Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (ORG 387) / 2017

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
Celkem 1 515 000,00 Kč Pokles 1 233 000,00 Kč 906 960,54 Kč 74 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 564,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 40 564,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 40 564,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 40 564,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatní.. 542 000,00 Kč 370 524,34 Kč 68 % 5 735,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 62 551,00 Kč 13 % 10 580,00 Kč 15 % 6 763,90 Kč 16 % 5 693,00 Kč 17 % 5 735,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 48 530,00 Kč 27 % 115 029,44 Kč 48 % 51 000,00 Kč 57 % 58 907,00 Kč 68 %
5171 Opravy a udrž.. 1 233 000,00 Kč 906 960,54 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 178 753,00 Kč 14 % 121 759,30 Kč 24 % 26 234,00 Kč 27 % 46 479,80 Kč 30 % 119 064,00 Kč 40 % 54 063,08 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 360 607,36 Kč 74 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 % 5 735,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 103 115,00 Kč 5 % 10 580,00 Kč 1 % 185 516,90 Kč 10 % 168 016,30 Kč 9 % 31 969,00 Kč 2 % 46 479,80 Kč 2 % 167 594,00 Kč 9 % 209 656,52 Kč 11 % 51 000,00 Kč 3 % 460 078,36 Kč 24 %