Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) (ORG 388) / 2017

Název:
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 79 445,40 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Požární ochrana 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 79 445,40 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 79 445,40 Kč 100 %
5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 Kč Navýšení 12 232,00 Kč 12 231,80 Kč 100 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 12 232,00 Kč 12 231,80 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč Pokles 25 629,00 Kč 25 628,70 Kč 100 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 25 629,00 Kč 25 628,70 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 6 601,00 Kč 6 601,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč Navýšení 6 601,00 Kč 6 601,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 Kč Navýšení 9 975,00 Kč 9 974,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 9 975,00 Kč 9 974,90 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Kč Navýšení 5 400,00 Kč 5 320,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Navýšení 5 400,00 Kč 5 320,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 18 000,00 Kč Pokles 16 163,00 Kč 16 089,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 18 000,00 Kč Pokles 16 163,00 Kč 16 089,00 Kč 100 %
Celkem 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 79 445,40 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5132 Ochranné pomů.. 12 232,00 Kč 12 231,80 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 450,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 4 233,00 Kč 38 % -2 988,70 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 455,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 10 082,50 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný.. 25 629,00 Kč 25 628,70 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 190,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 7 060,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 2 988,70 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 14 390,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 6 601,00 Kč 6 601,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 250,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 585,00 Kč 28 % 1 318,00 Kč 48 % 161,00 Kč 50 % 994,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 994,00 Kč 80 % 1 248,00 Kč 99 % 51,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 9 975,00 Kč 9 974,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 805,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 965,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 1 087,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 1 305,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 4 812,90 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 % 300,00 Kč 8 % 300,00 Kč 17 % 300,00 Kč 25 % 300,00 Kč 33 % 300,00 Kč 42 % 300,00 Kč 50 % 300,00 Kč 58 % 300,00 Kč 67 % 300,00 Kč 75 % 300,00 Kč 83 % 300,00 Kč 92 % 300,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 5 400,00 Kč 5 320,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 560,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 160,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 4 600,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 16 163,00 Kč 16 089,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 026,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 4 972,00 Kč 56 % 7 091,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 79 600,00 Kč 79 445,40 Kč 100 % 300,00 Kč 0 % 3 995,00 Kč 5 % 300,00 Kč 0 % 12 531,00 Kč 16 % 7 816,00 Kč 10 % 621,00 Kč 1 % 2 381,00 Kč 3 % 300,00 Kč 0 % 19 745,00 Kč 25 % 7 571,00 Kč 10 % 8 639,00 Kč 11 % 15 246,40 Kč 19 %