Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (ORG 387) / 2017

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 6 195 000,00 Kč Pokles 1 695 000,00 Kč 1 263 927,47 Kč 75 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 4 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 175 813,41 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
Celkem 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 387 (Vodní hospodářství - ORJ 102, 141), Paragraf 2333 (Úpravy drobných vodních toků), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
STAVBAŘ - výrobní družstvoARES 60 405,74 Kč
Čištění koryta potoka Straník, p.č. 926/7 a 926/1. 4159 12.10.2017 60 405,74 Kč
Sbor dobrovolných hasičů StraníkARES 49 500,00 Kč
Vyčištění koryta levostranného přítoku Stranického potoka 4136 10.11.2017 45 000,00 Kč
Pročištění propustku (levostranný přítok Stranického potoka) 4219 20.11.2017 4 500,00 Kč
Josef IndrákARES 1 500,00 Kč
Úprava stavidla požádní nádrže č. 2 ve Straníku 4313 27.11.2017 1 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 111 405,74 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 564,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 40 564,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 40 564,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 40 564,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatní.. 542 000,00 Kč 370 524,34 Kč 68 % 5 735,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 62 551,00 Kč 13 % 10 580,00 Kč 15 % 6 763,90 Kč 16 % 5 693,00 Kč 17 % 5 735,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 48 530,00 Kč 27 % 115 029,44 Kč 48 % 51 000,00 Kč 57 % 58 907,00 Kč 68 %
5171 Opravy a udrž.. 1 233 000,00 Kč 906 960,54 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 178 753,00 Kč 14 % 121 759,30 Kč 24 % 26 234,00 Kč 27 % 46 479,80 Kč 30 % 119 064,00 Kč 40 % 54 063,08 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 360 607,36 Kč 74 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 % 5 735,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 103 115,00 Kč 5 % 10 580,00 Kč 1 % 185 516,90 Kč 10 % 168 016,30 Kč 9 % 31 969,00 Kč 2 % 46 479,80 Kč 2 % 167 594,00 Kč 9 % 209 656,52 Kč 11 % 51 000,00 Kč 3 % 460 078,36 Kč 24 %