Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor dopravy (ORG 384) / 2017

Název:
Odbor dopravy (384)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 303 561,00 Kč 1 303 561,00 Kč 1 295 690,75 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 1 303 561,00 Kč 1 303 561,00 Kč 1 295 690,75 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 76 000,00 Kč Pokles 62 823,00 Kč 54 953,00 Kč 87 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 2 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 534,00 Kč 53 %
210 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 534,00 Kč 53 %
5194 Věcné dary 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 999,00 Kč 17 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 999,00 Kč 17 %
2292 Dopravní obslužnost 1 227 561,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 129 551,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 1 129 551,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 %
Celkem 1 303 561,00 Kč 1 303 561,00 Kč 1 295 690,75 Kč 99 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 999,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 1 831,00 Kč 34 % 7 590,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 534,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 534,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5193 Výdaje na dop.. 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 % 282 387,75 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 319 450,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 319 450,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 319 450,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 6 000,00 Kč 999,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 999,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
Celkem 1 303 561,00 Kč 1 295 690,75 Kč 99 % 282 387,75 Kč 22 % 42 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 2 998,00 Kč 0 % 319 984,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 319 450,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 319 450,00 Kč 25 % 1 831,00 Kč 0 % 7 590,00 Kč 1 %