Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 38 727 354,00 Kč Pokles 6 314 636,00 Kč 4 892 923,13 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 37 257 354,00 Kč Pokles 5 741 354,00 Kč 4 368 565,30 Kč 76 %
Tělovýchova a zájmová činnost 670 000,00 Kč Pokles 412 382,00 Kč 363 457,83 Kč 88 %
Životní prostředí 800 000,00 Kč Pokles 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 670 000,00 Kč Pokles 412 382,00 Kč 363 457,83 Kč 88 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 Kč Pokles 39 640,00 Kč 39 640,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 80 000,00 Kč Pokles 39 640,00 Kč 39 640,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 25 570 000,00 Kč Pokles 814 000,00 Kč 574 320,30 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 36 850,00 Kč 36 850,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 36 850,00 Kč 36 850,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 6 909,10 Kč 69 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 6 909,10 Kč 69 %
5151 Studená voda 160 000,00 Kč Pokles 110 000,00 Kč 48 727,00 Kč 44 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 160 000,00 Kč Pokles 110 000,00 Kč 48 727,00 Kč 44 %
5154 Elektrická energie 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 121 365,00 Kč 61 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 121 365,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 935 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 77 301,00 Kč 55 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 935 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 77 301,00 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 450 000,00 Kč Pokles 317 150,00 Kč 283 168,20 Kč 89 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 450 000,00 Kč Pokles 317 150,00 Kč 283 168,20 Kč 89 %
6121 Budovy, haly a stavby 23 820 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 23 820 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 9 160 000,00 Kč Pokles 4 200 000,00 Kč 3 231 145,00 Kč 77 %
5154 Elektrická energie 4 700 000,00 Kč Pokles 3 500 000,00 Kč 3 231 145,00 Kč 92 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 4 700 000,00 Kč Pokles 3 500 000,00 Kč 3 231 145,00 Kč 92 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 760 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 3 760 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 727 354,00 Kč 727 354,00 Kč 563 100,00 Kč 77 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Navýšení 26 794,00 Kč 26 794,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 10 000,00 Kč Navýšení 26 794,00 Kč 26 794,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 708 677,00 Kč Pokles 689 382,00 Kč 525 128,00 Kč 76 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 708 677,00 Kč Pokles 689 382,00 Kč 525 128,00 Kč 76 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
3713 Změny technologií vytápění 800 000,00 Kč Pokles 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 %
6342 Investiční dotace krajům 800 000,00 Kč Pokles 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 800 000,00 Kč Pokles 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 %
Celkem 38 727 354,00 Kč Pokles 6 314 636,00 Kč 4 892 923,13 Kč 77 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 382 (Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ...), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Endum CZ s.r.o.ARES 279 510,00 Kč
Zpracování žádosti na energ. úspory Azylového domu Straník 4308 29.03.2017 25 410,00 Kč
Zpracování žádosti na energ. úspory ŽS Tyršova - družina Jiráskova 4309 29.03.2017 25 410,00 Kč
Zpracování žádosti na energ. úspory objektu MŠ Máj - budova Jubilejní 1 4310 29.03.2017 25 410,00 Kč
Zpracování žádosti na energ. úspory Suvorovova 152 4311 29.03.2017 25 410,00 Kč
Zpracování žádosti na EÚ - ZŠ Tyršova, družina Jiráskova - 2.platba 4115 11.05.2017 16 940,00 Kč
Zpracování žádost na EÚ Azylový dům - 2.platba 4116 11.05.2017 16 940,00 Kč
Zpracování žádosti na EÚ Suvorovova 152 - 2.platba 4117 11.05.2017 16 940,00 Kč
Zpracování žádosti o dotaci Energetické úspory Revoluční 36 4049 04.07.2017 42 350,00 Kč
Zpracování žádosti EÚ Luční 3 NJ. 4249 25.07.2017 42 350,00 Kč
Zpracování žádosti EÚ Luční 4 NJ. 4250 25.07.2017 42 350,00 Kč
Jakub PopelkaARES 99 000,00 Kč
Studie proveditelnosti pro Zřízení PO ke správě sportovišť města NJ [ISRS] 4207 19.06.2017 54 000,00 Kč
Plán rozvoje sportu města Nového Jičína [ISRS] 4055 07.12.2017 45 000,00 Kč
EFektivní OSvětlování s.r.o.ARES 68 414,00 Kč
Zpracování kompletní žádosti o dotaci vč. povinných příloh pro projekt: Aktualizace a tvorba strategických dokumentů města NJ. 4111 12.07.2017 28 786,00 Kč
Vypracování energetického posudku VO pro město NJ 4360 21.12.2017 39 628,00 Kč
ProFaktum, s.r.o.ARES 39 325,00 Kč
poskytování poradenství a konzultací v oblasti dotací 4118 16.01.2017 39 325,00 Kč
Auto*Mat, z.s.ARES 18 150,00 Kč
Spolupráce při realizaci kampaně Do práce na kole 2017 4208 20.04.2017 18 150,00 Kč
HM PARTNERS s.r.o.ARES 6 050,00 Kč
Poradenská činnost v oblasti patentových práv 4020 02.05.2017 6 050,00 Kč
Jiří PánekARES 4 000,00 Kč
Pocitová mapa - Zdravé město. 4152 18.08.2017 4 000,00 Kč
Ing. Adolf JebavýARES 3 933,00 Kč
Konzultace projektu Rozšíření ul. Palackého NJ na SFDI. 4240 30.01.2017 3 933,00 Kč
JAN PLÁŠILARES 3 000,00 Kč
Videoprezentace Rozšíření ulice Palackého v NJ - pruhy pro cyklisty 4106 16.01.2017 3 000,00 Kč
RAP GROUP s.r.o.ARES 2 154,00 Kč
Informační cedule vče. montáže - RS Bezručova-Riegrova, IV.etapa 4091 08.11.2017 2 154,00 Kč
IQ letáky s.r.o.ARES 1 196,00 Kč
Roznos létáků, zahrada u ZŠ Dlouhá - Zdravé město 4177 16.10.2017 350,00 Kč
Roznos letáků - komunitní zahrady - Zdravé město 4119 13.12.2017 846,00 Kč
TOPTRANS EU, a.s., organizační složkaARES 296,00 Kč
Přepravné - Výstava stromu roku - přeprava banerů (plakátů) do Kuklíku (obec na Vysočině). 4007 03.07.2017 296,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 525 028,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 100,00 Kč
4011 02.06.2017 100,00 Kč
Celkem 100,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 44 850,00 Kč 36 850,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 600,00 Kč 30 % 23 250,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5139 Nákup materiá.. 53 794,00 Kč 50 654,65 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 14 959,10 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 5 275,50 Kč 38 % 9 249,00 Kč 55 % 7 756,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 6 655,00 Kč 82 % 4 096,05 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 2 664,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 110 000,00 Kč 48 727,00 Kč 44 % 3 804,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 17 862,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 2 025,00 Kč 22 % 23 992,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 044,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 700 000,00 Kč 3 352 510,00 Kč 91 % 900 319,00 Kč 24 % -31 391,00 Kč 23 % -17 136,00 Kč 23 % 841 647,00 Kč 46 % -163 741,00 Kč 41 % -24 944,00 Kč 41 % 912 034,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 21 083,00 Kč 66 % 910 811,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 3 828,00 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 1 139 382,00 Kč 711 492,00 Kč 62 % 46 258,00 Kč 4 % 11 387,00 Kč 5 % 145 900,00 Kč 18 % 18 150,00 Kč 19 % 110 733,00 Kč 29 % 54 100,00 Kč 34 % 156 132,00 Kč 48 % 64 300,00 Kč 53 % 11 154,00 Kč 54 % 5 750,00 Kč 55 % 2 154,00 Kč 55 % 85 474,00 Kč 62 %
5171 Opravy a udrž.. 1 054 892,00 Kč 480 971,48 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 933,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 414,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 28 254,00 Kč 8 % 7 200,00 Kč 9 % 78 365,28 Kč 17 % 42 491,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 263 314,20 Kč 46 %
5175 Pohoštění 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 260,00 Kč 50 % 734,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 495,00 Kč 100 % 12,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 48 317,00 Kč 48 317,00 Kč 100 % 33 275,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 131 285,00 Kč 341 % 48 049,00 Kč 440 % 166 559,00 Kč 785 % -370 491,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 39 640,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6342 Investiční do.. 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 % 40 900,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 112 500,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 7 500,00 Kč 100 %
Celkem 6 314 636,00 Kč 4 892 923,13 Kč 77 % 1 024 556,00 Kč 16 % -5 044,90 Kč -0 % 263 982,00 Kč 4 % 913 121,50 Kč 14 % 181 474,00 Kč 3 % -314 983,00 Kč -5 % 1 096 420,00 Kč 17 % 78 155,00 Kč 1 % 130 818,33 Kč 2 % 1 118 806,00 Kč 18 % 41 794,00 Kč 1 % 363 824,20 Kč 6 %