Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (ORG 387) / 2017

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 6 195 000,00 Kč Pokles 1 695 000,00 Kč 1 263 927,47 Kč 75 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 4 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 175 813,41 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
Celkem 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 387 (Vodní hospodářství - ORJ 102, 141), Paragraf 2321 (Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
JAPSTAV Morava s.r.o.ARES 364 211,30 Kč
Zhotovení odvodňovacího žlabu u RD č.p. 35 v Kojetíně. 4206 19.06.2017 50 049,94 Kč
Oprava dešťové kanalizace na ul. Příčná [ISRS] 4205 14.12.2017 314 161,36 Kč
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.ARES 178 753,00 Kč
Oprava vodotrysku Kytara Štefánikova NJ [ISRS] 4074 09.05.2017 131 280,00 Kč
Oprava vodotrysku u autobusového nádraží NJ [ISRS] 4200 22.05.2017 7 877,00 Kč
Oprava vodotrysku u autobusového nádraží - vícepráce dle D1 [ISRS] 4208 22.05.2017 39 596,00 Kč
ROLS Beskyd, s.r.o.ARES 119 064,00 Kč
Oprava uliční vpusti na ul. Sokolovská vč. napojení na ul. Hoblíkova 4042 04.09.2017 59 895,00 Kč
Oprava dešťové kanalizační šachty na ul. Sokolovská 4208 18.09.2017 59 169,00 Kč
Antonín PustějovskýARES 110 635,00 Kč
Oprava silniční dešťové vpusti - křižovatka Jiráskova a Divadelní 4240 21.06.2017 7 805,00 Kč
Oprava silniční dešťové vpusti - křižovatka Husova a Dostála Bystřiny 4241 21.06.2017 11 374,00 Kč
Oprava odvodňovacího žlabu ul. R. Melče a Mlýnská v Loučce u NJ. 4334 26.06.2017 2 481,00 Kč
Oprava dvou silničních vpustí na ul. Mendelova 2-4 4341 26.06.2017 7 865,00 Kč
Oprava dvou silničních vpustí v Kojetíně 4346 26.06.2017 12 040,00 Kč
Oprava havarijního stavu příčného odvodňovacího žlabu - Svojsíková alej 4063 10.07.2017 12 403,00 Kč
Oprava šachty ul. Hluboká v NJ. 4080 11.07.2017 6 716,00 Kč
Oprava poklopu přípojkové revizní kanalizační šachty na ul. 28. října 4184 20.07.2017 7 115,00 Kč
Oprava vpusti Na Drážkách 124 NJ. 4140 16.08.2017 7 200,00 Kč
Oprava dešťové vpusti na ul. Gen. Hlaďo a 28. října 4243 28.08.2017 7 684,00 Kč
Oprava havarijního stavu rámu revizní kanal. šachty na ul. Slezská NJ 4285 23.10.2017 6 232,00 Kč
Oprava havarijního stavu silniční vpusti v m.č. Straník 174 4290 23.10.2017 10 225,00 Kč
Oprava havarijního stavu poklopu revizní šachty - ul. Mendelova 8 4155 13.12.2017 11 495,00 Kč
UNISTAD spol. s r. o.ARES 54 342,88 Kč
Práce provedené na zřízení Dešťová vpusť u přechodu pro chodce v Bludovicích u NJ. 4053 07.08.2017 31 595,80 Kč
Práce provedené na zřízení dešťové vpusti u přechodu pro chodce v Bludovicích. 4240 18.10.2017 22 747,08 Kč
AWT Rekultivace a.s.ARES 15 546,69 Kč
Odvodnění parcely č.p. 274/6 k.ú. NJ Dolní předměstí. 4242 21.06.2017 15 546,69 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 842 552,87 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 564,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 40 564,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 40 564,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 40 564,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatní.. 542 000,00 Kč 370 524,34 Kč 68 % 5 735,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 62 551,00 Kč 13 % 10 580,00 Kč 15 % 6 763,90 Kč 16 % 5 693,00 Kč 17 % 5 735,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 48 530,00 Kč 27 % 115 029,44 Kč 48 % 51 000,00 Kč 57 % 58 907,00 Kč 68 %
5171 Opravy a udrž.. 1 233 000,00 Kč 906 960,54 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 178 753,00 Kč 14 % 121 759,30 Kč 24 % 26 234,00 Kč 27 % 46 479,80 Kč 30 % 119 064,00 Kč 40 % 54 063,08 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 360 607,36 Kč 74 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 % 5 735,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 103 115,00 Kč 5 % 10 580,00 Kč 1 % 185 516,90 Kč 10 % 168 016,30 Kč 9 % 31 969,00 Kč 2 % 46 479,80 Kč 2 % 167 594,00 Kč 9 % 209 656,52 Kč 11 % 51 000,00 Kč 3 % 460 078,36 Kč 24 %