Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (ORG 386) / 2017

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 13 170 000,00 Kč Pokles 5 735 000,00 Kč 5 522 781,77 Kč 96 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 367 000,00 Kč 5 366 006,57 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 367 000,00 Kč 5 366 006,57 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 770 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 770 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 13 170 000,00 Kč Pokles 4 720 000,00 Kč 4 674 955,58 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 4 300 000,00 Kč Navýšení 4 371 000,00 Kč 4 370 630,32 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 4 300 000,00 Kč Navýšení 4 371 000,00 Kč 4 370 630,32 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 450 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 450 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 28 491,00 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
Celkem 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 386 (Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110), Paragraf 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ROLS Beskyd, s.r.o.ARES 3 426 501,39 Kč
Opravy chodníků v Novém Jičíně 2017 - I.etapa [ISRS] 4311 31.05.2017 868 527,65 Kč
Oprava chodníků v Novém Jičíně - Gregorova 40. [ISRS] 4292 31.07.2017 37 761,14 Kč
Srovnání žulových obrub na ul. Bezručova - 38m 4043 04.09.2017 60 050,00 Kč
Předláždění chodníkového tělesa NJ - Horní Předměstí 4103 11.09.2017 48 988,00 Kč
Oprava chodníkových těles na ul. Bezručova, ul. Sokolovská [ISRS] 4104 11.09.2017 1 199 782,76 Kč
Provedené práce na akci Oprava Chodníku těles NJ, II.etapa. [ISRS] 4316 22.09.2017 193 517,05 Kč
Oprava chodníkových těles v NJ, III. etapa [ISRS] 4013 01.12.2017 848 208,79 Kč
Oprava autobusové zastávky ul. Tyršova 4359 21.12.2017 30 891,00 Kč
Oprava zpevněné plochy na p.č. 474/1, NJ-HP 4366 21.12.2017 52 635,00 Kč
Oprava zpevněné plochy - Bulharská 15 4370 21.12.2017 60 016,00 Kč
Lokální opravy chodníkových těles - Lužická 10 4356 21.12.2017 26 124,00 Kč
UNISTAD spol. s r. o.ARES 354 857,69 Kč
Oprava chodníkového tělesa u synagogy. [ISRS] 4215 17.10.2017 354 857,69 Kč
JAPSTAV Morava s.r.o.ARES 209 992,68 Kč
Předláždění autobusové zastávky U Partyzána a Požární zbrojnice v Žilině u NJ 4389 30.11.2017 59 922,68 Kč
Oprava dlážděné plochy autobusové zastávky ve Straníku 4161 13.12.2017 29 951,00 Kč
Oprava zpevněné plochy na p.č.52, k. ú. Žilina u NJ 4196 14.12.2017 59 826,00 Kč
Oprava zpevněné plochy na ul. Rybníčky 4371 21.12.2017 60 293,00 Kč
Antonín PustějovskýARES 125 661,00 Kč
Oprava chodníků na ul. B. Martinů a Beskydská 4149 15.03.2017 4 659,00 Kč
Oprava chodníkového tělesa u fontány Kytara v NJ 4240 23.03.2017 1 416,00 Kč
Vyhloubení příkopy podél chodníku v Kútě v m. č. Loučka 4285 28.03.2017 3 751,00 Kč
Oprava části chodníkového tělesa u kruhové křižovatky č. 2 v NJ 4368 27.06.2017 4 404,00 Kč
Opravy chodníkového tělesa na ul. Slezská 4059 10.07.2017 2 602,00 Kč
Oprava části propadlého chodníkového tělesa na ul. Gregorova - Wolkerova 4075 11.07.2017 3 243,00 Kč
Oprava chodníku Novosady. 4142 16.08.2017 39 325,00 Kč
Oprava schodiště Novosady. 4143 16.08.2017 44 165,00 Kč
Oprava propadlého chodníkového tělesa na ul. Bulharská. 4188 18.09.2017 1 694,00 Kč
Oprava chodníkového tělesa na ul. Vančurova. 4190 18.09.2017 2 360,00 Kč
Oprava venkovního schodiště v předprostoru Žerotínova zámku ul. Lidická. 4195 18.09.2017 3 388,00 Kč
Oprava chodníkového tělesa na ul. Suvorovova 4122 11.10.2017 4 066,00 Kč
Oprava části chodníkového tělesa u lávky přes potok Grasmanka v zahradách pod gymnáziem 4274 23.10.2017 2 844,00 Kč
Oprava části propadlého chodníkového tělesa na ul. Dlouhá 13 NJ 4286 23.10.2017 7 744,00 Kč
STAVBAŘ - výrobní družstvoARES 72 110,56 Kč
Oprava chodníku na ul. Skalky. 4020 03.04.2017 60 494,56 Kč
Oprava chodníku ul. Gregorova - uliční vpusť 4156 13.12.2017 11 616,00 Kč
SK mont NJ, spol. s r.o.ARES 59 895,00 Kč
Výroba zábradlí na chodníkovém tělese, ul. Beskydská. 4301 23.10.2017 59 895,00 Kč
Miroslav HanzelkaARES 43 439,00 Kč
Oprava zpevněné plochy Kojetín 4261 25.05.2017 35 574,00 Kč
oprava schodiště - sídliště Loučka NJ 4286 31.07.2017 7 865,00 Kč
LASA stav, s.r.o.ARES 28 072,00 Kč
Předláždění zpevněné plochy na p. č. 676/58, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí 4142 12.09.2017 28 072,00 Kč
VAST TERCIA, spol. s r.o.ARES 27 958,00 Kč
Předláždění chodníku na ul. K Nemocnici NJ. 4245 28.08.2017 27 958,00 Kč
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.ARES 16 103,00 Kč
Zástěna kontejnerového stání Novosady. 4119 13.07.2017 16 103,00 Kč
Petr VojáčekARES 6 040,00 Kč
Oprava schodu - bazén. 4183 20.07.2017 6 040,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 4 370 630,32 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatní.. 677 000,00 Kč 430 865,26 Kč 64 % 198,00 Kč 0 % 2 505,00 Kč 0 % 6 679,00 Kč 1 % 9 598,00 Kč 3 % 198,00 Kč 3 % 38 880,00 Kč 9 % 36 288,00 Kč 14 % 396,00 Kč 14 % 12 138,00 Kč 16 % 8 470,00 Kč 17 % 257 715,26 Kč 55 % 57 800,00 Kč 64 %
5171 Opravy a udrž.. 9 798 000,00 Kč 9 760 127,89 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 5 929,00 Kč 0 % 17 429,00 Kč 0 % 143 113,56 Kč 2 % 904 101,65 Kč 11 % 418 040,42 Kč 15 % 695 040,75 Kč 22 % 922 031,66 Kč 32 % 1 584 942,81 Kč 48 % 3 407 675,05 Kč 83 % 81 821,18 Kč 83 % 1 580 002,81 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 3 812,00 Kč - - - - 22 500,00 Kč - - - - 66 481,00 Kč - - - - 80 180,00 Kč - - - - 121 447,00 Kč - - - - -294 420,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 % 4 010,00 Kč 0 % 30 934,00 Kč 0 % 125 824,20 Kč 1 % 232 891,56 Kč 2 % 1 025 746,65 Kč 10 % 162 500,42 Kč 2 % 731 328,75 Kč 7 % 922 427,66 Kč 9 % 1 597 080,81 Kč 15 % 3 416 145,05 Kč 32 % 339 536,44 Kč 3 % 1 637 802,81 Kč 16 %