123 244,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červen 2017 zam. 4739 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 59 ks x 53,-, 4033 05.06.2017 -126 341,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červenec 2017 zam. 3919 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 55 ks x 53,-, 4028 04.07.2017 -104 809,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc srpen 2017 zam. 4187 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 65 ks x 53,-. 4102 14.08.2017 -112 307,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc září 2017 zam. 3434 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 29 ks x 53,-. 4018 04.09.2017 -90 821,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc říjen 2017 zam. 4666 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 52 ks x 53,-. 4034 04.10.2017 -124 072,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc prosinec 2017 zam. 3992 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 52 ks x 53,-. 4066 12.12.2017 -106 548,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky za měsíc listopad 2017 zam. 4437 ks x 26,-, uvolněným členům ZM 57 ks x 53,-. 4067 12.12.2017 -118 383,00 Kč
Celkem -1 374 995,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 % 4 309 176,00 Kč 7 % 4 345 994,00 Kč 15 % 4 478 281,00 Kč 22 % 4 511 861,00 Kč 30 % 4 402 442,00 Kč 37 % 4 458 949,00 Kč 45 % 6 607 827,00 Kč 56 % 4 661 099,00 Kč 64 % 4 602 532,00 Kč 71 % 4 667 003,00 Kč 79 % 4 429 612,00 Kč 87 % 6 877 057,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 % 50 640,00 Kč 4 % 55 440,00 Kč 8 % 50 360,00 Kč 11 % 55 960,00 Kč 16 % 56 440,00 Kč 20 % 59 065,00 Kč 24 % 69 240,00 Kč 29 % 62 040,00 Kč 34 % 64 440,00 Kč 38 % 71 280,00 Kč 44 % 62 210,00 Kč 48 % 60 700,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 % 1 093 971,00 Kč 7 % 1 101 113,00 Kč 14 % 1 131 440,00 Kč 22 % 1 144 452,00 Kč 29 % 1 110 430,00 Kč 37 % 1 194 817,00 Kč 45 % 1 666 692,00 Kč 56 % 1 178 973,00 Kč 63 % 1 166 640,00 Kč 71 % 1 184 997,00 Kč 79 % 1 187 866,00 Kč 87 % 1 739 042,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojis.. 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 % 393 824,00 Kč 7 % 396 404,00 Kč 14 % 407 312,00 Kč 22 % 412 005,00 Kč 29 % 399 751,00 Kč 37 % 430 143,00 Kč 45 % 600 009,00 Kč 56 % 424 637,00 Kč 63 % 419 992,00 Kč 71 % 426 585,00 Kč 79 % 427 635,00 Kč 87 % 626 053,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojis.. 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 % 120 577,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 43 337,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 108 809,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 79 799,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomů.. 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 3 720,00 Kč 14 % 16 954,00 Kč 73 % 7 682,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 % 41 475,00 Kč 7 % 44 451,00 Kč 15 % 41 849,51 Kč 22 % 36 450,00 Kč 28 % 40 033,00 Kč 35 % 36 450,00 Kč 42 % 43 975,00 Kč 49 % 40 322,00 Kč 56 % 59 422,00 Kč 66 % 38 743,00 Kč 73 % 68 502,00 Kč 85 % 41 691,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 % 11 568,00 Kč 3 % 8 073,00 Kč 5 % 9 294,00 Kč 8 % 18 835,99 Kč 13 % 43 310,00 Kč 24 % 4 732,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 862,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 23 205,00 Kč 32 % 12 398,00 Kč 35 % 239 644,31 Kč 98 %
5139 Nákup materiá.. 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 % 18 564,00 Kč 2 % 127 881,00 Kč 15 % 107 951,00 Kč 26 % 69 364,00 Kč 33 % 131 983,00 Kč 47 % 47 564,66 Kč 52 % 50 452,72 Kč 57 % 106 198,17 Kč 68 % 128 373,20 Kč 81 % 106 379,54 Kč 92 % 67 917,00 Kč 99 % 10 882,00 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 % 924,00 Kč 9 % 898,00 Kč 18 % 872,00 Kč 27 % 846,00 Kč 35 % 820,00 Kč 44 % 793,00 Kč 52 % 767,00 Kč 59 % 740,00 Kč 67 % 713,00 Kč 74 % 686,00 Kč 81 % 659,00 Kč 87 % 632,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % -47 283,43 Kč -18 % 83 610,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 78 171,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % -7 000,00 Kč 37 % 72 031,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % -7 000,00 Kč 61 % 72 898,00 Kč 88 %
5152 Teplo 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 % 9 882,41 Kč 1 % 408 852,65 Kč 24 % 270 792,63 Kč 40 % 144 047,62 Kč 49 % 145 003,75 Kč 57 % 54 689,97 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 36 900,00 Kč 63 % 131 530,02 Kč 70 % 218 420,30 Kč 83 % 277 584,51 Kč 99 %
5154 Elektrická en.. 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 % 71 749,00 Kč 10 % 40 092,38 Kč 16 % 75 207,00 Kč 27 % 72 680,00 Kč 37 % 16 497,00 Kč 39 % 52 601,00 Kč 47 % 68 636,00 Kč 57 % 18 656,00 Kč 59 % 61 581,00 Kč 68 % 69 766,00 Kč 78 % 25 476,00 Kč 82 % 57 971,00 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 205,00 Kč 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 % 5 609,87 Kč 3 % 12 049,16 Kč 11 % 12 106,74 Kč 18 % 11 536,09 Kč 25 % 13 576,54 Kč 33 % 16 178,01 Kč 43 % 18 540,02 Kč 54 % 7 279,43 Kč 59 % 8 837,78 Kč 64 % 11 056,61 Kč 71 % 16 897,98 Kč 81 % 24 297,90 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 % 10 984,10 Kč 1 % 8 860,02 Kč 1 % 136 114,60 Kč 11 % 135 945,80 Kč 21 % 169 598,60 Kč 33 % 69 478,60 Kč 38 % 11 006,40 Kč 39 % 135 770,60 Kč 49 % 260 884,80 Kč 68 % 32 298,68 Kč 70 % 10 760,60 Kč 71 % 260 779,20 Kč 89 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 5 808,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 6 008,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 5 808,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 % 8 791,86 Kč 7 % 10 276,86 Kč 15 % 13 804,86 Kč 26 % 7 581,86 Kč 32 % 9 791,86 Kč 40 % 8 791,86 Kč 47 % 8 791,86 Kč 54 % 8 791,86 Kč 61 % 8 791,86 Kč 68 % 8 791,86 Kč 75 % 12 189,36 Kč 84 % 17 644,22 Kč 98 %
5166 Konzultační, .. 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 % 42 350,00 Kč 8 % 42 350,00 Kč 15 % 42 350,00 Kč 23 % 42 350,00 Kč 31 % 42 350,00 Kč 38 % 71 559,40 Kč 51 % 42 350,00 Kč 59 % 59 250,00 Kč 69 % 42 350,00 Kč 77 % 42 350,00 Kč 85 % 42 350,00 Kč 92 % 42 350,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 % 16 959,50 Kč 2 % 81 358,50 Kč 10 % 59 757,00 Kč 17 % 47 998,80 Kč 22 % 89 265,00 Kč 32 % 56 252,60 Kč 38 % 4 772,00 Kč 38 % 55 099,00 Kč 44 % 69 195,00 Kč 51 % 47 834,60 Kč 56 % 95 029,60 Kč 67 % 61 625,80 Kč 73 %
5168 Služby zpraco.. 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 % 4 253,10 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 269,10 Kč 4 % 5 021,50 Kč 8 % 5 828,80 Kč 13 % 14 580,50 Kč 25 % 5 559,70 Kč 29 % 5 021,50 Kč 33 % 7 059,70 Kč 39 % 20 141,50 Kč 56 % 5 021,50 Kč 60 % 47 371,50 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 % 37 730,42 Kč 1 % 229 140,14 Kč 6 % 496 222,74 Kč 18 % 281 128,63 Kč 24 % 281 334,62 Kč 31 % 426 707,55 Kč 41 % 291 884,04 Kč 47 % 379 543,20 Kč 56 % 438 311,60 Kč 66 % 309 667,25 Kč 73 % 450 166,49 Kč 84 % 239 595,62 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 % 9 419,70 Kč 1 % 16 650,10 Kč 3 % 32 179,50 Kč 6 % 37 716,59 Kč 10 % 49 815,90 Kč 16 % 15 126,56 Kč 18 % 77 462,91 Kč 26 % 8 341,90 Kč 27 % 34 170,61 Kč 31 % 74 963,80 Kč 39 % 58 134,98 Kč 45 % 166 797,33 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuz.. 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 % 2 858,00 Kč 1 % 13 616,00 Kč 6 % 20 568,00 Kč 14 % 12 108,00 Kč 19 % 25 809,00 Kč 28 % 27 275,00 Kč 39 % 11 958,00 Kč 43 % 9 588,00 Kč 47 % 29 419,00 Kč 58 % 29 989,00 Kč 69 % 52 228,00 Kč 89 % 28 748,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 % 1 282,00 Kč 1 % 6 568,00 Kč 5 % 12 178,00 Kč 13 % 2 776,00 Kč 15 % 7 392,65 Kč 20 % 4 079,10 Kč 23 % 2 848,00 Kč 24 % 4 035,00 Kč 27 % 67 960,90 Kč 72 % 4 442,00 Kč 75 % 23 571,00 Kč 90 % 14 827,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 % 5 950,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 1 480,00 Kč 27 % 1 900,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 1 380,00 Kč 38 % 4 400,00 Kč 54 % 4 566,50 Kč 70 % 5 972,50 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 800,00 Kč 9 % 400,00 Kč 11 % 600,00 Kč 16 % 800,00 Kč 21 % 1 800,00 Kč 34 % 1 485,00 Kč 45 % 2 000,00 Kč 59 % 1 800,00 Kč 72 % 400,00 Kč 75 % 400,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 % 4 500,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 % 484,00 Kč 3 % 241,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 538,00 Kč 8 % 734,00 Kč 13 % 732,00 Kč 18 % 1 094,00 Kč 25 % 260,00 Kč 27 % 5 321,23 Kč 63 % 400,00 Kč 65 % 751,00 Kč 70 % 2 832,00 Kč 89 %
5195 Odvody za nep.. 709,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 % 3 875,00 Kč 18 % 15 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 % 4 201,00 Kč 1 % 49 034,00 Kč 18 % 27 304,00 Kč 27 % 47 677,00 Kč 43 % 20 653,00 Kč 50 % 19 527,00 Kč 56 % 13 569,00 Kč 61 % 7 287,00 Kč 63 % 32 725,00 Kč 74 % 9 312,00 Kč 77 % 16 311,00 Kč 83 % 22 399,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, příst.. 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 138 908,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 60 382,63 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
6123 Dopravní pros.. 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
Celkem 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 % 6 282 808,96 Kč 7 % 6 973 267,38 Kč 7 % 7 516 431,68 Kč 8 % 7 175 961,88 Kč 7 % 7 064 076,72 Kč 7 % 7 295 679,81 Kč 8 % 9 715 551,65 Kč 10 % 7 236 850,29 Kč 7 % 7 629 859,68 Kč 8 % 7 734 501,36 Kč 8 % 7 306 241,31 Kč 8 % 10 947 312,39 Kč 11 %