Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (ORG 386) / 2017

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 13 170 000,00 Kč Pokles 5 735 000,00 Kč 5 522 781,77 Kč 96 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 367 000,00 Kč 5 366 006,57 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 367 000,00 Kč 5 366 006,57 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 770 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 770 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 13 170 000,00 Kč Pokles 4 720 000,00 Kč 4 674 955,58 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 4 300 000,00 Kč Navýšení 4 371 000,00 Kč 4 370 630,32 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 4 300 000,00 Kč Navýšení 4 371 000,00 Kč 4 370 630,32 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 450 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 450 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 28 491,00 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
Celkem 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatní.. 677 000,00 Kč 430 865,26 Kč 64 % 198,00 Kč 0 % 2 505,00 Kč 0 % 6 679,00 Kč 1 % 9 598,00 Kč 3 % 198,00 Kč 3 % 38 880,00 Kč 9 % 36 288,00 Kč 14 % 396,00 Kč 14 % 12 138,00 Kč 16 % 8 470,00 Kč 17 % 257 715,26 Kč 55 % 57 800,00 Kč 64 %
5171 Opravy a udrž.. 9 798 000,00 Kč 9 760 127,89 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 5 929,00 Kč 0 % 17 429,00 Kč 0 % 143 113,56 Kč 2 % 904 101,65 Kč 11 % 418 040,42 Kč 15 % 695 040,75 Kč 22 % 922 031,66 Kč 32 % 1 584 942,81 Kč 48 % 3 407 675,05 Kč 83 % 81 821,18 Kč 83 % 1 580 002,81 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 3 812,00 Kč - - - - 22 500,00 Kč - - - - 66 481,00 Kč - - - - 80 180,00 Kč - - - - 121 447,00 Kč - - - - -294 420,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 % 4 010,00 Kč 0 % 30 934,00 Kč 0 % 125 824,20 Kč 1 % 232 891,56 Kč 2 % 1 025 746,65 Kč 10 % 162 500,42 Kč 2 % 731 328,75 Kč 7 % 922 427,66 Kč 9 % 1 597 080,81 Kč 15 % 3 416 145,05 Kč 32 % 339 536,44 Kč 3 % 1 637 802,81 Kč 16 %