Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Klub seniorů Nový Jičín (ORG 383) / 2017

Název:
Klub seniorů Nový Jičín (383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 530,00 Kč 73 %
výdaje 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 %
5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 32 110,00 Kč 94 %
528 Odbor sociálních věcí 30 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 32 110,00 Kč 94 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 860,00 Kč 99 %
528 Odbor sociálních věcí 15 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 860,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 378,00 Kč 88 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 378,00 Kč 88 %
5151 Studená voda 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 087,00 Kč 51 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 087,00 Kč 51 %
5153 Plyn 57 000,00 Kč Pokles 53 000,00 Kč 28 852,09 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 57 000,00 Kč Pokles 53 000,00 Kč 28 852,09 Kč 54 %
5154 Elektrická energie 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 28 476,00 Kč 75 %
528 Odbor sociálních věcí 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 28 476,00 Kč 75 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 900,00 Kč 90 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 900,00 Kč 90 %
5164 Nájemné 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 933,00 Kč 47 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 933,00 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 13 917,00 Kč 50 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 22 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 13 917,00 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 432,13 Kč 6 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 432,13 Kč 15 %
5175 Pohoštění 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 11 173,00 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 11 173,00 Kč 70 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 445,00 Kč 89 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 445,00 Kč 89 %
Celkem 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 383 (Klub seniorů Nový Jičín), Paragraf 4379 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ARRIVA MORAVA a.s.ARES 9 857,00 Kč
autobusová přeprava členů KS NJ do Lešné a zpět 31.05.2017 4153 14.06.2017 5 525,00 Kč
přeprava členů KS NJ 18.10.2017 z NJ do Českého Těšína a zpět 4339 26.10.2017 4 332,00 Kč
GLOGAR ANTONÍNARES 1 300,00 Kč
revize drobných elektrospotřebičů v KS NJ (26 ks á 50 Kč), v KS Straník (32 ks á 50 Kč) a v KS Loučka (16 ks á 50 Kč) 4105 13.02.2017 1 300,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 11 157,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČESKÁ TELEVIZEARES 1 620,00 Kč
televizní poplatky na rok 2017 - 1 přijímač v KS NJ, 1 přijímač v KS Straník 4093 13.01.2017 1 620,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 540,00 Kč
rozhlasové poplatky na rok 2017 - 1 přijímač v KS NJ, 1 přijímač v KS Straník, 1 přijímač v KS Loučka 4090 13.01.2017 540,00 Kč
Krajská rada seniorů Moravskoslezského krajeARES 300,00 Kč
účastnický poplatek na MDS 1.10.2017 - Klub seniorů Nový Jičín 3 osoby KS Straník 6 osob 4330 25.09.2017 300,00 Kč
Fyzická osoba 300,00 Kč
5111 24.10.2017 300,00 Kč
Celkem 2 760,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 34 000,00 Kč 32 110,00 Kč 94 % 2 160,00 Kč 6 % 2 450,00 Kč 14 % 2 450,00 Kč 21 % 2 450,00 Kč 28 % 2 450,00 Kč 35 % 2 450,00 Kč 42 % 3 350,00 Kč 52 % 2 450,00 Kč 59 % 2 450,00 Kč 67 % 2 450,00 Kč 74 % 2 450,00 Kč 81 % 4 550,00 Kč 94 %
5137 Drobný hmotný.. 17 000,00 Kč 16 860,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 990,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 9 870,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 5 000,00 Kč 4 378,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 176,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 347,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 255,00 Kč 56 % 100,00 Kč 58 % 1 500,00 Kč 88 %
5151 Studená voda 8 000,00 Kč 4 087,00 Kč 51 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 411,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 1 023,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 866,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 787,00 Kč 51 %
5153 Plyn 53 000,00 Kč 28 852,09 Kč 54 % 3 320,00 Kč 6 % -2 367,91 Kč 2 % 2 970,00 Kč 7 % 2 670,00 Kč 12 % 2 670,00 Kč 17 % 2 970,00 Kč 23 % 2 670,00 Kč 28 % 2 670,00 Kč 33 % 2 970,00 Kč 39 % 5 340,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 2 970,00 Kč 54 %
5154 Elektrická en.. 38 000,00 Kč 28 476,00 Kč 75 % 5 110,00 Kč 13 % 2 926,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 5 110,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 5 110,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 5 110,00 Kč 61 % 5 110,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 1 000,00 Kč 900,00 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 300,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 200,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 200,00 Kč 70 % 200,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5164 Nájemné 2 000,00 Kč 933,00 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 933,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5169 Nákup ostatní.. 28 000,00 Kč 13 917,00 Kč 50 % 2 160,00 Kč 8 % 1 300,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 5 525,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 300,00 Kč 33 % 4 632,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5171 Opravy a udrž.. 80 000,00 Kč 4 432,13 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 553,00 Kč 3 % 1 879,13 Kč 6 %
5175 Pohoštění 16 000,00 Kč 11 173,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 483,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 2 897,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 964,00 Kč 33 % 5 829,00 Kč 70 %
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč 4 445,00 Kč 89 % 600,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 3 740,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 105,00 Kč 89 %
Celkem 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 % 13 350,00 Kč 5 % 4 308,09 Kč 1 % 13 821,00 Kč 5 % 10 706,00 Kč 4 % 5 120,00 Kč 2 % 18 738,00 Kč 7 % 11 130,00 Kč 4 % 5 120,00 Kč 2 % 24 663,00 Kč 9 % 18 987,00 Kč 7 % 7 000,00 Kč 2 % 17 620,13 Kč 6 %